Bithumb Global

$164,606,635 USD
3,313 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$33,857,970
$49,625.80
20.57%
340
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$23,615,999
$1,563.09
14.35%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$9,243,084
$7.48
5.62%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$5,449,438
$26.80
3.31%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$5,175,889
$1,564.59
3.14%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$4,829,874
$1.22
2.93%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$4,174,807
$186.80
2.54%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$3,324,324
$0.4107
2.02%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$3,273,722
$0.5391
1.99%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$2,931,805
$218.71
1.78%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$2,814,983
$13.89
1.71%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$2,758,148
$49,758.34
1.68%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$2,569,691
$244.13
1.56%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$2,499,313
$518.91
1.52%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$2,449,349
$489.52
1.49%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$2,078,148
$3.83
1.26%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$2,018,191
$50,322.79
1.23%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$1,914,172
$220.97
1.16%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$1,894,800
$38.18
1.15%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1,893,898
$0.2626
1.15%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1,773,789
$17.48
1.08%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
*** $1,572,006
*** $0.03785
0.96%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1,499,801
$0.4437
0.91%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$1,498,508
$189.32
0.91%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1,480,001
$144.83
0.90%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1,407,514
$13.79
0.86%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1,401,308
$0.2898
0.85%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1,390,084
$45.93
0.84%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
*** $1,383,640
*** $0.4312
0.84%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$1,359,720
$13.14
0.83%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$1,319,609
$0.001238
0.80%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$1,307,703
$12.75
0.79%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$1,168,485
$37.80
0.71%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$1,159,596
$0.1973
0.70%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$1,152,396
$0.01822
0.70%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$1,108,764
$2.52
0.67%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$1,101,817
$2.52
0.67%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$1,046,870
$0.2105
0.64%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$991,619
$0.009516
0.60%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$981,347
$189.15
0.60%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$957,138
$0.2124
0.58%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$774,653
$37.37
0.47%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$729,891
$0.2865
0.44%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$722,821
$5.47
0.44%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$659,251
$0.6470
0.40%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$648,890
$0.09214
0.39%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$628,751
$0.08730
0.38%
-
Giao ngay
Percentage
182 ngày trước
48
$621,380
$189.55
0.38%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
*** $562,590
*** $6.07
0.34%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$561,728
$223.40
0.34%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$538,049
$5.20
0.33%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$531,081
$518.60
0.32%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$529,080
$0.05007
0.32%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$492,032
$0.2011
0.30%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$478,694
$10.99
0.29%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$468,982
$46.48
0.28%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$458,591
$0.05014
0.28%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$440,520
$0.01344
0.27%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
*** $420,760
*** $0.01970
0.26%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$419,417
$523.63
0.25%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$415,873
$0.2345
0.25%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$412,069
$0.3537
0.25%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$395,627
$0.001638
0.24%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$360,808
$0.9976
0.22%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$356,153
$222.85
0.22%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$352,133
$0.009694
0.21%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
*** $352,112
*** $33.77
0.21%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$345,742
$0.01866
0.21%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$343,237
$0.4207
0.21%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$327,082
$0.001252
0.20%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$306,749
$0.01417
0.19%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$305,889
$20.00
0.19%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$291,058
$1.27
0.18%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$286,193
$5.44
0.17%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$279,842
$19.12
0.17%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$274,488
$1.01
0.17%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$243,557
$0.5270
0.15%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$241,903
$0.0002094
0.15%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$226,813
$16.70
0.14%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$225,978
$2.23
0.14%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$224,082
$5.46
0.14%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$214,228
$0.006688
0.13%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$212,086
$0.06698
0.13%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$206,060
$0.1964
0.13%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$197,835
$0.2263
0.12%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$191,450
$0.001260
0.12%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$189,350
$0.04795
0.12%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$188,860
$5.95
0.11%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$160,734
$0.03964
0.10%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$155,435
$5.44
0.09%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$150,166
$0.1061
0.09%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$147,087
$0.01439
0.09%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$144,805
$0.2039
0.09%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
*** $142,619
*** $6.57
0.09%
0
Giao ngay
Percentage
185 ngày trước
95
$138,119
$0.08986
0.08%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$137,452
$0.1522
0.08%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
*** $136,704
*** $0.1639
0.08%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$128,846
$131.94
0.08%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$127,782
$58.73
0.08%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$126,412
$0.1111
0.08%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$117,066
$0.001167
0.07%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$116,934
$2.83
0.07%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$116,052
$0.9877
0.07%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$113,469
$0.06914
0.07%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$113,342
$0.001172
0.07%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$111,163
$0.001523
0.07%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
*** $106,434
*** $0.1443
0.06%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$101,673
$0.1495
0.06%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$94,685
$3.50
0.06%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$91,190
$16.97
0.06%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$87,583
$2.78
0.05%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$85,134
$0.1627
0.05%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$82,531
$0.01601
0.05%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$82,279
$41.30
0.05%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$82,038
$0.1010
0.05%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$79,117
$0.1550
0.05%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$74,891
$3.78
0.05%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$74,729
$55.27
0.05%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$74,280
$9.90
0.05%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$73,298
$0.005422
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$72,489
$0.6103
0.04%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$70,344
$124.62
0.04%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$69,079
$0.5269
0.04%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$66,371
$0.04124
0.04%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$66,091
$0.06603
0.04%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$60,808
$55.55
0.04%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$58,409
$1.15
0.04%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$57,229
$0.0001131
0.03%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$54,365
$1.43
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
525 giờ trước
130
*** $53,591
*** $0.1623
0.03%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$51,214
$1.62
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
525 giờ trước
132
$50,584
$0.1298
0.03%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$50,347
$0.005054
0.03%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$49,770
$0.002467
0.03%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$48,315
$0.4817
0.03%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$45,026
$0.04622
0.03%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$44,972
$1,737.50
0.03%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$41,403
$0.1300
0.03%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$40,431
$0.03180
0.02%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$40,083
$2,022.36
0.02%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$39,737
$0.03231
0.02%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$36,674
$0.002702
