×
×
Các loại tiền điện tử:  7,800Các thị trường giao dịch:  33,539Vốn hóa thị trường:  $530,352,600,000Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $147,299,005,843BTC Chiếm Ưu Thế:  61.8%

Altilly

$959,484 USD
54.20951234 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$156,943
$0.483533
16.36%
19
Spot
Percentage
Gần đây
2
$139,776
$0.485521
14.57%
19
Spot
Percentage
Gần đây
3
$129,243
$0.107441
13.47%
2
Spot
Percentage
Gần đây
4
$86,277
$0.475432
8.99%
16
Spot
Percentage
Gần đây
5
$73,784
$10.18
7.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$70,610
$0.005992
7.36%
2
Spot
Percentage
Gần đây
7
$65,185
$544.64
6.79%
31
Spot
Percentage
Gần đây
8
$60,349
$0.003434
6.29%
23
Spot
Percentage
Gần đây
9
$40,627
$107.97
4.23%
12
Spot
Percentage
Gần đây
10
$38,736
$71.76
4.04%
20
Spot
Percentage
Gần đây
11
$11,451
$0.100959
1.19%
0
Spot
Percentage
Gần đây
12
*** $10,386
*** $0.115040
1.08%
2
Spot
Percentage
Gần đây
13
$9,499
$4.06
0.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$9,513
$0.020001
0.99%
6
Spot
Percentage
Gần đây
15
$9,263
$104.27
0.97%
15
Spot
Percentage
Gần đây
16
$6,407
$0.000301
0.67%
15
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,858
$0.007611
0.51%
2
Spot
Percentage
Gần đây
18
$4,177
$0.165852
0.44%
2
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,518
$0.019922
0.37%
4
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,418
$0.070188
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,295
$0.167084
0.34%
7
Spot
Percentage
Gần đây
22
$3,045
$0.010266
0.32%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,995
$0.062570
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,561
$0.067615
0.27%
1
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,096
$64.96
0.22%
20
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,844
$0.000336
0.19%
11
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,703
$0.245681
0.18%
15
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,690
$119.50
0.18%
22
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,368
$0.014691
0.14%
1
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,031
$0.003239
0.11%
8
Spot
Percentage
Gần đây
31
$999
$0.000009
0.10%
6
Spot
Percentage
Gần đây
32
$936
$60,004.21
0.10%
13
Spot
Percentage
Gần đây
33
$903
$64.44
0.09%
14
Spot
Percentage
Gần đây
34
$853
$176.86
0.09%
12
Spot
Percentage
Gần đây
35
$822
$0.626593
0.09%
21
Spot
Percentage
Gần đây
36
$801
$0.618720
0.08%
17
Spot
Percentage
Gần đây
37
$800
$0.000351
0.08%
3
Spot
Percentage
Gần đây
38
$691
$0.000340
0.07%
6
Spot
Percentage
Gần đây
39
$616
$0.007080
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
40
$609
$0.012045
0.06%
4
Spot
Percentage
Gần đây
41
$605
$0.105039
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$574
$0.001357
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$561
$0.000681
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$433
$0.001443
0.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
45
$440
$0.000307
0.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
46
$434
$0.000354
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
47
$378
$0.000319
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$380
$11.51
0.04%
34
Spot
Percentage
Gần đây
49
$355
$0.019995
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$269
$0.285330
0.03%
12
Spot
Percentage
Gần đây
51
$254
$0.000032
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$182
$75.93
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
53
$148
$65.90
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
54
$139
$1.65
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$133
$0.003186
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
56
$82
$0.200014
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
57
$76
$0.619377
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
58
$63
$0.003296
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
59
$58
$0.000004
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$58
$0.000009
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
61
$45
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$42
$0.106202
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
63
$41
$0.000004
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
64
*** $34
*** $0.007886
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$34
$0.000035
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
66
$28
$0.003289
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
67
$27
$0.000007
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
68
$27
$0.002816
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
69
$26
$0.000035
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
*** $25
*** $0.013200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$25
$0.035595
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
72
$23
$0.005077
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
73
$23
$0.004779
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
74
$21
$0.000011
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
75
$19
$0.000034
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
76
$16
$0.000377
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$16
$0.000000
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
78
$15
$0.150630
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$15
$13.10
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
80
$12
$0.000111
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$11
$0.001135
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$10
$0.000354
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
83
$10
$73.46
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
84
$9
$0.000810
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$7
$0.000027
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$7
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$7
$0.000708
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$7
$0.024949
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$6
$0.003014
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$6
$0.000230
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$6
$0.000038
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
92
$5
$0.000000
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
93
$5
$0.000053
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
94
$4
$5.50
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
95
$3
$0.003437
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$2
$0.018858
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$2
$0.017169
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
98
$2
$0.000034
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$2
$0.216207
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$2
$0.000033
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
101
$1
$0.000857
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$1
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$1
$0.000028
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$1
$0.022656
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
105
$1
$0.019470
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
106
$0.742245
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$0.731594
$0.000343
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
*** $0.666173
*** $1.66
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$0.626231
$0.014691
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
110
$0.596011
$0.003327
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$0.448187
$0.007080
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$0.432051
$0.215250
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
113
$0.394406
$0.003450
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$0.277956
$0.000115
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$0.332590
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$0.265781
$0.000068
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
*** $0.154487
*** $0.000030
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$0.103032
$0.001030
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$0.101968
$0.001714
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$0.085113
$1.54
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$0.057830
$0.000270
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$0.051920
$0.013508
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$0.020457
$0.000027
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
124
$0.017351
$0.001226
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$0.005619
$0.000702
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$0.002195
$0.012400
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$0.000248
$0.002478
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$0.000126
$0.210094
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$0.000078
$0.012585
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$0.000046
$0.002301
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$0.000014
$0.002792
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.000200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.001593
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.001308
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.001241
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.010620
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.042127
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.376813
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.008673
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.309756
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.218291
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$1.46
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.002660
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.016284
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.004506
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.000858
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.999102
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.078590
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.000301
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.008572
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.207918
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.035401
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.993633
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.973520
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$3.08
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.000005
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
*** $?
*** $2.55
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.324908
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.324652
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$365.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$75.91
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.001000
0.00%
-
Spot
Percentage
84 ngày trước
164
$?
$0.088502
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$1.75
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$2.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.011887
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
*** $?
*** $7.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.177004
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$1.52
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$3.81
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.011505
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.011505
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.124230
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.000746
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.013341
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.003540
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.124965
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.000726
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.000542
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.134523
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.000991
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.010089
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.017700
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.021352
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.009735
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.048624
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.010011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.000517
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.121033
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$4.75
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.008850
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.000175
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...