×
×
Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,611Vốn hóa thị trường:  $340,834,330,111Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,660,423,693BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $340,834,330,111Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,660,423,693BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,611

BitForex

$127,456,985 USD
12,017 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$9,213,663
$10,619.03
7.23%
370
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,934,148
$0.711486
4.66%
12
Spot
Percentage
Gần đây
3
$5,758,490
$16.35
4.52%
42
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,779,891
$0.097754
3.75%
35
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,531,502
$5.31
3.56%
44
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,487,852
$352.72
3.52%
252
Spot
Percentage
Gần đây
7
$4,219,965
$0.306693
3.31%
13
Spot
Percentage
Gần đây
8
$4,158,398
$0.107895
3.26%
8
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,099,775
$0.109084
3.22%
9
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,713,843
$0.097836
2.91%
58
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,338,265
$0.097886
2.62%
122
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,809,685
$2.36
2.20%
28
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,762,223
$0.306984
2.17%
23
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,602,099
$352.38
2.04%
226
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,560,015
$4.03
2.01%
140
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,423,192
$0.025467
1.90%
35
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,325,356
$27.22
1.82%
85
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,321,910
$0.715313
1.82%
10
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,184,120
$4.62
1.71%
105
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,062,325
$2.54
1.62%
63
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,036,324
$225.14
1.60%
83
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,003,516
$64.68
1.57%
87
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,896,971
$0.020218
1.49%
2
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,872,555
$67.85
1.47%
75
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,293,579
$5.09
1.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,280,576
$18.64
1.00%
117
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,257,172
$0.025522
0.99%
40
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,235,392
$96.36
0.97%
14
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,201,091
$5.30
0.94%
51
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,148,777
$0.237693
0.90%
78
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,144,321
$67.88
0.90%
164
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,029,425
$168.64
0.81%
92
Spot
Percentage
Gần đây
33
*** $970,720
*** $0.015280
0.76%
2
Spot
Percentage
Gần đây
34
$967,626
$0.072864
0.76%
51
Spot
Percentage
Gần đây
35
$891,921
$0.003071
0.70%
2
Spot
Percentage
Gần đây
36
$853,253
$0.307727
0.67%
18
Spot
Percentage
Gần đây
37
$829,257
$2.55
0.65%
155
Spot
Percentage
Gần đây
38
$820,358
$168.60
0.64%
171
Spot
Percentage
Gần đây
39
$820,314
$18.65
0.64%
93
Spot
Percentage
Gần đây
40
$819,309
$0.904393
0.64%
4
Spot
Percentage
Gần đây
41
$805,116
$46.15
0.63%
105
Spot
Percentage
Gần đây
42
$804,760
$224.98
0.63%
82
Spot
Percentage
Gần đây
43
$784,174
$866.31
0.62%
3
Spot
Percentage
Gần đây
44
$782,531
$27.20
0.61%
55
Spot
Percentage
Gần đây
45
$717,976
$57.92
0.56%
7
Spot
Percentage
Gần đây
46
$669,995
$9.60
0.53%
76
Spot
Percentage
Gần đây
47
$626,278
$57.06
0.49%
0
Spot
Percentage
Gần đây
48
$621,376
$22.33
0.49%
12
Spot
Percentage
Gần đây
49
$613,706
$0.002633
0.48%
81
Spot
Percentage
Gần đây
50
$593,860
$853.09
0.47%
2
Spot
Percentage
Gần đây
51
$582,666
$2.53
0.46%
48
Spot
Percentage
Gần đây
52
$581,392
$0.878508
0.46%
5
Spot
Percentage
Gần đây
53
$567,243
$0.032721
0.45%
15
Spot
Percentage
Gần đây
54
$557,946
$67.75
0.44%
40
Spot
Percentage
Gần đây
55
$516,710
$0.000970
0.41%
4
Spot
Percentage
Gần đây
56
$499,155
$3.88
0.39%
13
Spot
Percentage
Gần đây
57
$480,479
$0.026316
0.38%
4
Spot
Percentage
Gần đây
58
$468,488
$0.080115
0.37%
4
Spot
Percentage
Gần đây
59
$463,416
$0.037411
0.36%
3
Spot
Percentage
Gần đây
60
$452,018
$0.001961
0.35%
9
Spot
Percentage
Gần đây
61
