×
×
Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,561Vốn Hóa Thị Trường:  $249,288,571,198Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,971,018,198BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $249,288,571,198Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,971,018,198BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,561

Bithumb Global

$41,082,885 USD
4,625 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$8,784,373
$8,878.99
21.38%
574
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,697,890
$202.31
13.87%
232
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,541,257
$0.004448
8.62%
12
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,800,406
$0.115730
6.82%
16
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,359,470
$0.113879
5.74%
24
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,405,222
$201.56
3.42%
54
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,184,199
$0.105609
2.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$945,724
$2.51
2.30%
146
Spot
Percentage
Gần đây
9
$910,751
$0.010312
2.22%
15
Spot
Percentage
Gần đây
10
$847,318
$181.64
2.06%
150
Spot
Percentage
Gần đây
11
$726,019
$0.107928
1.77%
36
Spot
Percentage
Gần đây
12
$694,903
$0.064880
1.69%
152
Spot
Percentage
Gần đây
13
$669,256
$0.194378
1.63%
146
Spot
Percentage
Gần đây
14
$554,410
$0.205631
1.35%
29
Spot
Percentage
Gần đây
15
$543,886
$228.57
1.32%
182
Spot
Percentage
Gần đây
16
$499,060
$0.993295
1.21%
22
Spot
Percentage
Gần đây
17
$467,906
$42.54
1.14%
181
Spot
Percentage
Gần đây
18
$420,474
$62.02
1.02%
154
Spot
Percentage
Gần đây
19
$403,296
$0.994517
0.98%
20
Spot
Percentage
Gần đây
20
$382,063
$72.64
0.93%
100
Spot
Percentage
Gần đây
21
$368,534
$0.071380
0.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$356,643
$0.198723
0.87%
31
Spot
Percentage
Gần đây
23
$311,809
$0.032506
0.76%
17
Spot
Percentage
Gần đây
24
$295,644
$7.66
0.72%
21
Spot
Percentage
Gần đây
25
$257,592
$0.008051
0.63%
17
Spot
Percentage
Gần đây
26
$245,504
$3.46
0.60%
86
Spot
Percentage
Gần đây
27
$242,882
$0.119545
0.59%
49
Spot
Percentage
Gần đây
28
$194,430
$0.056353
0.47%
21
Spot
Percentage
Gần đây
29
$189,142
$0.411902
0.46%
42
Spot
Percentage
Gần đây
30
$183,944
$8,803.46
0.45%
128
Spot
Percentage
Gần đây
31
$181,896
$228.12
0.44%
53
Spot
Percentage
Gần đây
32
$173,080
$0.066675
0.42%
11
Spot
Percentage
Gần đây
33
$171,638
$0.104117
0.42%
30
Spot
Percentage
Gần đây
34
$161,175
$1.65
0.39%
21
Spot
Percentage
Gần đây
35
$148,371
$0.077113
0.36%
38
Spot
Percentage
Gần đây
36
$144,569
$229.35
0.35%
50
Spot
Percentage
Gần đây
37
$144,027
$0.067566
0.35%
73
Spot
Percentage
Gần đây
38
$140,263
$1.64
0.34%
29
Spot
Percentage
Gần đây
39
$128,444
$0.015367
0.31%
12
Spot
Percentage
Gần đây
40
$115,967
$72.26
0.28%
31
Spot
Percentage
Gần đây
41
$106,539
$0.022605
0.26%
14
Spot
Percentage
Gần đây
42
$104,673
$0.003315
0.25%
21
Spot
Percentage
Gần đây
43
$103,772
$44.45
0.25%
15
Spot
Percentage
Gần đây
44
*** $100,462
*** $4,004.50
0.24%
5
Spot
Percentage
Gần đây
45
$96,723
$0.002727
0.24%
3
Spot
Percentage
Gần đây
46
$95,882
$0.232261
0.23%
37
Spot
Percentage
Gần đây
47
$93,975
$5.45
0.23%
12
Spot
Percentage
Gần đây
48
$88,823
$0.002141
0.22%
15
Spot
Percentage
Gần đây
49
$87,292
$0.083208
0.21%
33
Spot
Percentage
Gần đây
50
$82,709
$0.002702
0.20%
11
Spot
Percentage
Gần đây
51
$76,462
$42.81
0.19%
21
Spot
Percentage
Gần đây
52
$74,344
$72.60
0.18%
23
Spot
Percentage
Gần đây
53
$73,269
$0.006270
0.18%
24
Spot
Percentage
Gần đây
54
$73,052
$0.469019
0.18%
27
Spot
Percentage
Gần đây
55
$71,018
$0.014390
0.17%
17
Spot
Percentage
Gần đây
56
$67,933
$0.472531
0.17%
27
Spot
Percentage
Gần đây
57
$66,141
$0.011523
0.16%
13
Spot
Percentage
Gần đây
58
$62,997
$0.011032
0.15%
34
Spot
Percentage
Gần đây
59
$61,579
$0.024606
0.15%
6
Spot
Percentage
Gần đây
60
$60,625
$5.13
0.15%
13
Spot
Percentage
Gần đây
61
$60,021
$0.021319
0.15%
8
Spot
Percentage
Gần đây
62
$59,064
$0.022575
0.14%
4
Spot
Percentage
Gần đây
63
$58,039
$0.024628
0.14%
6
Spot
Percentage
Gần đây
64
$57,554
$0.000871
0.14%
4
Spot
Percentage
Gần đây
65
$56,867
$0.002709
0.14%
5
Spot
Percentage
Gần đây
66
$56,329
$0.067866
0.14%
12
Spot
Percentage
Gần đây
67
$55,611
$0.084064
0.14%
12
Spot
Percentage
Gần đây
68
$52,690
$0.003003
0.13%
3
Spot
Percentage
Gần đây
69
$49,322
$0.003551
0.12%
3
Spot
Percentage
Gần đây
70
$47,231
$0.001127
0.11%
18
Spot
Percentage
Gần đây
71
$46,716
$1.64
0.11%
25
Spot
Percentage
Gần đây
72
$44,344
$0.106820
0.11%
30
Spot
Percentage
Gần đây
73
$40,696
$0.053350
0.10%
40
Spot
Percentage
Gần đây
74
$40,134
$0.002189
0.10%
27
Spot
Percentage
Gần đây
75
$39,950
$0.030935
0.10%
4
Spot
Percentage
Gần đây
76
$38,632
$0.059267
0.09%
25
Spot
Percentage
Gần đây
77
$38,265
$0.000280
0.09%
23
Spot
Percentage
Gần đây
78
$37,968
$0.003555
0.09%
3
Spot
Percentage
Gần đây
79
$30,928
$0.032245
0.08%
15
Spot
Percentage
Gần đây
80
$29,715
$44.22
0.07%
13
Spot
Percentage
Gần đây
81
$26,602
$0.011131
0.06%
9
Spot
Percentage
Gần đây
82
$25,014
$41.57
0.06%
21
Spot
Percentage
Gần đây
83
$24,520
$0.338480
0.06%
24
Spot
Percentage
Gần đây
84
$21,442
$0.005106
0.05%
21
Spot
Percentage
Gần đây
85
$20,132
$0.001668
0.05%
14
Spot
Percentage
Gần đây
86
$19,694
$0.000063
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
87
$18,754
$0.022474
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
88
$18,749
$0.011963
0.05%
14
Spot
Percentage
Gần đây
89
$18,080
$0.002305
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
90
$17,114
$0.012090
0.04%
17
Spot
Percentage
Gần đây
91
$14,968
$0.338795
0.04%
49
Spot
Percentage
Gần đây
92
$13,892
$0.013754
0.03%
13
Spot
Percentage
Gần đây
93
$13,833
$0.003384
0.03%
13
Spot
Percentage
Gần đây
94
$13,126
$0.004308
0.03%
29
Spot
Percentage
Gần đây
95
$12,502
$0.012740
