Bitribe

$3,907,673,168 USD
202,271 BTC

Thông tin về Bitribe

Launched on 11 Nov 2019, Bitribe is a centralized exchange that is registered in Singapore. It supports KRW pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,260,275,280
$0.630111
32.25%
339
Spot
Percentage
Gần đây
2
$656,569,080
$19,374.26
16.80%
635
Spot
Percentage
Gần đây
3
$388,737,002
$613.38
9.95%
541
Spot
Percentage
Gần đây
4
$360,656,860
$89.87
9.23%
291
Spot
Percentage
Gần đây
5
$353,383,077
$0.629981
9.04%
147
Spot
Percentage
Gần đây
6
$158,409,390
$293.37
4.05%
239
Spot
Percentage
Gần đây
7
$138,375,293
$3.89
3.54%
216
Spot
Percentage
Gần đây
8
$119,166,037
$3.10
3.05%
276
Spot
Percentage
Gần đây
9
$114,433,756
$292.80
2.93%
191
Spot
Percentage
Gần đây
10
$92,343,517
$3.10
2.36%
76
Spot
Percentage
Gần đây
11
$88,141,962
$89.81
2.26%
151
Spot
Percentage
Gần đây
12
$80,197,025
$612.79
2.05%
359
Spot
Percentage
Gần đây
13
$50,639,212
$6.37
1.30%
217
Spot
Percentage
Gần đây
14
$11,064,072
$0.031672
0.28%
218
Spot
Percentage
Gần đây
15
$10,128,305
$1.23
0.26%
129
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,086,422
$0.631122
0.13%
79
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,977,084
$6.38
0.13%
69
Spot
Percentage
Gần đây
18
$4,901,065
$2.92
0.13%
36
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,743,954
$0.031778
0.07%
89
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,452,242
$0.349323
0.06%
84
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,449,384
$0.031771
0.06%
70
Spot
Percentage
Gần đây
22
$660,512
$0.251451
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
23
$651,649
$2.91
0.02%
42
Spot
Percentage
Gần đây
24
$475,542
$0.278545
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
25
$242,575
$0.036932
0.01%
61
Spot
Percentage
Gần đây
26
$217,743
$0.037797
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
27
$68,995
$5.31
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
28
$48,775
$0.027897
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
29
$45,062
$14.76
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
30
$43,883
$11.20
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
31
$32,178
$128.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$24,440
$46.65
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
33
$11,805
$1.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$8,340
$0.342600
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$7,568
$0.014112
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
36
$5,880
$1.22
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$4,322
$2.17
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$2,194
$3.85
0.00%
-
Spot
Percentage
507 giờ trước
39
$1,369
$57.41
0.00%
-
Spot
Percentage
507 giờ trước
40
$1,164
$0.030777
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$705
$0.589816
0.00%
-
Spot
Percentage
960 giờ trước
42
$539
$0.008738
0.00%
-
Spot
Percentage
507 giờ trước
43
*** $124
*** $150.74
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$107
$0.010009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$59
$0.883873
0.00%
-
Spot
Percentage
960 giờ trước
46
*** $42
*** $0.532466
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$30
$0.000041
0.00%
-
Spot
Percentage
345 giờ trước
48
$28
$0.060853
0.00%
-
Spot
Percentage
960 giờ trước
49
$6
$0.003933
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
50
$2
$0.000044
0.00%
-
Spot
Percentage
345 giờ trước
51
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
345 giờ trước
52
$?
$0.002939
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.003683
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
*** $?
*** $0.008007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
*** $?
*** $0.150131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
*** $?
*** $657.16
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$3.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...