×
×
Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,611Vốn Hóa Thị Trường:  $278,927,766,236Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,477,231,721BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $278,927,766,236Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,477,231,721BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,611

BitForex

$1,865,899,242 USD
189,749 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$402,734,377
$9,846.51
21.58%
325
Spot
Percentage
Gần đây
2
$181,618,281
$244.65
9.73%
222
Spot
Percentage
Gần đây
3
$172,039,221
$47.88
9.22%
114
Spot
Percentage
Gần đây
4
$126,924,889
$0.083153
6.80%
13
Spot
Percentage
Gần đây
5
$97,738,061
$12.26
5.24%
93
Spot
Percentage
Gần đây
6
$97,312,685
$0.083247
5.22%
48
Spot
Percentage
Gần đây
7
$90,609,199
$261.32
4.86%
90
Spot
Percentage
Gần đây
8
$48,157,983
$197.07
2.58%
110
Spot
Percentage
Gần đây
9
$41,975,875
$0.082758
2.25%
30
Spot
Percentage
Gần đây
10
$41,547,048
$244.17
2.23%
202
Spot
Percentage
Gần đây
11
$37,380,553
$0.527241
2.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
12
$34,088,308
$993.97
1.83%
3
Spot
Percentage
Gần đây
13
$34,007,572
$44.64
1.82%
6
Spot
Percentage
Gần đây
14
$33,741,576
$2.73
1.81%
53
Spot
Percentage
Gần đây
15
$28,716,254
$3.09
1.54%
49
Spot
Percentage
Gần đây
16
*** $25,013,340
*** $7.90
1.34%
11
Spot
Percentage
Gần đây
17
$23,711,561
$79.09
1.27%
84
Spot
Percentage
Gần đây
18
$20,935,354
$78.67
1.12%
58
Spot
Percentage
Gần đây
19
$19,551,864
$4.48
1.05%
76
Spot
Percentage
Gần đây
20
$18,862,872
$994.29
1.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
21
$15,642,647
$1.00
0.84%
11
Spot
Percentage
Gần đây
22
$15,078,146
$17.63
0.81%
52
Spot
Percentage
Gần đây
23
$14,532,537
$196.70
0.78%
187
Spot
Percentage
Gần đây
24
$12,504,088
$4.80
0.67%
23
Spot
Percentage
Gần đây
25
$12,417,052
$0.528668
0.67%
74
Spot
Percentage
Gần đây
26
$10,978,180
$2.98
0.59%
75
Spot
Percentage
Gần đây
27
$9,824,983
$1.69
0.53%
105
Spot
Percentage
Gần đây
28
*** $9,026,005
*** $152.42
0.48%
5
Spot
Percentage
Gần đây
29
$8,125,684
$79.11
0.44%
56
Spot
Percentage
Gần đây
30
$7,976,847
$3.11
0.43%
53
Spot
Percentage
Gần đây
31
$7,702,715
$0.016949
0.41%
36
Spot
Percentage
Gần đây
32
$7,629,931
$0.016905
0.41%
34
Spot
Percentage
Gần đây
33
$7,499,209
$261.11
0.40%
92
Spot
Percentage
Gần đây
34
$7,347,776
$0.008043
0.39%
4
Spot
Percentage
Gần đây
35
$6,739,764
$0.399399
0.36%
5
Spot
Percentage
Gần đây
36
$6,037,385
$54.50
0.32%
6
Spot
Percentage
Gần đây
37
$5,995,009
$53.60
0.32%
15
Spot
Percentage
Gần đây
38
$5,943,521
$0.204929
0.32%
80
Spot
Percentage
Gần đây
39
$5,900,667
$0.035678
0.32%
7
Spot
Percentage
Gần đây
40
$5,711,213
$2.74
0.31%
168
Spot
Percentage
Gần đây
41
$5,568,850
$2.75
0.30%
78
Spot
Percentage
Gần đây
42
$5,552,162
$0.574815
0.30%
63
Spot
Percentage
Gần đây
43
$5,509,524
$12.30
0.30%
37
Spot
Percentage
Gần đây
44
$5,403,164
$17.70
0.29%
4
Spot
Percentage
Gần đây
45
$5,086,200
$0.003494
0.27%
11
Spot
Percentage
Gần đây
46
$5,029,549
$17.31
0.27%
33
Spot
Percentage
Gần đây
47
$4,995,110
$0.006525
0.27%
5
Spot
Percentage
Gần đây
48
$4,740,958
$0.143374
0.25%
6
Spot
Percentage
Gần đây
49
$4,665,886
$53.85
0.25%
80
Spot
Percentage
Gần đây
50
$4,574,493
$0.006869
0.25%
3
Spot
Percentage
Gần đây
51
$4,310,180
$4.49
0.23%
63
Spot
Percentage
Gần đây
52
$3,959,666
$0.003206
0.21%
3
Spot
Percentage
Gần đây
53
$3,959,462
$17.40
0.21%
11
Spot
Percentage
Gần đây
54
$3,582,935
$53.31
0.19%
0
Spot
Percentage
Gần đây
55
$3,511,188
$4.13
0.19%
88
Spot
Percentage
Gần đây
56
$3,474,461
$0.003263
0.19%
5
Spot
Percentage
Gần đây
57
$3,306,575
$0.571441
0.18%
36
Spot
Percentage
Gần đây
58
$3,237,566
$0.004930
0.17%
4
Spot
Percentage
Gần đây
59
$3,162,349
$1.85
0.17%
74
Spot
Percentage
Gần đây
60
$3,148,423
$1.85
0.17%
51
Spot
Percentage
Gần đây
61
$2,987,339
$0.105954
0.16%
20
Spot
Percentage
Gần đây
62
$2,977,805
$0.525050
0.16%
17
Spot
Percentage
Gần đây
63
$2,796,720
$0.105435
0.15%
12
Spot
Percentage
Gần đây
64
$2,789,339
$6.95
0.15%
60
Spot
Percentage
Gần đây
65
$2,527,229
$4.82
0.14%
9
Spot
Percentage
Gần đây
66
$2,456,687
$0.005996
0.13%
28
Spot
Percentage
Gần đây
67
$2,131,848
$0.028110
0.11%
4
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2,109,325
$0.005215
0.11%
6
Spot
Percentage
Gần đây
69
$2,033,636
$3.10
0.11%
84
Spot
Percentage
Gần đây
70
$2,028,155
$0.401601
0.11%
7
Spot
Percentage
Gần đây
71
$1,904,275
$0.205287
0.10%
61
Spot
Percentage
Gần đây
72
$1,688,081
$0.020247
0.09%
36
Spot
Percentage
Gần đây
73
$1,585,841
$3.00
0.08%
40
Spot
Percentage
Gần đây
74
*** $1,381,917
*** $0.036170
0.07%
12
Spot
Percentage
Gần đây
75
$1,321,667
$4.11
0.07%
103
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1,284,023
$0.198737
0.07%
17
Spot
Percentage
Gần đây
77
$1,269,639
$53.96
0.07%
42
Spot
Percentage
Gần đây
78
$1,242,128
$1.33
0.07%
6
Spot
Percentage
Gần đây
79
$1,208,663
$0.001453
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
80
$1,135,924
$0.008358
0.06%
7
Spot
Percentage
Gần đây
81
*** $1,097,562
*** $0.004634
0.06%
11
Spot
Percentage
Gần đây
82
$1,062,492
$0.000216
0.06%
16
Spot
Percentage
Gần đây
83
$1,047,446
$0.026144
0.06%
5
Spot
Percentage
Gần đây
84
$884,384
$0.249245
0.05%
22
Spot
Percentage
Gần đây
85
$843,240
$0.002635
0.05%
68
Spot
Percentage
Gần đây
86
$800,450
$17.57
0.04%
85
Spot
Percentage
Gần đây
87
$765,713
$0.001110
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
88
$738,837
$0.002644
0.04%
25
Spot
Percentage
Gần đây
89
$632,221
$0.038431
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
90
$559,794
$0.001935
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
