Bitglobal

Bitglobal

Khối lượng(24 giờ)

₫6,307,624,809,041.22

4,890 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫104,073,841.88

₫8,501,853,364.05₫7,018,233,411.75

₫1,782,810,974,914

28.26%

355

Gần đây

2

Solana

₫5,154,531.56

₫202,307,246.62₫212,699,317.86

₫750,828,808,313

11.90%

238

Gần đây

3

Bitcoin

₫1,296,965,132.02

₫5,335,247,502.88₫4,733,741,012.24

₫735,972,252,893

11.67%

540

Gần đây

4

Ethereum

₫104,145,929.75

₫169,139,192.80₫178,569,444.68

₫608,945,139,209

9.65%

171

Gần đây

5

Terra

*** ₫759,487.57

₫129,563,456.86₫53,331,591.27

*** ₫558,925,353,342

0.00%

49

Gần đây

6

Solana

₫5,220,847.89

₫325,236,208.46₫361,373,564.96

₫388,023,857,209

6.15%

75

Gần đây

7

BTRIPS

*** ₫7,482.74

₫67,362,118.08₫76,561,426.22

*** ₫162,459,063,585

0.00%

175

Gần đây

8

PointPay

₫932.90

₫82,241,762.68₫86,268,124.36

₫147,101,492,846

2.33%

144

Gần đây

9

Cardano

₫35,630.32

₫18,275,201.35₫41,644,362.67

₫105,057,218,765

1.67%

140

Gần đây

10

Binance Coin

₫14,192,073.17

₫76,388,394.16₫110,140,343.06

₫102,627,790,139

1.63%

118

Gần đây

11

XRP

₫22,490.49

₫573,469,340.83₫393,793,470.93

₫83,095,907,712

1.32%

249

Gần đây

12

Qtum

*** ₫350,942.60

₫6,381,663.36₫4,613,913.70

*** ₫81,385,034,215

0.00%

9

Gần đây

13

Prometeus

₫357,317.00

₫5,990,019.75₫7,896,129.35

₫78,963,172,656

1.25%

16

Gần đây

14

Litecoin

₫4,763,757.58

₫75,298,419.83₫69,860,775.84

₫74,080,853,505

1.17%

112

Gần đây

15

Uniswap

₫482,303.44

₫40,800,947.54₫50,897,263.70

₫70,000,733,899

1.11%

54

Gần đây

16

KOK

₫96,906.60

₫3,348,322,009.91₫579,198,479.04

₫61,795,878,664

0.98%

212

Gần đây

17

ABBC Coin

₫5,654.72

₫564,680,208.00₫26,024,273.40

₫59,773,653,910

0.95%

106

Gần đây

18

BitTorrent

₫72.09

₫3,987,433.55₫3,576,935.76

₫56,530,578,614

0.90%

15

Gần đây

19

Drep [new]