0.02%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$36,502
$0.01070
0.02%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$36,426
$0.001501
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
44 ngày trước
145
$34,782
$0.03560
0.02%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$34,079
$0.2601
0.02%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$34,051
$0.9415
0.02%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$33,534
$0.01395
0.02%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$32,337
$126.00
0.02%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$29,435
$0.03852
0.02%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$28,627
$0.003773
0.02%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$26,379
$0.02085
0.02%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$25,567
$0.8302
0.02%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$25,557
$0.01590
0.02%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$25,508
$0.0008248
0.02%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$25,314
$0.009124
0.02%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$25,166
$0.05352
0.02%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$24,289
$0.005312
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$23,499
$0.4572
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$22,898
$0.6494
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
265 giờ trước
161
$22,663
$1.27
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
525 giờ trước
162
$21,781
$0.04899
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$21,510
$2.24
0.01%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$21,384
$0.3265
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$20,931
$0.005207
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$19,778
$0.004532
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
*** $19,311
*** $33.99
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
*** $19,206
*** $0.2032
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$18,913
$0.003977
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$18,785
$0.04587
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$18,235
$2.17
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$18,125
$2.65
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$17,632
$0.1003
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$16,436
$2.27
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$15,074
$0.002061
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$14,816
$0.2428
0.01%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$14,467
$0.05014
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$14,099
$0.0006922
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$13,515
$0.002888
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$13,338
$0.005975
0.01%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$12,471
$0.007293
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$12,393
$0.007203
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$12,344
$1.42
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$12,243
$0.04617
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$11,917
$0.02031
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$11,699
$0.5272
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$10,817
$0.03113
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$10,780
$0.01027
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$10,721
$0.005362
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$10,539
$0.07590
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$10,004
$0.005894
0.01%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$9,696
$7.08
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$9,610
$0.01921
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
*** $9,564
*** $1.74
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$9,181
$0.3133
0.01%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$9,095
$0.008764
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$7,592
$0.005474
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$7,516
$265.72
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$7,207
$0.2103
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$7,194
$0.006807
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$7,062
$0.004548
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$6,373
$0.2656
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$6,004
$213.46
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$5,613
$0.01815
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$5,613
$0.002477
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$5,613
$0.3757
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$4,555
$0.0003326
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$4,416
$0.2072
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$4,216
$0.03215
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$4,055
$0.03646
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$4,008
$39.88
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$3,897
$0.05278
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$3,629
$0.2618
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$3,629
$208.41
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$3,160
$0.05463
0.00%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$3,095
$0.04311
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$3,049
$0.003480
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$2,737
$0.008894
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$2,647
$0.001625
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$2,478
$0.01564
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$2,318
$89.34
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$2,300
$0.01553
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$2,292
$1.25
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$2,271
$0.1490
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
*** $2,153
*** $0.1321
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$2,033
$0.01060
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$1,877
$0.0001660
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$1,625
$0.02085
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$1,450
$0.01913
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$1,418
$0.1285
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$1,331
$0.003245
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$1,304
$0.01092
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$1,215
$0.003373
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$1,181
$0.0002801
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$1,168
$0.04372
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$909
$0.001401
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$806
$7.00
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$724
$0.005002
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$648
$0.009101
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$631
$0.01585
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$619
$0.3581
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$530
$0.002878
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$499
$0.001589
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$413
$0.003591
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$360
$0.1400
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$334
$4.20
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$252
$0.02629
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
47 ngày trước
248
$213
$141.07
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$135
$0.0002711
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$133
$2.85
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
*** $118
*** $1.00
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$117
$0.0003111
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$76
$0.007143
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$70
$0.01421
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
*** $67
*** $0.2165
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
105 ngày trước
256
$60
$0.004624
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$51
$0.01350
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$44
$0.01394
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$43
$0.00009974
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$40
$0.0003101
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$34
$0.03902
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$32
$0.7079
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$30
$0.00004982
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$27
$0.03403
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$18
$0.008514
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$15
$1.73
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$11
$0.01837
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$9
$0.003802
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$7
$0.01122
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$5
$0.01916
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$3
$0.3712
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$2
$0.01224
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$0.518062
$0.0001213
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$?
$0.004102
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
105 ngày trước
275
$?
$0.01259
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
*** $?
*** $0.005502
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$?
$0.003128
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
*** $?
*** $0.5555
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$?
$0.2846
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$?
$0.003399
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$?
$0.008014
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$?
$1.59
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$?
$0.005002
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$?
$0.07255
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$?
$0.1531
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$?
$0.003842
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$?
$0.01703
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$?
$0.5502
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$?
$10.00
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$?
$0.7709
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
155 ngày trước
291
$?
$0.03251
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$?
$12.26
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$?
$0.01076
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$?
$8.60
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$?
$3.40
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$?
$0.5288
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...