×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $238,337,857,859Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $66,276,219,739BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $238,337,857,859Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $66,276,219,739BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

ACX

$1,320,780 USD
151.58843959 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$914,400
$8,681.67
69.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$160,736
$1.83
12.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$112,905
$184.59
8.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$32,630
$59.06
2.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$26,162
$3.41
1.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$22,690
$277.65
1.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$19,469
$0.268210
1.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$13,598
$1.00
1.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$12,080
$4.74
0.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,616
$0.000067
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$385
$0.858075
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$321
$0.866187
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$8.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.043545
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.033965
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...