Bitribe

Bitribe

Khối lượng(24 giờ)

$890,309,715.28

22,637 BTC

Thông tin về Bitribe

Launched on 11 Nov 2019, Bitribe is a centralized exchange that is registered in Singapore. It supports KRW pairs.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

$39,335.39

$4,541,249.15$10,654,393.10

$399,404,185

0.00%

580

Gần đây

2

Uniswap

$21.16

--

$241,011,500

0.00%

0

133 ngày trước

3

Ethereum

$2,439.53

$603,913.14$342,323.42

$171,376,596

0.00%

486

Gần đây

4

Bitcoin Cash

$620.20

$208,071.04$285,582.19

$65,752,974

0.00%

103

Gần đây

5

Litecoin

$171.97

$259,049.51$362,171.88

$56,120,957

0.00%

128

Gần đây

6

EOS

$5.07

$135,255.45$217,801.96

$56,085,352

0.00%

97

Gần đây

7

Ethereum

$2,442.57

$366,321.47$543,335.95

$51,964,512

0.00%

195

Gần đây

8

Ethereum Classic

$56.36

$236,101.33$269,043.55

$39,411,244

0.00%

111

Gần đây

9

Ethereum Classic

$56.84

$36,020.49$59,028.46

$13,290,938

0.00%

96

Gần đây

10

OKB

$13.86

$21,845.77$21,218.19

$7,680,902

0.00%

99

Gần đây

11

XRP

$0.8543

$404,295.36$437,966.52

$6,469,572

0.00%

119

Gần đây

12

Beam

$0.6554

$20,642.92$7,552.62

$6,259,886

0.00%

74

Gần đây

13

Bitcoin Cash

$617.46

$198,233.16$73,924.58

$3,354,756

0.00%

125

Gần đây

14

EOS

$5.04

$35,527.61$36,124.58

$3,351,587

0.00%

101

Gần đây

15

Serum

$4.23

$43,940.23$52,315.39

$3,219,533

0.00%

98

Gần đây

16

XRP

$0.8614

$103,955.60$132,052.45

$2,224,091

0.00%

89

Gần đây

17

Litecoin

$171.73

$253,611.49$211,927.55

$917,729

0.00%

108

Gần đây

18

TRON

$0.07141

$116,941.29$171,523.82

$726,218

0.00%

105

Gần đây

19

Algorand

$1.06

$32,823.32$22,168.46

$625,344

0.00%

89

Gần đây

20

TRON

$0.07148

$12,361.25$13,322.10

$572,108

0.00%

108

Gần đây

21

XRP

$0.8611

$13,542.82$14,022.80

$405,840

0.00%

69

Gần đây

22

Qtum

$8.85

$37,396.09$9,952.26

$384,031

0.00%

68

Gần đây

23

Qtum

$8.86

$10,976.53$2,474.80

$320,776

0.00%

55

Gần đây

24

TRON

$0.07201

$9,775.64$13,481.72

$279,479

0.00%

79

Gần đây

25

Beam

$0.649

$16,231.61$3,974.56

$97,962

0.00%

48

Gần đây

26

Shabu Shabu Finance

$4.20

--

$9,219

0.00%

2

Gần đây

27

Oikos

$0.0115

--

$2,360

0.00%

12

Gần đây

28

AABC Token

$0.0003224

$183.95-

$542.00

0.00%

0

Gần đây

29

NEST Protocol

$0.01534

-$156.21

$348.36

0.00%

11

Gần đây

30

AABC Token

$0.000424

--

$255.45

0.00%

0

Gần đây

31

Verasity

$0.02166

$155.21-

$231.74

0.00%

2

Gần đây

32

Verasity

$0.01714

--

$94.15

0.00%

1

Gần đây

33

mStable Governance Token: Meta (MTA)

$0.8729

--

$41.71

0.00%

0

Gần đây

34

NEST Protocol

$0.0125

-$1,473.75

$35.57

0.00%

21

Gần đây

35

Aleph.im

$0.015

--

$10.75

0.00%

0

Gần đây

36

Ballswap

$0.01325

--

$2.81

0.00%

4

Gần đây

37

SushiSwap

$0.2628

--

$0.98

0.00%

0

107 ngày trước

38

Compound

$573.75

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

39

TROY

$0.002667

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

40

TROY

$0.01377

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

41

JUST

$0.04

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

42

TROY

$0.009901

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

43

Balancer

$30.65

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

44

Ampleforth

$0.15

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

45

DFI.Money

$523.72

$147.06-

$0.00

0.00%

0

Gần đây

46

Ren

$0.971

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

47

UCA Coin

$0.00024

-$282.77

$0.00

0.00%

0

Gần đây

48

Harvest Finance

$0.01

-$549.85

$0.00

0.00%

0

Gần đây

49

Hedget

$3.00

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

50

JackPool.finance

$45.01

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

51

SUN

$34.00

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

52

Sashimi

$0.06001

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

53

Shabu Shabu Finance

$12.25

--

$0.00

0.00%

0

88 ngày trước