Vốn Hóa Thị Trường:

Bitlish Bitlish

$23,135,298 USD
5,786 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $8,655,472 $3951.40 37.41% Spot Percentage Gần đây
2 XRP XRP/BTC $3,847,325 $0.337349 16.63% Spot Percentage Gần đây
3 XRP XRP/EUR $3,381,681 $0.333124 14.62% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/USD $2,283,131 $146.69 9.87% Spot Percentage Gần đây
5 Ethereum ETH/BTC $1,447,926 $147.63 6.26% Spot Percentage Gần đây
6 Litecoin LTC/EUR $1,047,924 $47.84 4.53% Spot Percentage Gần đây
7 Litecoin LTC/USD $1,021,328 $48.14 4.41% Spot Percentage Gần đây
8 Monero XMR/EUR $436,320 $51.82 1.89% Spot Percentage Gần đây
9 Bitcoin BTC/EUR $342,237 $3925.24 1.48% Spot Percentage Gần đây
10 Litecoin LTC/RUB $260,990 $44.93 1.13% Spot Percentage Gần đây
11 Bitcoin BTC/GBP $168,674 $3963.97 0.73% Spot Percentage Gần đây
12 Bitcoin BTC/RUB $155,995 $3953.27 0.67% Spot Percentage Gần đây
13 Ethereum ETH/RUB $42,596 $152.05 0.18% Spot Percentage Gần đây
14 Litecoin LTC/BTC $25,241 $49.02 0.11% Spot Percentage Gần đây
15 Ethereum ETH/EUR $13,612 $145.16 0.06% Spot Percentage Gần đây
16 HBZ coin HBZ/USD $3,200 $0.000640 0.01% Spot Percentage Gần đây
17 Bitcoin Gold BTG/BTC $990 $12.84 0.00% Spot Percentage Gần đây
18 Monero XMR/BTC $653 $52.50 0.00% Spot Percentage Gần đây
19 HBZ coin HBZ/EUR $3 $0.000454 0.00% Spot Percentage Gần đây
20 Zcash ZEC/EUR $0 $52.28 0.00% Spot Percentage Gần đây
21 NEM XEM/EUR $0 $0.050356 0.00% Spot Percentage Gần đây
22 NEM XEM/BTC $0 $0.062220 0.00% Spot Percentage Gần đây
23 Zcash ZEC/RUB $0 $46.68 0.00% Spot Percentage Gần đây
24 Bitcoin Cash BCH/BTC $0 $135.44 0.00% Spot Percentage Gần đây
25 NEM XEM/GBP $0 $0.052274 0.00% Spot Percentage Gần đây
26 HBZ coin HBZ/BTC $0 $0.000560 0.00% Spot Percentage Gần đây
27 XRP XRP/GBP $0 $0.306716 0.00% Spot Percentage Gần đây
28 Zcash ZEC/USD $0 $50.50 0.00% Spot Percentage Gần đây
29 Bitcoin Cash BCH/EUR $0 $129.30 0.00% Spot Percentage Gần đây
30 NEM XEM/JPY $0 $0.063277 0.00% Spot Percentage Gần đây
31 HBZ coin HBZ/ETH $0 $0.000814 0.00% Spot Percentage Gần đây