×
×
Các loại tiền điện tử:  6,162Các thị trường giao dịch:  24,710Vốn hóa thị trường:  $357,974,122,890Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,733,215,851BTC Chiếm Ưu Thế:  60.9%
Vốn hóa thị trường:  $357,974,122,890Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,733,215,851BTC Chiếm Ưu Thế:  60.9%Các loại tiền điện tử:  6,162Các thị trường giao dịch:  24,710

Altilly

$198,090 USD
16.76328727 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$54,149
$1.58
27.34%
4
Spot
Percentage
Gần đây
2
$29,281
$0.086369
14.78%
8
Spot
Percentage
Gần đây
3
$12,714
$391.51
6.42%
40
Spot
Percentage
Gần đây
4
$11,480
$0.013351
5.80%
7
Spot
Percentage
Gần đây
5
$10,866
$239.72
5.49%
9
Spot
Percentage
Gần đây
6
$10,075
$0.255681
5.09%
17
Spot
Percentage
Gần đây
7
$8,806
$59.14
4.45%
16
Spot
Percentage
Gần đây
8
$8,748
$102.26
4.42%
13
Spot
Percentage
Gần đây
9
$8,207
$102.96
4.14%
16
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,400
$0.024930
2.73%
0
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,099
$0.019944
2.07%
10
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,831
$11.68
1.93%
2
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,091
$99.13
1.56%
6
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,808
$0.395810
1.42%
10
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,607
$0.003547
1.32%
25
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,404
$0.301267
1.21%
38
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,025
$0.287285
1.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,735
$3.54
0.88%
0
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,552
$0.272931
0.78%
14
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,505
$0.003706
0.76%
2
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,366
$0.286934
0.69%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$979
$0.006770
0.49%
11
Spot
Percentage
Gần đây
23
$954
$0.002468
0.48%
0
Spot
Percentage
Gần đây
24
$946
$0.030720
0.48%
9
Spot
Percentage
Gần đây
25
$834
$71.11
0.42%
28
Spot
Percentage
Gần đây
26
$690
$70.89
0.35%
28
Spot
Percentage
Gần đây
27
$673
$71.18
0.34%
13
Spot
Percentage
Gần đây
28
$609
$0.002009
0.31%
2
Spot
Percentage
Gần đây
29
$547
$0.002694
0.28%
0
Spot
Percentage
Gần đây
30
$511
$0.002515
0.26%
0
Spot
Percentage
Gần đây
31
$495
$0.000260
0.25%
16
Spot
Percentage
Gần đây
32
$456
$0.289473
0.23%
6
Spot
Percentage
Gần đây
33
$418
$0.002057
0.21%
0
Spot
Percentage
Gần đây
34
$401
$13.68
0.20%
1
Spot
Percentage
Gần đây
35
$309
$0.030113
0.16%
0
Spot
Percentage
Gần đây
36
$289
$0.193769
0.15%
4
Spot
Percentage
Gần đây
37
$231
$95.47
0.12%
17
Spot
Percentage
Gần đây
38
$209
$0.000015
0.11%
10
Spot
Percentage
Gần đây
39
$206
$0.085956
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$191
$0.009582
0.10%
30
Spot
Percentage
Gần đây
41
$174
$0.007089
0.09%
6
Spot
Percentage
Gần đây
42
$123
$0.006130
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
43
$116
$0.024457
0.06%
6
Spot
Percentage
Gần đây
44
$107
$0.009715
0.05%
5
Spot
Percentage
Gần đây
45
$92
$0.380377
0.05%
0
Spot
Percentage
Gần đây
46
$73
$0.003008
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
47
$56
$1.12
0.03%
10
Spot
Percentage
Gần đây
48
$50
$0.205623
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
49
$48
$61.69
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
50
$42
$0.003164
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
51
$35
$0.363392
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
52
$33
$6.81e-8
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
53
$30
$0.003559
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
54
$23
$0.000473
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
55
$23
$0.000118
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
56
$12
$0.000236
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
57
$12
$0.208503
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
58
$9
$0.000459
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
59
$8
$0.000008
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
60
$7
$0.000045
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
61
$7
$0.816431
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
62
$5
$0.195303
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
63
*** $3
*** $7.82
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
64
$3
$0.010283
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
65
$2
$0.062621
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
66
$2
$0.000451
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
67
$2
$2.01
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2
$0.200427
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
69
$0.563542
$0.000087
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
70
$0.494874
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$0.276332
$0.000388
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
72
$0.268645
$0.000401
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
73
$0.123191
$5.84e-8
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
74
$0.117571
$0.000391
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
75
$0.104895
$9.42e-8
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
76
$0.030355
$0.000017
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
77
$0.000910
$0.009098
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.002254
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$221.09
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.023730
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.000831
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.431491
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.412839
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.000012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.141664
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.020086
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.003545
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.093222
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$3.39
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.006617
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.000001
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.007089
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.029663
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.549407
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$1.80
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.000012
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$4.55
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.000827
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$4.01
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.070655
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.006026
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$19.77
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.102910
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.177228
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.945217
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.001095
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.744358
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$11.82
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.135875
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$7.37
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.000661
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.013115
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.000536
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.000176
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.005403
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.033060
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.018968
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.004135
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$1.05
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.500759
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.074355
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$2.81
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.001001
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.001010
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.030720
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.150265
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$11.22
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$43.23
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.003908
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...