×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713Vốn hóa thị trường:  $333,681,825,131Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $79,053,283,940BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%
Vốn hóa thị trường:  $333,681,825,131Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $79,053,283,940BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713

Bithumb Global

$43,732,368 USD
4,154 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,047,119
$343.79
11.54%
261
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,311,927
$10,527.37
9.86%
821
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,860,593
$5.03
4.25%
52
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,468,030
$0.300286
3.36%
33
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,263,749
$0.302994
2.89%
33
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,192,995
$0.229496
2.73%
37
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,047,214
$0.218679
2.39%
81
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,053,589
$0.225315
2.41%
17
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,018,632
$22.20
2.33%
23
Spot
Percentage
Gần đây
10
$998,129
$0.030909
2.28%
6
Spot
Percentage
Gần đây
11
$894,713
$343.28
2.05%
51
Spot
Percentage
Gần đây
12
$680,069
$0.025751
1.56%
28
Spot
Percentage
Gần đây
13
$647,236
$0.002777
1.48%
17
Spot
Percentage
Gần đây
14
$629,495
$0.179341
1.44%
60
Spot
Percentage
Gần đây
15
$628,634
$0.087283
1.44%
-
Spot
Percentage
476 giờ trước
16
$623,188
$2.57
1.43%
150
Spot
Percentage
Gần đây
17
$611,600
$1.00
1.40%
21
Spot
Percentage
Gần đây
18
$594,715
$0.169462
1.36%
35
Spot
Percentage
Gần đây
19
$38,464
$0.233613
0.09%
121
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,505
$4.13
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
21
$547,324
$0.012802
1.25%
19
Spot
Percentage
Gần đây
22
$544,666
$0.071399
1.25%
96
Spot
Percentage
Gần đây
23
$536,700
$7.86
1.23%
48
Spot
Percentage
Gần đây
24
$525,883
$0.108543
1.20%
37
Spot
Percentage
Gần đây
25
$499,252
$14.72
1.14%
52
Spot
Percentage
Gần đây
26
$487,528
$145.64
1.11%
106
Spot
Percentage
Gần đây
27
$470,290
$92.99
1.08%
162
Spot
Percentage
Gần đây
28
$438,210
$21.42
1.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
29
$421,066
$6.18
0.96%
32
Spot
Percentage
Gần đây
30
$404,792
$44.41
0.93%
155
Spot
Percentage
Gần đây
31
$395,006
$2.91
0.90%
36
Spot
Percentage
Gần đây
32
$381,421
$0.043471
0.87%
28
Spot
Percentage
Gần đây
33
$382,164
$68.09
0.87%
100
Spot
Percentage
Gần đây
34
$380,952
$216.95
0.87%
179
Spot
Percentage
Gần đây
35
$371,291
$1.25
0.85%
38
Spot
Percentage
Gần đây
36
$370,594
$1.26
0.85%
31
Spot
Percentage
Gần đây
37
$375,682
$0.018547
0.86%
13
Spot
Percentage
Gần đây
38
$332,911
$0.006066
0.76%
23
Spot
Percentage
Gần đây
39
$320,798
$0.018868
0.73%
26
Spot
Percentage
Gần đây
40
$315,299
$0.025267
0.72%
12
Spot
Percentage
Gần đây
41
$296,502
$2.07
0.68%
19
Spot
Percentage
Gần đây
42
$309,015
$0.034293
0.71%
29
Spot
Percentage
Gần đây
43
$296,289
$0.010963
0.68%
13
Spot
Percentage
Gần đây
44
$281,287
$0.485463
0.64%
8
Spot
Percentage
Gần đây
45
$282,620
$0.236025
0.65%
21
Spot
Percentage
Gần đây
46
$268,311
$0.015715
0.61%
6
Spot
Percentage
Gần đây
47
$267,125
$0.017256
0.61%
31
Spot
Percentage
Gần đây
48
$264,935
$0.001158
0.61%
7
Spot
Percentage
Gần đây
49
$263,886
$0.127599
0.60%
7
Spot
Percentage
Gần đây
50
$259,034
$0.026185
0.59%
27
Spot
Percentage
Gần đây
51
$228,969
$0.150213
0.52%
15
Spot
Percentage
Gần đây
52
$212,018
$0.000294
0.48%
5
Spot
Percentage
Gần đây
53
$204,358
$3.83
0.47%
15
Spot
Percentage
Gần đây
54
$202,074
$0.007001
0.46%
16
Spot
Percentage
Gần đây
55
$200,831
$0.295882
0.46%
28
Spot
Percentage
Gần đây
56
$195,551
$2.92
0.45%
30
Spot
Percentage
Gần đây
57
$196,132
$1.00
0.45%
