×
×
Các loại tiền điện tử:  7,165Các thị trường giao dịch:  29,910Vốn hóa thị trường:  $338,083,265,012Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,351,992,972BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%
Vốn hóa thị trường:  $338,083,265,012Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,351,992,972BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%Các loại tiền điện tử:  7,165Các thị trường giao dịch:  29,910

ACX

$0 USD
0 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$?
$9,300.69
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$?
$317.04
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
*** $?
*** $140.91
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$?
$1.45
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
*** $?
*** $0.041616
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
*** $?
*** $0.053354
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$118.56
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
*** $?
*** $83.85
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
*** $?
*** $5.71
NaN%
1
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$1.03
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.281839
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
*** $?
*** $13.30
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.000056
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.262582
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.270525
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
*** $?
*** $4.87
NaN%
21
Spot
Percentage
Gần đây
17
*** $?
*** $2.87
NaN%
17
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...