×
×
Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612Vốn hóa thị trường:  $394,808,275,444Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,876,999,612BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $394,808,275,444Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,876,999,612BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612

BBX

$64,192,159 USD
4,940 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$19,720,780
$12,974.77
30.72%
419
Spot
Percentage
Gần đây
2
$8,311,041
$407.89
12.95%
180
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,373,868
$59.53
9.93%
276
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,997,307
$4.33
7.78%
273
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,411,937
$0.106992
6.87%
114
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,831,864
$271.30
5.97%
401
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,330,437
$5.47
5.19%
300
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,289,350
$12.21
5.12%
165
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,107,528
$177.75
4.84%
288
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,143,936
$0.252988
3.34%
353
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,599,445
$0.302144
2.49%
106
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,076,991
$2.63
1.68%
189
Spot
Percentage
Gần đây
13
$882,213
$4.61
1.37%
191
Spot
Percentage
Gần đây
14
$734,078
$0.027001
1.14%
286
Spot
Percentage
Gần đây
15
$273,531
$0.094307
0.43%
16
Spot
Percentage
Gần đây
16
$107,648
$0.002662
0.17%
24
Spot
Percentage
Gần đây
17
$119
$0.001457
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
18
$86
$0.029223
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...