×
×
Các loại tiền điện tử:  7,184Các thị trường giao dịch:  30,042Vốn hóa thị trường:  $343,160,507,222Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,235,570,796BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%
Vốn hóa thị trường:  $343,160,507,222Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,235,570,796BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%Các loại tiền điện tử:  7,184Các thị trường giao dịch:  30,042

Alterdice

$923,377 USD
88.91413972 BTC

Thông tin về Alterdice

Alterdice describes itself as a cryptocurrency trading platform with low commissions. The team claims to offer the most liquid exchange in the world that allows users to exchange cryptocurrencies for other assets. It also offers a host of order types to help traders manager different scenarios. Alterdice aims to provide a secure, reliable, and stable environment for digital assets trading through its mobile application and web interface.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$231,913
$10,740.32
25.12%
153
Spot
Percentage
Gần đây
2
$179,838
$352.79
19.48%
112
Spot
Percentage
Gần đây
3
$86,744
$10,740.10
9.39%
122
Spot
Percentage
Gần đây
4
$71,956
$352.53
7.79%
90
Spot
Percentage
Gần đây
5
$45,813
$352.84
4.96%
93
Spot
Percentage
Gần đây
6
$42,814
$24.72
4.64%
95
Spot
Percentage
Gần đây
7
$36,741
$21.79
3.98%
111
Spot
Percentage
Gần đây
8
$27,193
$0.245266
2.94%
100
Spot
Percentage
Gần đây
9
$21,307
$21.79
2.31%
81
Spot
Percentage
Gần đây
10
$18,575
$2.57
2.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
11
$16,424
$24.72
1.78%
54
Spot
Percentage
Gần đây
12
$14,231
$24.70
1.54%
80
Spot
Percentage
Gần đây
13
$11,970
$46.17
1.30%
78
Spot
Percentage
Gần đây
14
$8,979
$0.245020
0.97%
56
Spot
Percentage
Gần đây
15
$7,814
$21.74
0.85%
65
Spot
Percentage
Gần đây
16
$7,516
$0.245270
0.81%
64
Spot
Percentage
Gần đây
17
$7,044
$2.41
0.76%
65
Spot
Percentage
Gần đây
18
$6,435
$0.540161
0.70%
60
Spot
Percentage
Gần đây
19
$6,020
$46.17
0.65%
52
Spot
Percentage
Gần đây
20
$5,393
$54.86
0.58%
64
Spot
Percentage
Gần đây
21
$5,077
$46.18
0.55%
67
Spot
Percentage
Gần đây
22
$4,515
$3.13
0.49%
77
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,206
$0.001395
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$4,129
$2.57
0.45%
62
Spot
Percentage
Gần đây
25
$3,719
$69.06
0.40%
51
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3,428
$10.85
0.37%
48
Spot
Percentage
Gần đây
27
$3,383
$1.00
0.37%
66
Spot
Percentage
Gần đây
28
$3,194
$2.39
0.35%
55
Spot
Percentage
Gần đây
29
$3,140
$0.234763
0.34%
44
Spot
Percentage
Gần đây
30
$3,113
$54.87
0.34%
86
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,293
$0.016110
0.25%
37
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2,253
$69.04
0.24%
61
Spot
Percentage
Gần đây
33
$2,213
$0.633103
0.24%
38
Spot
Percentage
Gần đây
34
$2,160
$0.015991
0.23%
32
Spot
Percentage
Gần đây
35
$2,155
$0.600692
0.23%
-
Spot
Percentage
590 giờ trước
36
$1,974
$0.540053
0.21%
-
Spot
Percentage
590 giờ trước
37
$1,630
$0.405300
0.18%
31
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,585
$2.57
0.17%
64
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,555
$24.71
0.17%
76
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,419
$2.38
0.15%
54
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,360
$54.84
0.15%
59
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,242
$0.000303
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,217
$0.541499
0.13%
28
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,146
$0.000331
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,127
$0.405684
0.12%
43
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,069
$0.002718
0.12%
18
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,053
$0.235200
0.11%
40
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,014
$68.98
0.11%
50
Spot
Percentage
Gần đây
49
$885
$1.06
0.10%
1
Spot
Percentage
Gần đây
50
$747
$2.41
0.08%
51
Spot
Percentage
Gần đây
51
$738
$21.78
0.08%
40
Spot
Percentage
Gần đây
52
$708
$0.079527
0.08%
39
Spot
Percentage
Gần đây
53
$645
$0.944450
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$597
$0.405181
0.06%
28
Spot
Percentage
Gần đây
55
$555
$0.637774
0.06%
36
Spot
Percentage
Gần đây
56
$542
$0.245654
0.06%
48
Spot
Percentage
Gần đây
57
$467
$0.020928
0.05%
40
Spot
Percentage
Gần đây
58
$332
$0.093163
0.04%
25
Spot
Percentage
Gần đây
59
$310
$0.093801
0.03%
28
Spot
Percentage
Gần đây
60
$309
$0.025006
0.03%
35
Spot
Percentage
Gần đây
61
$271
$0.453008
0.03%
-
Spot
Percentage
590 giờ trước
62
$262
$1.06
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$254
$0.382073
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
64
$231
$46.13
0.03%
58
Spot
Percentage
Gần đây
65
$185
$3.11
0.02%
40
Spot
Percentage
Gần đây
66
$158
$0.000497
0.02%
19
Spot
Percentage
Gần đây
67
$139
$0.222037
0.02%
30
Spot
Percentage
Gần đây
68
$138
$0.117734
0.01%
54
Spot
Percentage
Gần đây
69
$130
$0.016085
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
70
$111
$0.013224
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
71
$89
$0.024968
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
72
$70
$0.079142
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
73
$66
$0.000487
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
74
$64
$2.41
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
75
$60
$0.020893
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
76
$59
$0.038529
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
77
$49
$4.34
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
78
$39
$0.000236
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
79
$39
$54.95
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
80
$31
$2.39
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
81
$16
$0.118689
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
82
$8
$4.32
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
83
$8
$0.087433
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
84
$8
$0.386679
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
85
*** $1
*** $0.000215
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
*** $0.987867
*** $4.87
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$0.400000
$2.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.003005
0.00%
0
Spot
Percentage
403 giờ trước
89
*** $?
*** $0.010584
0.00%
-
Spot
Percentage
403 giờ trước
90
$?
$42.93
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
*** $?
*** $0.349282
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.000859
0.00%
0
Spot
Percentage
403 giờ trước
93
$?
$0.000180
0.00%
0
Spot
Percentage
403 giờ trước
94
$?
$0.000215
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
*** $?
*** $0.014918
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
*** $?
*** $0.508399
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
*** $?
*** $0.027353
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
*** $?
*** $0.000859
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.031875
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
100
*** $?
*** $0.332704
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...