Các loại tiền điện tử:  21,993Trao đổi:  530Vốn hóa thị trường:  $854,985,683,709.69Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $39,147,793,421Tỷ lệ thống trị:  BTC: 38.6% ETH: 18.2%Phí gas trên ETH:  26 Gwei
BitGlobal

BitGlobal

Spot Trading volume(24h)

₫759,939,951,816.11

1,879 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫29,918,776.30

₫182,202,619.63₫28,290,659.16

₫207,155,288,408

27.26%

93

Gần đây

2

Bitcoin

₫404,155,530.41

₫82,990,942.78₫49,814,862.78

₫65,052,457,895

8.56%

51

Gần đây

3

BNB

₫6,813,060.97

₫20,449,948.32₫23,907,149.70

₫33,650,878,390

4.43%

16

Gần đây

4

Monero

₫3,470,702.54

₫70,796,297.80₫83,822,505.45

₫33,267,457,153

4.38%

103

Gần đây

5

Ethereum

₫29,768,972.60

₫21,299,619.26₫25,888,050.00

₫31,290,858,216

4.12%

35

Gần đây

6

Solana

₫318,446.39

-₫3,343,396.23

₫31,575,774,995

4.16%

7

Gần đây

7

EOS

₫24,643.87

₫4,372,538.07₫3,954,346.99

₫26,129,941,284

3.44%

11

Gần đây

8

ABBC Coin

₫3,482.49

-₫6,214,572.53

₫21,863,459,441

2.88%

6

Gần đây

9

Litecoin

₫1,807,358.92

₫5,202,626.42₫42,307,183.61

₫21,710,618,739

2.86%

8

Gần đây

10

ABBC Coin

₫3,493.10

₫55,882,718.31₫27,894,040.52

₫20,260,475,079

2.67%

73

Gần đây

11

Quant

₫2,894,051.92

₫4,769,392.35₫6,711,402.99

₫19,692,660,202

2.59%

9

Gần đây

12

Uniswap

₫144,746.22

₫15,740,128.73₫12,667,975.04

₫15,175,602,571

2.00%

28

Gần đây

13

Solana

₫306,616.54

₫26,044,921.61₫74,597,800.16

₫15,868,019,000

2.09%

17

Gần đây

14

Cardano

₫7,325.73

₫13,874,004.77₫9,112,806.83

₫15,071,706,837

1.98%

36

Gần đây

15

XRP

₫9,150.44

₫22,197,531.22₫32,596,363.96

₫14,053,984,720

1.85%

10

Gần đây

16

SXP

₫5,776.64

₫3,330,234.26₫2,927,098.97

₫12,435,292,000

1.64%

3

Gần đây

17

Drep [new]

₫7,269.14

₫3,002,688.54-

₫11,533,020,066

1.52%

5

Gần đây

18

Stellar

₫1,999.90

₫3,967,112.43₫6,617,618.98

₫10,644,327,462

1.40%

14

Gần đây

19

Bitcoin Cash

₫2,590,766.27

₫12,383,135.18₫13,295,252.93

₫9,015,395,214

1.19%

17

Gần đây

20

BitTorrent-New

₫0.01603

--

₫8,259,013,365

1.09%

1

Gần đây

21

TRON

₫1,269.48

--

₫7,655,296,319

1.01%

2

Gần đây

22

GMT Token

₫1,964.08

₫561,516,086.02₫231,141,477.13

₫6,966,931,288

0.92%

169

Gần đây

23

TRON

₫1,280.79

₫16,494,242.45₫73,818,427.24

₫6,483,928,098

0.85%

114

Gần đây

24

Concordium

₫233.43

₫11,693,853.70₫15,946,039.84

₫5,873,667,202

0.77%

7

Gần đây

25

USDP Stablecoin

₫23,297.29

-₫2,851,195.62

₫5,287,842,128

0.70%

1

Gần đây

26

MultiversX (Elrond)

₫1,078,204.87

--

₫5,566,688,713

0.73%

2

Gần đây

27

Qtum

₫51,281.75

--

₫5,289,703,397

0.70%

1

Gần đây

28

PancakeSwap

₫93,665.44

--

₫4,487,510,780

0.59%

2

Gần đây

29

Bitcoin Cash

₫2,585,864.15

₫5,127,595.97₫2,431,190.12

₫4,911,644,415

0.65%

9

Gần đây

30

Tellor

₫318,304.92

₫3,706,864.71₫4,675,813.70

₫4,831,469,543

0.64%

3

Gần đây

31

Shiba Inu

₫0.2171

₫5,008,808.19₫4,100,692.99

₫4,146,627,522

0.55%

5

Gần đây

32

ApeCoin

₫94,313.73

₫2,693,881.44₫3,160,059.01

₫4,624,337,312

0.61%

5

Gần đây

33

StreamCoin

₫384.32

₫6,735,627.61₫3,586,723.73

₫4,154,532,006

0.55%

7

Gần đây

34

Balancer

₫140,289.95

--

₫3,467,281,686

0.46%

1

Gần đây

35

ARPA

₫686.83

--

₫3,114,926,171

0.41%

1

Gần đây

36

Ontology Gas

₫6,106.74

--

₫3,098,092,188

0.41%

6

Gần đây

37

PAX Gold

₫42,457,160.80

--

₫2,883,123,728

0.38%

1

Gần đây

38

THORChain

₫33,049.48

₫4,050,916.99₫5,969,426.01

₫2,597,462,568

0.34%

5

Gần đây

39

Frontier

₫4,828.75

--

₫2,425,759,936

0.32%

1

Gần đây

40

Utrust

₫2,478.30

--

₫2,531,536,848

0.33%

1

Gần đây

41

Dego Finance

₫46,448.40

--

₫2,325,875,493

0.31%

1

Gần đây

42

Band Protocol

₫48,099.41

--

₫2,487,468,567

0.33%

1

Gần đây

43

XELS

₫38,957.77

₫6,317,602.90₫6,566,771.18

₫2,320,935,068

0.31%

8

Gần đây

44

Compound

₫919,547.55

--

₫2,224,062,033

0.29%

1

Gần đây

45

COTI

₫1,685.37

--

₫2,080,409,916

0.27%

1

Gần đây

46

Gleec

₫1,624.33

₫12,142,592.95₫13,123,388.03

₫2,027,511,302

0.27%

31

Gần đây

47

MANTRA

₫816.28

₫2,368,505.86-

₫2,024,096,521

0.27%

2

Gần đây

48

XELS

₫38,573.84

₫8,549,116.19₫11,202,729.43

₫1,908,636,033

0.25%

4

Gần đây

49

TrueUSD

₫22,827.89

₫17,584,676.69₫47,985,236.31

₫1,698,861,305

0.22%

3

Gần đây

50

Gleec

₫1,626.87

₫2,873,994.01₫4,394,940.54

₫1,636,342,695

0.22%

23

Gần đây

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.