$426,149
$0.271861
0.33%
21
Spot
Percentage
Gần đây
62
$421,798
$0.018888
0.33%
28
Spot
Percentage
Gần đây
63
$415,447
$0.237819
0.33%
60
Spot
Percentage
Gần đây
64
$405,669
$0.174449
0.32%
2
Spot
Percentage
Gần đây
65
$401,085
$2.36
0.31%
48
Spot
Percentage
Gần đây
66
$394,109
$0.281673
0.31%
59
Spot
Percentage
Gần đây
67
$388,994
$0.018851
0.31%
56
Spot
Percentage
Gần đây
68
$379,830
$64.69
0.30%
35
Spot
Percentage
Gần đây
69
$378,292
$2.18
0.30%
68
Spot
Percentage
Gần đây
70
$376,807
$0.073006
0.30%
55
Spot
Percentage
Gần đây
71
$372,873
$0.004686
0.29%
10
Spot
Percentage
Gần đây
72
$371,532
$0.097085
0.29%
34
Spot
Percentage
Gần đây
73
$351,208
$0.092281
0.28%
22
Spot
Percentage
Gần đây
74
$340,516
$9.61
0.27%
119
Spot
Percentage
Gần đây
75
$336,091
$58.02
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$314,426
$2.18
0.25%
43
Spot
Percentage
Gần đây
77
$308,978
$0.001012
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$296,593
$0.000303
0.23%
7
Spot
Percentage
Gần đây
79
$270,196
$0.308553
0.21%
50
Spot
Percentage
Gần đây
80
$258,202
$0.002024
0.20%
29
Spot
Percentage
Gần đây
81
$255,792
$0.000684
0.20%
1
Spot
Percentage
Gần đây
82
$252,074
$0.000954
0.20%
1
Spot
Percentage
Gần đây
83
$250,749
$0.044660
0.20%
3
Spot
Percentage
Gần đây
84
$249,705
$4.61
0.20%
74
Spot
Percentage
Gần đây
85
$249,332
$5.10
0.20%
69
Spot
Percentage
Gần đây
86
$246,983
$0.000310
0.19%
5
Spot
Percentage
Gần đây
87
$245,040
$0.032438
0.19%
8
Spot
Percentage
Gần đây
88
$209,254
$0.013582
0.16%
19
Spot
Percentage
Gần đây
89
$208,299
$3.15
0.16%
22
Spot
Percentage
Gần đây
90
$206,933
$4.23
0.16%
86
Spot
Percentage
Gần đây
91
$194,095
$22,845.78
0.15%
66
Spot
Percentage
Gần đây
92
$189,826
$0.995773
0.15%
46
Spot
Percentage
Gần đây
93
$181,657
$3.88
0.14%
7
Spot
Percentage
Gần đây
94
$168,629
$0.048634
0.13%
3
Spot
Percentage
Gần đây
95
$162,309
$0.333052
0.13%
7
Spot
Percentage
Gần đây
96
$157,365
$6.74
0.12%
6
Spot
Percentage
Gần đây
97
$156,726
$0.000783
0.12%
1
Spot
Percentage
Gần đây
98
$152,046
$0.612538
0.12%
6
Spot
Percentage
Gần đây
99
$138,894
$495.46
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$129,722
$0.078677
0.10%
13
Spot
Percentage
Gần đây
101
$126,760
$7.32
0.10%
11
Spot
Percentage
Gần đây
102
$123,091
$0.002971
0.10%
25
Spot
Percentage
Gần đây
103
$111,824
$0.999877
0.09%
72
Spot
Percentage
Gần đây
104
$106,856
$0.019949
0.08%
0
Spot
Percentage
Gần đây
105
$103,759
$0.003329
0.08%
5
Spot
Percentage
Gần đây
106
$102,081
$5.08
0.08%
64
Spot
Percentage
Gần đây
107
$101,812
$0.005605
0.08%
6
Spot
Percentage
Gần đây
108
$99,857
$0.014413
0.08%
13
Spot
Percentage
Gần đây
109
$97,869
$3.07
0.08%
13
Spot
Percentage
Gần đây
110
$97,637
$0.003269
0.08%
8
Spot
Percentage
Gần đây
111
$92,318
$0.003077
0.07%
7
Spot
Percentage
Gần đây
112
$87,896
$0.000813
0.07%
3
Spot
Percentage
Gần đây
113
$79,407
$0.010885
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
114
$78,468
$11.71
0.06%
1
Spot
Percentage
Gần đây
115
$68,306
$0.264371
0.05%
7
Spot
Percentage
Gần đây
116
$66,709
$0.000081
0.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
117
$63,880
$0.820889
0.05%
5
Spot
Percentage
Gần đây
118
$62,372
$0.316460
0.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
119
$62,008
$1.49
0.05%
13
Spot
Percentage
Gần đây
120
$60,503
$0.000296
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$60,452
$6.74
0.05%
14
Spot
Percentage
Gần đây
122
$59,462
$358.12
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
123
$59,214
$0.023254
0.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
124
$55,899
$0.000202
0.04%
16
Spot
Percentage
Gần đây
125
$52,754
$0.020360
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
126
$52,209
$0.073098
0.04%
26
Spot
Percentage
Gần đây
127
$50,191
$0.035972
0.04%
9
Spot
Percentage
Gần đây
128
$50,108
$0.005244
0.04%
15
Spot
Percentage
Gần đây
129
$49,307
$0.003209
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
130
$47,474
$0.010118
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
131
$46,371
$1.49
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
132
$44,589
$16.23
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
133
$43,418
$1.26
0.03%
93
Spot
Percentage
Gần đây
134
$42,870
$0.039580
0.03%
8
Spot
Percentage
Gần đây
135
$42,870
$0.023557
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
136
$42,763
$0.032364
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