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
96
$12,121
$0.016969
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
97
$11,655
$0.062470
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
98
$11,593
$0.004420
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
99
$11,094
$0.004635
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
100
$10,484
$0.056122
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
101
$10,455
$5.17
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
102
$9,866
$0.004392
0.02%
21
Spot
Percentage
Gần đây
103
$9,420
$2.38
0.02%
28
Spot
Percentage
Gần đây
104
$9,270
$0.062003
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
105
$9,244
$0.020814
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
106
$9,070
$0.004559
0.02%
19
Spot
Percentage
Gần đây
107
$9,003
$0.004673
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
108
$8,797
$0.029463
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
109
$8,739
$0.002553
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
110
$8,529
$0.005957
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
111
$8,187
$0.000112
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
112
$8,144
$0.055422
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
113
$7,635
$0.033259
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
114
$7,603
$0.008190
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
115
$7,341
$0.006688
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
116
$6,927
$0.009711
0.02%
17
Spot
Percentage
Gần đây
117
$6,879
$0.000276
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
118
$6,355
$0.076886
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
119
$5,917
$0.099011
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
120
$5,911
$0.001459
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
121
$5,653
$0.010055
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
122
$5,520
$0.003049
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
123
$5,482
$0.356117
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
124
$5,452
$0.002723
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
125
$5,392
$0.003557
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
126
$5,105
$0.001454
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
127
$5,058
$0.009110
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
128
$4,964
$2.41
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
129
$4,792
$0.060045
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
130
$4,704
$0.004530
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
131
$4,696
$0.003618
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
132
$4,377
$0.000079
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
133
$4,026
$0.004255
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
134
$3,628
$0.031446
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
135
$3,493
$0.006728
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
136
$3,226
$0.000565
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
137
$2,811
$0.000024
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
138
$2,658
$0.014050
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
139
$2,499
$0.016529
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
140
$2,091
$0.002652
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
141
$2,069
$0.011924
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
142
$2,068
$0.011879
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
143
$1,973
$0.226054
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
144
$1,917
$0.000542
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
145
$1,737
$0.010198
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
146
$1,710
$0.010038
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
147
$1,434
$0.079249
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
148
$1,396
$0.000491
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
149
$765
$0.002202
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
150
$510
$0.036211
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
151
$338
$0.011992
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
152
$274
$0.006129
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
153
$237
$0.001837
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
154
$232
$0.016345
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
155
$192
$0.004797
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
156
$127
$2.18
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
157
$108
$1.37
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
158
$94
$0.111125
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
159
$75
$0.080835
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
160
$11
$0.011903
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
161
$9
$0.011548
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
162
$2
$0.004125
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.008820
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$1.37
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.001301
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$1.36
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.000083
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$885.63
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.005817
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$2.00
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.009061
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.000110
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.011132
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.471529
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.001332
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.399732
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...