91
$534,913
$0.005634
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
92
$529,374
$0.255841
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
93
$395,228
$0.005828
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
94
$382,255
$0.033639
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
95
$366,275
$0.001726
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
96
$321,570
$0.022749
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
97
$314,463
$0.205859
0.02%
46
Spot
Percentage
Gần đây
98
$313,732
$0.119419
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
99
$309,703
$0.081677
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
100
$305,280
$0.007372
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
101
$301,930
$0.082808
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
102
$294,382
$0.384504
0.02%
63
Spot
Percentage
Gần đây
103
$283,460
$1.41
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
104
$281,878
$0.098295
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
105
$254,675
$0.044833
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
106
$248,077
$0.004030
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
107
$213,611
$0.001095
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
108
$212,194
$0.000236
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
109
$208,633
$0.003322
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
110
$191,052
$0.002924
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
111
$187,448
$0.000241
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
112
$181,462
$0.000231
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
113
$180,062
$0.001769
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
114
$153,993
$0.000021
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
115
$150,196
$0.022555
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
116
$143,106
$0.023491
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
117
$142,516
$0.008158
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
118
$142,288
$0.008424
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
119
$117,284
$1.00
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
120
$115,389
$0.024179
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
121
$102,033
$0.000257
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
122
$97,919
$2.36
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
123
$97,735
$0.000196
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
124
$92,131
$2.48
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
125
$71,553
$0.000100
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
126
$58,295
$0.029853
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
127
$55,735
$0.046935
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
128
$52,655
$0.043320
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
129
$52,289
$0.043443
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
130
$50,688
$0.012221
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
131
$49,926
$0.044446
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
132
$43,108
$0.000312
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
133
$42,466
$0.002222
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
134
$40,593
$0.005996
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
135
$36,960
$0.228709
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
136
$33,804
$0.093670
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
137
$31,439
$0.000229
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
138
$31,182
$0.002315
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
139
$28,118
$0.002229
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
140
$27,991
$0.001748
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
141
$22,901
$0.003243
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
142
$21,768
$0.000032
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
143
$20,362
$0.111019
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
144
$18,083
$0.003247
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
145
$17,692
$0.001179
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
146
$14,106
$0.002117
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
147
$12,663
$0.000022
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
148
$11,070
$0.000022
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
149
$10,368
$0.000808
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
150
$9,886
$0.000660
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
151
$8,269
$0.000055
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
152
$6,614
$0.002370
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
153
$6,545
$0.000086
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
154
$4,549
$0.000006
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
155
$2,341
$0.000131
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
156
$2,283
$0.000223
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
157
$2,219
$0.000049
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
158
$1,081
$2.37
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
159
$594
$0.000037
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
160
$298
$2.31
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
161
$15
$0.005313
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.003243
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$2.50
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.000197
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.111851
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...