21
Spot
Percentage
Gần đây
58
$180,411
$0.006922
0.41%
11
Spot
Percentage
Gần đây
59
$168,077
$0.025181
0.38%
20
Spot
Percentage
Gần đây
60
$167,146
$0.081908
0.38%
30
Spot
Percentage
Gần đây
61
$155,213
$0.061769
0.35%
23
Spot
Percentage
Gần đây
62
$154,629
$0.031844
0.35%
8
Spot
Percentage
Gần đây
63
$153,756
$0.040208
0.35%
13
Spot
Percentage
Gần đây
64
$153,197
$8.56
0.35%
12
Spot
Percentage
Gần đây
65
$148,343
$0.021872
0.34%
14
Spot
Percentage
Gần đây
66
$135,390
$0.130324
0.31%
22
Spot
Percentage
Gần đây
67
$132,756
$0.151645
0.30%
36
Spot
Percentage
Gần đây
68
$126,686
$10,818.96
0.29%
44
Spot
Percentage
Gần đây
69
$125,783
$44.43
0.29%
15
Spot
Percentage
Gần đây
70
$125,671
$0.249338
0.29%
260
Spot
Percentage
Gần đây
71
$124,255
$216.03
0.28%
43
Spot
Percentage
Gần đây
72
$119,580
$0.026395
0.27%
14
Spot
Percentage
Gần đây
73
$117,468
$0.089425
0.27%
22
Spot
Percentage
Gần đây
74
$116,615
$2.05
0.27%
27
Spot
Percentage
Gần đây
75
$115,592
$5.33
0.26%
0
Spot
Percentage
548 giờ trước
76
$111,726
$0.166359
0.26%
14
Spot
Percentage
Gần đây
77
$109,740
$0.131086
0.25%
11
Spot
Percentage
Gần đây
78
$109,250
$0.496919
0.25%
4
Spot
Percentage
Gần đây
79
$104,435
$214.28
0.24%
31
Spot
Percentage
Gần đây
80
$100,793
$2.30
0.23%
18
Spot
Percentage
Gần đây
81
$95,085
$1.40
0.22%
43
Spot
Percentage
Gần đây
82
$95,231
$2.32
0.22%
33
Spot
Percentage
Gần đây
83
$93,199
$0.028110
0.21%
12
Spot
Percentage
Gần đây
84
$91,768
$0.016620
0.21%
19
Spot
Percentage
Gần đây
85
$92,543
$0.042196
0.21%
23
Spot
Percentage
Gần đây
86
$88,492
$67.94
0.20%
29
Spot
Percentage
Gần đây
87
$86,518
$0.001287
0.20%
10
Spot
Percentage
Gần đây
88
$87,182
$1,930.30
0.20%
24
Spot
Percentage
Gần đây
89
$84,450
$0.121916
0.19%
58
Spot
Percentage
Gần đây
90
$81,399
$2.31
0.19%
22
Spot
Percentage
Gần đây
91
$79,356
$0.025034
0.18%
30
Spot
Percentage
Gần đây
92
$74,467
$111.33
0.17%
38
Spot
Percentage
Gần đây
93
$74,239
$0.419300
0.17%
29
Spot
Percentage
Gần đây
94
$72,871
$1.08
0.17%
39
Spot
Percentage
Gần đây
95
$70,438
$68.07
0.16%
24
Spot
Percentage
Gần đây
96
$70,178
$0.047586
0.16%
7
Spot
Percentage
Gần đây
97
$68,841
$0.079906
0.16%
15
Spot
Percentage
Gần đây
98
$65,173
$0.037866
0.15%
7
Spot
Percentage
Gần đây
99
$65,050
$0.000299
0.15%
4
Spot
Percentage
Gần đây
100
$63,309
$0.006377
0.14%
10
Spot
Percentage
Gần đây
101
$63,633
$0.109104
0.15%
32
Spot
Percentage
Gần đây
102
$62,002
$0.000082
0.14%
8
Spot
Percentage
Gần đây
103
$57,323
$0.001183
0.13%
20
Spot
Percentage
Gần đây
104
$54,325
$4.19
0.12%
29
Spot
Percentage
Gần đây
105
$52,981
$0.481559
0.12%
10
Spot
Percentage
Gần đây
106
$53,410
$44.14
0.12%
15
Spot
Percentage
Gần đây
107
$50,528
$0.152642
0.12%
10
Spot
Percentage
Gần đây
108
$50,080
$1.49
0.11%
22
Spot
Percentage
Gần đây
109
$47,008
$61.40
0.11%
78
Spot
Percentage
Gần đây
110
$47,331
$0.059557
0.11%
14
Spot
Percentage
Gần đây
111
$46,444
$61.39
0.11%
99
Spot
Percentage
Gần đây
112
$44,377
$0.462493
0.10%
17
Spot
Percentage
Gần đây
113
$41,035
$0.002605
0.09%
27
Spot
Percentage
Gần đây
114
$41,104
$0.019919
0.09%
5
Spot
Percentage
Gần đây
115
$40,118
$0.046721
0.09%
23
Spot
Percentage
Gần đây
116
$38,633
$1.15
0.09%
13
Spot
Percentage
Gần đây
117
$38,768
$0.041840
0.09%
19
Spot
Percentage
Gần đây
118
$36,812
$0.019898
0.08%
8
Spot
Percentage
Gần đây
119
$33,791
$0.003761
0.08%
16
Spot
Percentage
Gần đây
120
$34,488
$0.014776
0.08%
10
Spot
Percentage
Gần đây
121
$33,613
$0.004422
0.08%
4
Spot
Percentage
Gần đây
122
$32,608
$0.049858
0.07%
15
Spot
Percentage
Gần đây
123
$31,565
$896.98
0.07%
3
Spot
Percentage
Gần đây
124
$28,354
$0.328814
0.06%
24
Spot
Percentage
Gần đây
125
$25,704
$0.005745
0.06%
17
Spot
Percentage
Gần đây
126
$25,012
$53.60
0.06%
17
Spot
Percentage
Gần đây
127
$23,950
$0.003433
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
