Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Bits Blockchain Bits Blockchain

$16,704,068 USD
1,322 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $9,715,493 $11383.16 58.16% Spot Unknown Gần đây
2 Ethereum ETH/BTC $3,508,888 $398.94 21.01% Spot Unknown Gần đây
3 Litecoin LTC/BTC $3,479,833 $201.81 20.83% Spot Unknown Gần đây

Unverified Markets

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 ATM$/BTC 4966850.392 1.4e-06 Gần đây
2 EME/BTC 89.0 0.000123 Gần đây

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request