×
Selling fast: Full access tix to The Capital! Gets yours now!
×
Các loại tiền điện tử:  3,021Các thị trường giao dịch:  20,782Vốn Hóa Thị Trường:  $221,313,821,263Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,343,565,180BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%
Vốn Hóa Thị Trường:  $221,313,821,263Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,343,565,180BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%Các loại tiền điện tử:  3,021Các thị trường giao dịch:  20,782

BitForex

$743,324,980 USD
91,237 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$469,572,463
$8,140.67
63.17%
Spot
Percentage
Gần đây
2
$95,052,146
$173.05
12.79%
Spot
Percentage
Gần đây
3
$54,946,759
$172.93
7.39%
Spot
Percentage
Gần đây
4
$10,479,443
$7.04
1.41%
Spot
Percentage
Gần đây
5
$9,046,368
$2.96
1.22%
Spot
Percentage
Gần đây
6
$9,021,849
$7.05
1.21%
Spot
Percentage
Gần đây
7
$7,563,068
$2.94
1.02%
Spot
Percentage
Gần đây
8
$7,465,762
$54.07
1.00%
Spot
Percentage
Gần đây
9
$6,299,929
$2.94
0.85%
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,951,128
$0.291853
0.80%
Spot
Percentage
Gần đây
11
$5,040,725
$229.27
0.68%
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,028,047
$7.38
0.54%
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,902,244
$0.291871
0.52%
Spot
Percentage
Gần đây
14
$3,831,366
$0.280365
0.52%
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,727,856
$2.97
0.50%
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3,705,806
$0.281601
0.50%
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,468,248
$0.292556
0.47%
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,248,900
$109.02
0.44%
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,974,619
$2.97
0.40%
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,786,149
$108.83
0.37%
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,071,290
$7.35
0.28%
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,970,067
$2.94
0.27%
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,676,425
$229.48
0.23%
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,566,095
$36.30
0.21%
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,554,250
$0.000475
0.21%
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,521,217
$67.73
0.20%
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,398,070
$0.012799
0.19%
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,387,418
$36.39
0.19%
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,295,885
$67.73
0.17%
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,203,189
$67.93
0.16%
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,190,549
$0.012805
0.16%
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,095,578
$0.063882
0.15%
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,007,620
$0.002588
0.14%
Spot
Percentage
Gần đây
34
$956,308
$0.064309
0.13%
Spot
Percentage
Gần đây
35
$773,309
$1.69
0.10%
Spot
Percentage
Gần đây
36
$661,978
$1.01
0.09%
Spot
Percentage
Gần đây
37
$655,225
$2.65
0.09%
Spot
Percentage
Gần đây
38
$652,799
$0.015392
0.09%
Spot
Percentage
Gần đây
39
$597,863
$0.031569
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây
40
$593,359
$1.00
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây
41
$548,917
$1.69
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
42
$368,921
$0.014913
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
43
$348,946
$0.580247
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
44
$341,322
$0.059233
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
45
$340,451
$0.790831
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
46
$335,180
$0.022132
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
47
$317,260
$965.50
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
48
$310,953
$4.56
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
49
$287,703
$964.81
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
50
$284,937
$0.579881
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
51
$272,895
$0.014890
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
52
$242,972
$0.021484
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
53
$230,441
$0.585710
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
54
$219,790
$2.51
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
55
$211,678
$89.95
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
56
$201,376
$0.021399
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
57
$197,673
$0.002607
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
58
$184,799
$0.004686
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
59
$183,257
$2.65
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
60
$159,808
$0.021397
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
61
$154,716
$0.021657
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
62
$128,311
$0.004719
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
63
$118,466
$18.42
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
64
$96,803
$0.000870
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
65
$79,245
$0.004560
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
66
$76,377
$0.079777
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
67
$72,170
$0.000012
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
68
$71,926
$0.025403
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
69
$71,618
$18.44
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
70
$61,452
$3.38
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
71
$58,015
$1.00
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
72
$56,973
$1.00
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
73
$41,751
$0.025732
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
74
$38,395
$7.11
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
75
$35,506
$0.000517
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
76
$34,173
$0.025548
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
77
$34,005
$0.047685
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
78
$33,685
$3.38
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
79
$32,430
$0.062675
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
80
$30,278
$0.000014
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
81
$26,070
$0.015525
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
82
$24,983
$0.012374
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
83
$24,653
$0.005858
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
84
$22,016
$0.000415
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
85
$19,771
$0.010984
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
86
$19,729
$0.026559
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
87
$19,195
$0.003177
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
88
$18,122
$0.000493
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
89
$16,680
$0.450838
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
90
$15,151
$0.006566
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
91
$14,808
$6.74
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
92
$14,581
$0.028310
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
93
$13,900
$0.001675
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
94
$13,442
$0.018861
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
95
$13,135
$0.002749
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
96
$12,611
$0.022945
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
97
$12,346
$0.018585
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
98
$12,286
$0.028315
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
99
$12,123
$0.003010
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
100
$11,961
$0.016436
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
101
$11,421
$0.006436
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
102
$10,591
$0.018824
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
103
$10,556
$0.003005
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
104
$9,891
$0.028405
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
105
$8,706
$0.006916
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
106
$7,736
$0.009155
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
107
$7,713
$0.000490
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
108
$7,708
$0.007113
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
109
$7,567
$0.018470
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
110
$7,553
$0.023281
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
111
$7,404
$0.037265
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
112
$7,394
$0.000377
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
113
$6,925
$0.000884
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
114
$6,891
$0.071830
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
115
$6,802
$0.143202
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
116
$6,428
$0.441074
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
117
$6,133
$0.058369
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
118
$6,021
$0.142550
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
119
$5,340
$0.002074
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
120
$4,928
$0.002070
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
121
$4,312
$0.979704
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
122
$4,208
$0.009584
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
123
$4,101
$0.000381
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
124
$4,022
$0.037127
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
125
$3,943
$0.000364
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
126
$3,874
$0.023240
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
127
$3,547
$0.006102
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
128
$3,450
$0.000413
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
129
$3,416
$0.039158
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
130
$2,749
$0.000104
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
131
$2,522
$0.005370
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
132
$2,350
$0.000121
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
133
$2,299
$0.002746
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
134
$2,271
$0.000012
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
135
$2,204
$0.000033
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
136
$1,938
$0.131113
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
137
$1,700
$0.000669
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
138
$1,690
$0.139216
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
139
$1,435
$0.009021
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
140
$1,278
$0.010399
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
141
$1,272
$0.041157
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
142
$1,220
$0.000814
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
143
$1,147
$0.000699
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
144
$962
$0.003633
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
145
$895
$0.130996
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
146
$694
$0.008934
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
147
$688
$0.001182
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
148
$585
$0.000033
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
149
$563
$0.000029
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
150
$419
$0.000265
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
151
$405
$0.000007
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
152
$364
$0.000035
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
153
$341
$0.000234
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
154
$328
$0.000007
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
155
$227
$0.005121
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
156
$163
$0.143770
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
157
$81
$0.000895
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
158
$47
$0.004330
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.000488
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.000814
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.119424
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.000662
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.061065
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.000244
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.000743
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.244255
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.001357
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.004326
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.001107
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.026931
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.313539
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.169750
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.311055
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.004576
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...