Vốn Hóa Thị Trường:
Stratis Stratis (STRAT)
0.840529 USD (-2.27%)
0.00023173 BTC (-2.36%)

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
83,392,685 USD
22,991 BTC
Khối lượng (24 giờ)
1,135,048 USD
312.92 BTC
Lượng tiền lưu thông
99,214,530 STRAT

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Stratis

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
15/02/2019 0.867888 0.887450 0.841985 0.843353 1,635,205 83,672,194
14/02/2019 0.840113 0.907671 0.836189 0.865997 4,547,517 85,917,683
13/02/2019 0.835774 0.861037 0.816146 0.841133 1,844,729 83,449,813
12/02/2019 0.819122 0.843957 0.793184 0.836067 1,233,186 82,946,064
11/02/2019 0.818837 0.831253 0.788516 0.820662 870,490 81,416,686
10/02/2019 0.803997 0.818007 0.776747 0.818007 1,808,745 81,152,188
09/02/2019 0.816058 0.816058 0.789298 0.803968 668,349 79,758,423
08/02/2019 0.752874 0.836186 0.743843 0.817695 1,762,627 81,119,182
07/02/2019 0.738795 0.771873 0.738795 0.751636 1,098,859 74,564,826
06/02/2019 0.770989 0.770989 0.732021 0.738042 907,994 73,215,236
05/02/2019 0.781134 0.810511 0.760863 0.768977 770,109 76,283,062
04/02/2019 0.795367 0.796846 0.769677 0.783707 723,581 77,743,273
03/02/2019 0.831817 0.833655 0.781403 0.788343 1,209,594 78,202,123
02/02/2019 0.776294 0.875609 0.772342 0.831415 2,515,325 82,473,769
01/02/2019 0.762817 0.787351 0.736724 0.778469 1,048,162 77,220,689
31/01/2019 0.837857 0.843133 0.761322 0.763100 1,832,935 75,695,183
30/01/2019 0.811688 0.859265 0.800872 0.838564 1,279,027 83,179,677
29/01/2019 0.836766 0.875221 0.794907 0.812519 1,447,173 80,595,095
28/01/2019 0.908497 0.913722 0.806901 0.836731 1,633,346 82,995,672
27/01/2019 0.962223 0.965395 0.907591 0.907591 949,833 90,023,084
26/01/2019 0.968668 0.985036 0.958344 0.964933 544,642 95,709,524
25/01/2019 0.988607 0.991335 0.952644 0.972724 1,241,214 96,481,034
24/01/2019 1.01 1.01 0.969003 0.986099 1,180,724 97,806,432
23/01/2019 1.01 1.08 0.978212 1.01 3,959,984 100,175,856
22/01/2019 0.975709 1.03 0.920758 1.00 1,858,910 99,536,551
21/01/2019 0.991325 1.01 0.961377 0.974891 1,226,675 96,690,901
20/01/2019 1.04 1.05 0.963024 0.991190 1,439,697 98,306,162
19/01/2019 0.996203 1.13 0.990790 1.04 3,572,042 103,435,414
18/01/2019 1.06 1.07 0.991552 0.992851 2,307,761 98,468,358
17/01/2019 1.12 1.16 1.04 1.07 3,594,959 106,026,809
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Stratis

Stratis (STRAT) is a blockchain-as-a-service provider that supports C# and .NET development. Enterprises are able to build their own private blockchains, which can be integrated with the main Stratis blockchain.

Stratis Price 0.840529 USD
Market Rank #51
Vốn Hóa Thị Trường 83,392,685 USD
24h Volume 1,135,048 USD
Lượng tiền lưu thông 99,214,530 STRAT
Tổng cung tiền 99,214,530 STRAT
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close $0.867888 USD / $0.843353 USD
Yesterday's High / Low $0.887450 USD / $0.841985 USD
Yesterday's Change -0.025 USD (-2.83%)
Yesterday's Volume $1,635,205 USD