×
×
Các loại tiền điện tử:  7,273Các thị trường giao dịch:  30,594Vốn hóa thị trường:  $339,474,872,284Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,507,210,835BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $339,474,872,284Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,507,210,835BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,273Các thị trường giao dịch:  30,594

BQT

$1,176,757 USD
111.17981372 BTC

Thông tin về BQT

Launched in May 2019, BQT describes itself as a social crypto hedge exchange and crypto education platform based in the UK, Hong Kong, and Estonia.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$548,137
$350.42
46.58%
-
Spot
Unknown
Gần đây
2
$198,209
$10,586.11
16.84%
-
Spot
Unknown
Gần đây
3
$44,891
$167.32
3.81%
-
Spot
Unknown
Gần đây
4
$31,251
$166.98
2.66%
-
Spot
Unknown
Gần đây
5
$19,614
$103.42
1.67%
-
Spot
Unknown
Gần đây
6
$19,562
$103.23
1.66%
-
Spot
Unknown
Gần đây
7
$18,846
$0.096995
1.60%
-
Spot
Unknown
Gần đây
8
$18,736
$103.22
1.59%
-
Spot
Unknown
Gần đây
9
$18,663
$0.097039
1.59%
-
Spot
Unknown
Gần đây
10
$18,535
$0.097017
1.58%
-
Spot
Unknown
Gần đây
11
$18,408
$350.59
1.56%
-
Spot
Unknown
Gần đây
12
$17,976
$46.15
1.53%
-
Spot
Unknown
Gần đây
13
$17,903
$224.45
1.52%
-
Spot
Unknown
Gần đây
14
$16,187
$0.237042
1.38%
-
Spot
Unknown
Gần đây
15
$12,640
$26.94
1.07%
-
Spot
Unknown
Gần đây
16
$12,616
$26.93
1.07%
-
Spot
Unknown
Gần đây
17
$12,346
$26.92
1.05%
-
Spot
Unknown
Gần đây
18
$12,251
$224.52
1.04%
-
Spot
Unknown
Gần đây
19
$12,128
$0.072806
1.03%
-
Spot
Unknown
Gần đây
20
$11,978
$0.072875
1.02%
-
Spot
Unknown
Gần đây
21
$10,745
$574.74
0.91%
-
Spot
Unknown
Gần đây
22
$10,268
$574.62
0.87%
-
Spot
Unknown
Gần đây
23
$10,092
$575.46
0.86%
-
Spot
Unknown
Gần đây
24
$9,130
$0.237157
0.78%
-
Spot
Unknown
Gần đây
25
$8,831
$46.19
0.75%
-
Spot
Unknown
Gần đây
26
$8,325
$224.62
0.71%
-
Spot
Unknown
Gần đây
27
$8,266
$0.237055
0.70%
-
Spot
Unknown
Gần đây
28
$7,066
$67.59
0.60%
-
Spot
Unknown
Gần đây
29
$6,893
$0.072850
0.59%
-
Spot
Unknown
Gần đây
30
$6,456
$67.50
0.55%
-
Spot
Unknown
Gần đây
31
$6,058
$67.59
0.51%
-
Spot
Unknown
Gần đây
32
$2,740
$46.53
0.23%
-
Spot
Unknown
Gần đây
33
$745
$0.001265
0.06%
-
Spot
Unknown
Gần đây
34
$638
$0.001270
0.05%
-
Spot
Unknown
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...