Vốn Hóa Thị Trường:
Veritaseum Veritaseum (VERI)
18.61 USD (9.51%)
0.00509668 BTC (8.96%)
0.13878515 ETH (0.92%)

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
40,011,696 USD
10,956 BTC
298,339 ETH
Khối lượng (24 giờ)
1,699,256 USD
465.29 BTC
12,670 ETH
Lượng tiền lưu thông
2,149,646 VERI
Tổng cung tiền
100,000,000 VERI

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Veritaseum

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
16/02/2019 16.07 17.60 15.84 17.21 1,606,075 36,998,550
15/02/2019 16.17 16.58 15.61 16.04 1,486,700 34,477,041
14/02/2019 16.89 18.74 15.73 16.02 1,581,285 34,432,988
13/02/2019 17.10 18.34 16.36 16.79 1,503,214 36,088,596
12/02/2019 19.04 19.10 15.98 17.05 1,648,369 36,661,744
11/02/2019 18.33 19.46 17.52 19.27 1,542,442 41,428,967
10/02/2019 17.54 19.77 17.07 18.22 1,693,179 39,156,333
09/02/2019 18.12 19.46 17.24 17.54 1,643,176 37,714,639
08/02/2019 14.61 18.95 14.35 18.17 1,659,759 39,049,608
07/02/2019 14.22 16.23 13.68 14.40 1,262,041 30,959,901
06/02/2019 12.73 15.81 11.96 14.05 1,176,362 30,205,218
05/02/2019 12.36 13.03 12.19 12.88 1,253,952 27,691,257
04/02/2019 13.45 13.57 12.07 12.40 1,257,482 26,650,962
03/02/2019 13.35 14.13 12.83 13.38 1,349,421 28,772,891
02/02/2019 13.52 14.34 12.55 13.26 1,190,286 28,502,664
01/02/2019 13.63 15.85 13.06 13.54 1,283,408 29,113,228
31/01/2019 13.21 16.05 12.40 13.76 1,310,840 29,570,258
30/01/2019 12.76 14.48 12.50 13.21 1,341,321 28,390,866
29/01/2019 11.53 13.39 11.53 12.84 1,291,568 27,591,252
28/01/2019 13.15 14.40 10.97 11.46 1,206,615 24,641,320
27/01/2019 13.51 14.84 12.95 13.15 1,402,755 28,273,683
26/01/2019 12.64 15.16 12.58 13.59 1,401,390 29,203,235
25/01/2019 12.60 13.77 12.28 12.58 1,449,876 27,042,105
24/01/2019 12.64 13.39 12.23 12.95 1,437,978 27,845,507
23/01/2019 13.74 13.85 11.78 13.10 1,408,634 28,151,349
22/01/2019 11.70 13.98 11.26 13.12 1,508,020 28,194,939
21/01/2019 11.91 12.28 11.28 11.77 1,455,653 25,292,678
20/01/2019 13.04 13.11 11.75 11.91 1,433,180 25,603,188
19/01/2019 12.63 14.65 12.42 12.91 1,519,333 27,743,593
18/01/2019 13.13 13.14 12.20 12.49 1,433,297 26,851,631
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Veritaseum

Veritaseum (VERI) is building a blockchain-based, peer-to-peer 'capital markets as software' on a global scale. It aims to enable the 'seamless connection of parties and assets'.

Veritaseum Price 18.61 USD
Market Rank #82
Vốn Hóa Thị Trường 40,011,696 USD
24h Volume 1,699,256 USD
Lượng tiền lưu thông 2,149,646 VERI
Tổng cung tiền 100,000,000 VERI
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close $16.07 USD / $17.21 USD
Yesterday's High / Low $17.60 USD / $15.84 USD
Yesterday's Change +1.14 USD (+7.12%)
Yesterday's Volume $1,606,075 USD