Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Bitlish Bitlish

$22,684 USD
2.24 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/EUR $13,903 $10221.46 61.29% Spot Percentage Gần đây
2 HBZ coin HBZ/BTC $3,104 $0.000203 13.68% Spot Percentage Gần đây
3 Litecoin LTC/USD $2,969 $72.58 13.09% Spot Percentage Gần đây
4 Bitcoin BTC/USD $1,723 $10079.83 7.60% Spot Percentage Gần đây
5 Ethereum ETH/RUB $674 $193.33 2.97% Spot Percentage Gần đây
6 Bitcoin BTC/RUB $289 $10590.12 1.27% Spot Percentage Gần đây
7 Ethereum ETH/BTC $14 $182.04 0.06% Spot Percentage Gần đây
8 Ethereum ETH/USD $6 $184.10 0.02% Spot Percentage Gần đây
9 Ethereum ETH/EUR $4 $184.15 0.02% Spot Percentage Gần đây
10 Zcash ZEC/EUR $0 $49.60 0.00% Spot Percentage Gần đây
11 Monero XMR/EUR $0 $82.09 0.00% Spot Percentage Gần đây
12 XRP XRP/BTC $0 $0.254788 0.00% Spot Percentage Gần đây
13 Ethereum ETH/GBP $0 $267.30 0.00% Spot Percentage Gần đây
14 Litecoin LTC/EUR $0 $74.67 0.00% Spot Percentage Gần đây
15 Bitcoin Gold BTG/BTC $0 $14.40 0.00% Spot Percentage Gần đây
16 Bitcoin BTC/GBP $0 $11542.49 0.00% Spot Percentage Gần đây
17 Litecoin LTC/BTC $0 $74.04 0.00% Spot Percentage Gần đây
18 HBZ coin HBZ/USD $0 $0.000330 0.00% Spot Percentage Gần đây
19 Ethereum ETH/JPY $0 $89.78 0.00% Spot Percentage Gần đây
20 Zcash ZEC/RUB $0 $48.59 0.00% Spot Percentage Gần đây
21 XRP XRP/EUR $0 $0.261877 0.00% Spot Percentage Gần đây
22 Bitcoin Cash BCH/BTC $0 $309.66 0.00% Spot Percentage Gần đây
23 XRP XRP/GBP $0 $0.267300 0.00% Spot Percentage Gần đây
24 Zcash ZEC/USD $0 $55.00 0.00% Spot Percentage Gần đây
25 Monero XMR/BTC $0 $80.64 0.00% Spot Percentage Gần đây
26 Bitcoin Cash BCH/EUR $0 $312.55 0.00% Spot Percentage Gần đây
27 Litecoin LTC/RUB $0 $71.92 0.00% Spot Percentage Gần đây
28 HBZ coin HBZ/ETH $0 $0.000279 0.00% Spot Percentage Gần đây
29 HBZ coin HBZ/EUR $0 $0.000333 0.00% Spot Percentage Gần đây

Các thị trường chưa xác định

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 DSH/USD 2.93761226 93.0 Gần đây
2 TDT/RUB 11.17 67.0 Gần đây
3 TDT/USD 11.14 0.99999 Gần đây

Các thị trường có thể sẵn có để mua bán trao đổi nhưng chưa được CoinMarketCap xác nhận. Hãy dùng mẫu yêu cầu để giúp xác thực các thị trường mới: https://coinmarketcap.com/request