BitForex

$5,278,796,152 USD
89,208 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,114.04
$4,688,479,972
88.82%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$59,059.10
$128,890,423
2.44%
723
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2,113.56
$79,763,950
1.51%
589
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$1.32
$58,906,466
1.12%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$670.31
$36,544,889
0.69%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$0.6058
$24,714,575
0.47%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.6182
$24,672,518
0.47%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$670.69
$23,872,809
0.45%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$179.20
$18,631,524
0.35%
374
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$6.45
$13,098,615
0.25%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$31.42
$13,064,753
0.25%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$7.06
$11,539,276
0.22%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.7459
$9,417,182
0.18%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$31.42
$9,270,550
0.18%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.06347
$8,603,672
0.16%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.00899
$8,507,314
0.16%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$267.27
$7,927,587
0.15%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$5.75
$7,443,420
0.14%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$1.21
$6,865,981
0.13%
261
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1.07
$6,698,318
0.13%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$40.75
$6,004,603
0.11%
278
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$0.5515
$5,839,386
0.11%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1.32
$5,002,938
0.09%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$0.1205
$4,403,544
0.08%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.1205
$4,243,342
0.08%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.1453
$4,113,558
0.08%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.1476
$4,107,114
0.08%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1.06
$4,063,356
0.08%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$0.007927
$3,859,923
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
120 ngày trước
30
$0.7083
$3,812,973
0.07%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$8,181.57
$3,252,511
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
120 ngày trước
32
$0.001353
$3,094,369
0.06%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$246.71
$2,794,383
0.05%
211
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$15.35
$2,493,046
0.05%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$90.21
$2,378,175
0.05%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.0313
$2,331,705
0.04%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.02686
$1,872,126
0.04%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$1.57
$1,866,546
0.04%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$0.02481
$1,571,598
0.03%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$3.41
$1,497,181
0.03%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.1872
$1,451,114
0.03%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.3555
$1,442,255
0.03%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.02471
$1,407,196
0.03%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.4346
$1,381,126
0.03%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$0.6087
$1,315,571
0.02%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$0.8105
$1,241,030
0.02%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.002854
$1,239,346
0.02%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$0.008439
$1,211,373
0.02%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$0.02527
$1,178,835
0.02%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$0.001417
$1,092,641
0.02%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$60.94
$969,857
0.02%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$1.36
$967,442
0.02%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$21.09
$896,156
0.02%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.003702
$887,923
0.02%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$1.58
$882,363
0.02%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.05788
$875,275
0.02%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.06332
$868,637
0.02%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$203.49
$850,470
0.02%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$6.42
$824,483
0.02%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$476.37
$700,961
0.01%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.05963
$692,666
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.0796
$676,990
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.05639
$672,018
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.04016
$577,020
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$1.79
$496,092
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.006069
$448,741
0.01%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.008859
$419,920
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$0.7784
$383,893
0.01%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$1.25
$361,627
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
120 ngày trước
70
$0.6529
$340,202
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$0.007875
$292,356
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
*** $0.1974
*** $265,372
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
*** $1,892.50
*** $264,591
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.005475
$261,343
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.1983
$228,197
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.03281
$213,114
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$282.47
$212,249
0.00%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.01544
$203,530
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$18.60
$195,490
0.00%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$0.0438
$193,930
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$0.007678
$186,631
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$6.46
$170,094
0.00%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$0.003962
$150,394
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.001205
$150,169
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$70.87
$142,926
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$0.004377
$127,807
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$0.0005639
$116,331
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
312 giờ trước
88
$0.3396
$103,356
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.01192
$91,775
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
120 ngày trước
90
$0.05832
$89,945
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$0.09391
$88,000
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
120 ngày trước
92
$2.83
$86,171
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$0.04961
$73,826
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$0.01181
$70,282
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
312 giờ trước
95
$0.001176
$66,704
0.00%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$0.04196
$66,558
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$2.83
$65,658
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$0.001958
$62,689
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.03839
$57,879
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$0.009005
$55,237
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
312 giờ trước
101
$0.07146
$44,886
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$9.66
$42,997
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
120 ngày trước
103
$0.001733
$42,257
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$0.001075
$39,341
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$0.107
$38,936
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$0.3407
$35,732
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$0.01063
$34,846
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$5.95
$34,605
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$2.85
$34,255
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$0.01071
$31,243
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$0.004993
$31,056
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
120 ngày trước
112
$0.0945
$23,034
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$0.9426
$21,852
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$0.07885
$20,991
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$0.006746
$19,456
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$0.001382
$19,145
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$0.001328
$17,445
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$1.41
$17,326
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$0.01116
$16,531
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$0.4627
$15,380
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$0.001311
$14,882
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$0.009724
$14,797
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$0.005987
$13,915
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$0.07914
$13,584
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$2,642.03
$12,451
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$0.1821
$11,496
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$0.04698
$8,977
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$0.009537
$8,477
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$0.007085
$7,573
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$0.005315
$7,087
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$0.001078
$6,743
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$3.04
$5,619
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$0.05497
$4,137
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$0.05745
$3,304
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$0.6299
$2,034
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
120 ngày trước
136
$0.0065
$1,956
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
251 giờ trước
137
$0.05771
$1,860
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$1.19
$1,181
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
120 ngày trước
139
$3.56
$1,065
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$0.002325
$867
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$0.2737
$806
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$2.60
$678
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$0.05116
$592
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$2.66
$591
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$0.1065
$553
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$0.0001057
$486
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
120 ngày trước
147
$0.3382
$254
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$0.002
$190
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$0.00365
$109
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$0.002589
$92
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
*** $0.4228
*** $42
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$0.01252
$3
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$0.002961
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$0.01714
$?
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$0.05493
$?
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$0.2764
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
67 ngày trước
158
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
67 ngày trước
159
$0.01299
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$52.18
$?
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$0.1066
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...