128
$24,080
$0.305205
0.06%
23
Spot
Percentage
Gần đây
129
$21,308
$12.94
0.05%
40
Spot
Percentage
Gần đây
130
$20,363
$0.770234
0.05%
8
Spot
Percentage
Gần đây
131
$20,541
$0.001811
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
132
$20,246
$3.54
0.05%
16
Spot
Percentage
Gần đây
133
$19,266
$0.068115
0.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
134
$19,188
$0.007407
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
135
$18,621
$0.001715
0.04%
43
Spot
Percentage
Gần đây
136
$18,748
$0.059693
0.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
137
$18,364
$0.001442
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
138
$17,712
$0.014123
0.04%
14
Spot
Percentage
Gần đây
139
$18,391
$0.023072
0.04%
17
Spot
Percentage
Gần đây
140
$16,847
$0.000312
0.04%
15
Spot
Percentage
Gần đây
141
$16,588
$0.000498
0.04%
39
Spot
Percentage
Gần đây
142
$16,462
$0.000009
0.04%
38
Spot
Percentage
Gần đây
143
$16,038
$2.47
0.04%
26
Spot
Percentage
Gần đây
144
$15,840
$0.006195
0.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
145
$15,776
$0.006704
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
146
$15,648
$0.010946
0.04%
17
Spot
Percentage
Gần đây
147
$15,042
$0.069600
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
148
$14,598
$53.62
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
149
$14,449
$0.215706
0.03%
13
Spot
Percentage
Gần đây
150
$13,728
$0.037636
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
151
$13,073
$0.005380
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
152
$12,092
$0.037479
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
153
$12,046
$0.068615
0.03%
10
Spot
Percentage
Gần đây
154
$12,025
$2.38
0.03%
28
Spot
Percentage
Gần đây
155
$11,820
$0.003654
0.03%
27
Spot
Percentage
Gần đây
156
$11,482
$0.006791
0.03%
8
Spot
Percentage
Gần đây
157
$11,234
$0.000061
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
158
$11,177
$0.046649
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
159
$10,531
$0.033031
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
160
$10,121
$0.025154
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
161
$10,023
$1.42
0.02%
84
Spot
Percentage
Gần đây
162
$9,552
$0.169921
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
163
$9,518
$0.001709
0.02%
30
Spot
Percentage
Gần đây
164
$9,260
$0.325735
0.02%
23
Spot
Percentage
Gần đây
165
$9,069
$0.000320
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
166
$8,968
$0.001091
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
167
$8,840
$1.42
0.02%
100
Spot
Percentage
Gần đây
168
$8,456
$0.000303
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
169
$7,743
$1.41
0.02%
96
Spot
Percentage
Gần đây
170
$8,028
$0.001823
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
171
$8,005
$0.011141
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
172
$7,397
$1.02
0.02%
36
Spot
Percentage
Gần đây
173
$7,137
$0.240802
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
174
$6,840
$0.025688
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
175
$6,731
$0.004611
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
176
$6,880
$0.418699
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
177
$5,716
$0.019477
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
178
$5,397
$0.022635
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
179
$5,386
$0.039480
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
180
$5,212
$8.48
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
181
$4,798
$361.34
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
182
$3,700
$0.003706
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
183
$3,570
$1.47
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
184
$612,450
$156.11
1.40%
150
Spot
Percentage