137
$42,325
$1.24
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
138
$42,127
$0.003183
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
139
$41,031
$0.002616
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
140
$40,791
$0.003048
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
141
$38,501
$0.200903
0.03%
12
Spot
Percentage
Gần đây
142
$30,489
$0.044879
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
143
$30,378
$0.018625
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
144
$29,444
$3.20
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
145
$29,287
$0.043825
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
146
$29,253
$0.808889
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
147
$29,022
$0.000219
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
148
$28,102
$0.000304
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
149
$27,442
$0.000026
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
150
$27,159
$0.027642
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
151
$27,032
$0.000208
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
152
$25,920
$0.018616
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
153
$23,451
$0.017615
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
154
$22,994
$0.014331
0.02%
-
Spot
Percentage
248 giờ trước
155
$22,708
$0.321416
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
156
$20,386
$0.001378
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$20,008
$0.000197
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
158
$19,274
$0.003184
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
159
$17,217
$2.26
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
160
$16,094
$0.003494
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
161
$15,912
$0.025710
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
162
$14,962
$0.021859
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
163
$14,928
$0.000023
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
164
$12,934
$0.020526
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
165
$12,203
$0.004351
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
166
$12,141
$0.000832
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
167
$11,077
$2.87
0.01%
-
Spot
Percentage
325 giờ trước
168
$8,131
$0.000437
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
169
$7,940
$0.034572
0.01%
58
Spot
Percentage
Gần đây
170
$7,909
$0.000321
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
171
$7,356
$0.000005
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
172
$6,118
$0.237367
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
173
$5,748
$0.000035
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
174
$4,301
$0.000234
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
175
$3,815
$0.000871
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
176
$3,077
$0.001592
0.00%
-
Spot
Percentage
926 giờ trước
177
$2,941
$0.001584
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
178
$2,653
$0.003820
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
179
$1,349
$0.000047
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
180
$1,183
$0.003973
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
181
$381
$0.003526
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
182
$336
$1.23
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
183
$254
$0.004175
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
184
$0.270237
$0.010959
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.000240
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$1.91
0.00%
-
Spot
Percentage
926 giờ trước
187
$?
$2.99
0.00%
-
Spot
Percentage
926 giờ trước
188
$?
$0.000070
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.006261
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.002032
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$0.001910
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.001401
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.001592
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.000531
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.009338
0.00%
-
Spot
Percentage
926 giờ trước
196
*** $?
*** $0.000400
0.00%
-
Spot
Percentage
926 giờ trước
197
$?
$0.179967
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.120105
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...