₫23,886.59

₫3,282,475.19-

₫54,933,830,614

0.87%

12

Gần đây

20

ABBC Coin

₫5,640.80

₫228,387,201.45₫51,505,906.12

₫49,902,814,411

0.79%

135

Gần đây

21

Monero

₫5,249,857.68

₫133,787,226.39₫172,836,170.30

₫48,420,780,300

0.77%

155

Gần đây

22

Stellar

₫7,520.20

₫31,234,793.56₫14,141,263.13

₫46,951,351,023

0.74%

95

Gần đây

23

Quant

₫4,576,190.55

₫10,513,106.60₫8,094,640.87

₫45,660,913,591

0.72%

18

Gần đây

24

Bitcoin Cash

₫12,963,989.84

₫64,571,362.23₫62,568,393.82

₫43,620,025,672

0.69%

99

Gần đây

25

Gera Coin

₫101,282.56

₫21,268,624.35-

₫42,413,011,754

0.67%

31

Gần đây

26

EOS

₫93,188.60

₫6,744,332.92₫7,935,933.21

₫40,825,107,077

0.65%

40

Gần đây

27

Freeway Token

₫431.32

₫22,303,549.96₫10,583,556.74

₫32,419,711,371

0.51%

107

Gần đây

28

Dash

₫4,078,160.55

₫23,390,828.68₫22,825,588.43

₫30,915,889,616

0.49%

67

Gần đây

29

SHIBA INU

₫1.00

₫4,456,271.82₫129,571,286.84

₫29,854,645,679

0.47%

36

Gần đây

30

TRON

₫2,223.69

₫4,961,914.84₫7,858,078.15

₫28,613,553,154

0.45%

15

Gần đây

31

THORChain

₫245,507.70

₫32,035,305.60₫37,583,032.19

₫26,700,776,314

0.42%

94

Gần đây

32

Tellor

₫1,195,602.26

₫15,287,657.34₫19,373,629.48

₫26,552,892,133

0.42%

24

Gần đây

33

Compound

₫6,290,026.58

₫29,685,622.83-

₫22,835,282,169

0.36%

13

Gần đây

34

TRON

₫2,240.82

₫92,572,678.43₫112,965,399.11

₫22,437,854,803

0.36%

155

Gần đây

35

PancakeSwap

₫306,153.71

₫3,635,714.10₫6,414,878.61

₫22,336,491,107

0.35%

10

Gần đây

36

Elamachain

₫103.28

--

₫19,380,414,524

0.31%

3

Gần đây

37

Litecoin

₫4,803,611.52

₫4,731,424.85₫10,041,966.25

₫19,005,452,008

0.30%

11

Gần đây

38

MANTRA DAO

₫5,028.59

-₫2,381,704.54

₫18,320,128,771

0.29%

4

Gần đây

39

Horizen

₫2,464,245.83

₫13,133,704.70₫9,343,427.72

₫18,011,124,974

0.29%

59

Gần đây

40

Bitcoin Cash

₫12,940,208.28

₫10,679,873.28₫19,122,878.74

₫17,149,362,930

0.27%

8

Gần đây

41

COTI

₫11,246.94

₫10,968,483.60₫2,742,468.44

₫16,705,629,449

0.26%

48

Gần đây

42

Qtum

₫349,126.20

₫6,261,142.89₫8,536,750.48

₫16,623,284,793

0.26%

50

Gần đây

43

Groestlcoin

₫22,063.91

₫3,179,461.61₫6,771,804.24

₫16,231,016,349

0.26%

12

Gần đây

44

Dego Finance

₫221,220.45

-₫2,707,431.48

₫16,072,842,516

0.25%

9

Gần đây

45

BitTorrent

₫71.88

-₫54,327,541.12

₫16,062,214,223

0.25%

11

Gần đây

46

TORG

₫90.52

₫124,037,086.38₫14,235,657.02

₫14,699,178,581

0.23%

180

Gần đây

47

Bitcoin Cash

₫13,026,939.22

₫15,378,299.46₫12,648,480.15

₫13,675,553,332

0.22%

32

Gần đây

48

Crypto.com Coin

₫16,399.41

--

₫13,429,762,237

0.21%

2

Gần đây

49

Qtum

₫348,021.93

--

₫13,285,227,508

0.21%

3

Gần đây

50

WINkLink

₫15.73

--

₫12,974,071,044

0.21%

8

Gần đây

51

SushiSwap

₫173,414.09

₫2,715,291.07₫2,956,912.58

₫12,706,500,377

0.20%

41

Gần đây

52

Band Protocol

₫173,425.63

₫3,066,239.20₫3,482,371.67

₫12,606,600,781

0.20%

15

Gần đây

53

Galaxy Heroes Coin

₫0.001476

₫6,470,259.51₫28,790,317.18

₫12,567,628,092

0.20%

84

Gần đây

54

MobieCoin

₫257.22

₫10,750,266.10₫74,895,900.40

₫11,757,401,947

0.19%

160

Gần đây

55

UMI

₫946.98

₫19,810,643.53₫9,008,750.76

₫11,481,760,299

0.18%

78

Gần đây

56

Gleec

₫1,182.64

-₫11,146,068.82

₫11,265,662,619

0.18%

1

Gần đây

57

Polkadot

₫751,872.46

₫32,812,084.84₫6,039,943.81

₫11,209,149,189

0.18%

2

Gần đây

58

Litecoin

₫4,807,418.73

--

₫11,042,191,331

0.18%

38

Gần đây

59

Venus

₫494,029.89

₫3,596,835.94₫3,517,334.22

₫11,020,594,091

0.17%

11

Gần đây