Gần đây
185
$3,325
$0.019809
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
186
$2,997
$0.003446
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
187
$2,933
$0.001489
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
188
$2,650
$0.095091
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
189
$2,551
$0.003154
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
190
$2,357
$0.016556
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
191
$2,052
$0.152646
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
192
$2,028
$0.001421
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
193
$2,005
$0.006180
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
194
$1,832
$0.019248
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
195
$1,804
$0.072869
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
196
$1,688
$0.002316
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
197
$1,633
$0.004355
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
198
$1,457
$1.47
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
199
$1,224
$0.000064
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
200
$1,195
$0.008646
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
201
$1,107
$0.190181
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
202
$800
$0.087383
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
203
$813
$0.086434
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
204
$749
$0.002853
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
205
$723
$0.026320
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
206
$643
$0.028287
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
207
$333
$0.770735
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
208
$191
$0.005482
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
209
$149
$0.000160
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
210
$143
$0.025444
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
211
$107
$0.053381
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
212
$86
$0.001480
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
213
$55
$0.005145
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
214
$55
$0.012902
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
215
$54
$0.005105
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
216
$28
$0.016215
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
217
$18
$0.008422
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
218
$18
$0.000701
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
219
$13
$0.008458
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
220
$13
$0.005061
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
221
$8
$0.017627
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
222
$3
$0.006694
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
223
$2
$0.002002
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
224
$2
$0.003003
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.042973
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
226
$?
$0.009959
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
227
$?
$0.000344
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
228
$?
$0.000300
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
229
$?
$0.000061
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
230
$?
$0.008212
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
231
$?
$0.008578
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
232
*** $?
*** $0.005715
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
233
$?
$0.070157
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
234
$?
$0.089909
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
235
$?
$0.103824
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
236
$?
$4.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...