60

Defi For You

₫1,302.79

₫19,906,308.03₫20,679,953.22

₫10,543,797,932

0.17%

28

Gần đây

61

Newscrypto

₫17,478.54

₫2,554,436.82₫2,916,754.91

₫8,762,902,686

0.14%

16

Gần đây

62

DefiCliq

₫683.13

₫4,664,287.49-

₫8,731,256,505

0.14%

5

Gần đây

63

Newscrypto

₫17,621.47

₫4,404,647.54₫2,973,358.39

₫8,419,042,484

0.13%

31

Gần đây

64

Student Coin

₫114.38

₫34,933,532.39₫22,620,396.89

₫8,246,389,678

0.13%

33

Gần đây

65

Curve DAO Token

₫112,073.53

₫20,581,638.71₫13,020,138.36

₫8,117,986,501

0.13%

35

Gần đây

66

Zcash

₫5,120,532.23

₫2,858,270.95₫3,281,680.16

₫7,804,102,299

0.12%

8

Gần đây

67

Function X

₫25,944.43

₫38,147,359.26₫5,612,135.50

₫7,458,424,181

0.12%

23

Gần đây

68

Gather

*** ₫5,034.97

₫17,517,926.69₫6,587,743.72

*** ₫7,402,653,213

0.00%

20

Gần đây

69

Dash

₫4,031,613.35

₫2,382,648.35-

₫7,359,488,021

0.12%

5

Gần đây

70

USDP Stablecoin

₫21,117.18

₫8,454,731.17₫35,093,145.29

₫7,246,388,744

0.11%

15

Gần đây

71

Bogged Finance

₫40,930.81

₫10,884,187.38₫5,472,398.07

₫6,966,251,554

0.11%

42

Gần đây

72

GMT Token

₫9,734.13

₫1,964,404,697.35₫1,276,547,848.26

₫6,499,619,017

0.10%

183

Gần đây

73

Molecular Future

₫51,511.96

₫26,737,921.97₫40,135,491.14

₫6,335,988,493

0.00%

93

37 giờ trước

74

Function X

₫26,471.14

-₫14,973,825.06

₫6,240,729,874

0.10%

33

Gần đây

75

Burger Swap

₫82,262.65

--

₫5,996,195,704

0.10%

16

Gần đây

76

Crypto.com Coin

₫16,319.75

--

₫5,920,783,111

0.09%

1

Gần đây

77

Vow

₫25,627.79

₫5,309,334.36₫4,129,227.45

₫5,900,809,298

0.09%

16

Gần đây

78

Permission Coin

₫39.25

₫15,839,308.97₫34,203,289.36

₫5,896,098,500

0.09%

99

Gần đây

79

Ecosystem Coin Network

₫127,079.84

₫16,663,343.64₫3,984,461.21

₫5,861,079,538

0.09%

10

Gần đây

80

Dash

₫4,047,800.07

--

₫5,696,962,341

0.09%

14

Gần đây

81

SparkPoint Fuel

₫939.77

₫6,820,586.72₫4,451,615.57

₫5,538,585,451

0.09%

241

Gần đây

82

Quant

₫4,524,393.64

₫11,975,014.98₫12,056,232.12

₫5,266,262,992

0.08%

22

Gần đây

83

Doren

₫17,836.30

₫116,407,244.18₫26,425,051.38

₫4,518,167,925

0.07%

183

Gần đây

84

Zcash

₫5,123,541.67

₫3,544,111.05₫2,304,422.72

₫4,249,233,362

0.07%

26

Gần đây

85

blockWRK

₫24,539.10

₫2,816,551.94₫4,938,275.69

₫3,967,956,309

0.06%

22

Gần đây

86

TrueFeedBack

₫44.70

₫55,176,174.01₫146,795,562.41

₫3,800,359,030

0.06%

69

Gần đây

87

Wabi

₫6,058.58

₫4,958,038.24₫4,003,094.47

₫3,758,770,885

0.06%

11

Gần đây

88

Royale Finance

*** ₫1,967.66

-₫5,908,013.60

*** ₫3,638,118,191

0.00%

9

Gần đây

89

FIO Protocol

*** ₫4,181.23

₫34,000,615.83-

*** ₫3,234,980,490

0.00%

3

Gần đây

90

KOK

₫97,248.56

₫593,390,968.39₫865,803,304.78

₫3,066,607,148

0.05%

0

Gần đây

91

Tycoon

₫1,264.12

₫15,910,802.57₫24,462,747.42

₫2,811,161,168

0.04%

21

Gần đây

92

dKargo

₫3,588.57

--

₫2,643,694,789

0.04%

6

Gần đây

93

ELYSIA

₫285.98

₫17,094,379.61₫4,385,643.37

₫2,626,293,417

0.04%

6

Gần đây

94

TrueUSD

₫22,549.57

₫4,352,589.90-

₫2,498,643,507

0.04%

15

Gần đây

95

SwftCoin

₫45.10

-₫3,087,285.62

₫2,382,977,878

0.04%

5

Gần đây

96

IRISnet

₫2,759.65

--

₫2,350,078,991

0.04%

10

Gần đây

97

Cratos

₫51.34

₫13,531,264.35₫13,220,514.25

₫2,108,098,062

0.03%

83

Gần đây

98

REVV

₫6,159.56

--

₫2,059,678,314

0.03%

6

Gần đây

99

8PAY

₫2,351.90

--

₫1,973,970,889

0.03%

12

Gần đây

100

Mindsync

₫277.31

₫3,931,781.91₫12,285,604.39

₫1,966,086,281

0.03%

1

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện