Coinone

Coinone

交易量(24小時)

NT$7,548,550,314.88

5,559 BTC

交易市場

交易對

All

#

貨幣

交易對

價格

+2%深度

-2%深度

交易量

交易量 %

流通性

更新時間

1

Bitcoin

NT$1,424,546.09

NT$7,008,070.57NT$11,177,841.35

NT$2,463,188,915

32.63%

602

最近

2

Ethereum

NT$121,056.09

NT$8,646,351.19NT$4,820,834.59

NT$1,800,269,472

23.85%

585

最近

3

XRP

NT$23.35

NT$4,643,507.22NT$2,657,345.07

NT$766,696,932

10.16%

469

最近

4

Klaytn

NT$36.70

NT$1,593,516.69NT$2,753,189.54

NT$270,441,368

3.58%

423

最近

5

Terra

NT$1,873.57

NT$1,857,174.08NT$2,339,302.86

NT$199,131,680

2.64%

440

最近

6

Mineral

NT$0.2299

NT$68,095.37NT$846,452.38

NT$136,363,113

1.81%

357

最近

7

RUSH COIN

NT$1.17

NT$559,418.81NT$548,123.62

NT$136,003,090

1.80%

332

最近

8

ASTA

NT$0.43

NT$143,362.37NT$79,813.22

NT$117,828,720

1.56%

286

最近

9

EOS

NT$88.19

NT$476,694.48NT$473,360.59

NT$104,825,279

1.39%

354

最近

10

Ethereum Classic

NT$1,116.08

NT$1,107,563.80NT$1,555,509.24

NT$94,325,729

1.25%

416

最近

11

Cardano

NT$39.88

NT$497,882.95NT$792,168.65

NT$90,046,999

1.19%

385

最近

12

Avalanche

NT$2,432.43

NT$341,575.46NT$1,669,949.85

NT$80,247,579

1.06%

429

最近

13

Filecoin

NT$1,126.62

NT$217,179.67NT$2,059,720.74

NT$79,602,259

1.05%

380

最近

14

The Sandbox

NT$149.48

NT$1,238,529.61NT$1,193,738.29

NT$70,675,199

0.94%

361

最近

15

KStarCoin

NT$1.10

NT$175,512.75NT$27,391.86

NT$67,828,563

0.90%

192

最近

16

TRON

NT$2.42

NT$915,230.44NT$1,226,250.89

NT$62,930,858

0.83%

419

最近

17

MeconCash

NT$2.14

NT$27,031.57NT$276,206.91

NT$55,864,053

0.74%

209

最近

18

Bitcoin Cash

NT$13,150.12

NT$1,102,232.19NT$1,171,290.90

NT$55,199,363

0.73%

431

最近

19

Dogecoin

NT$4.99

NT$1,219,700.73NT$1,343,536.23

NT$53,869,831

0.71%

415

最近

20

Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold)

NT$54.42

NT$385,779.34NT$300,548.12

NT$50,834,788

0.67%

198

最近

21

Orbit Chain

NT$17.89

NT$261,454.98NT$1,089,896.27

NT$48,507,763

0.64%

260

最近

22

Solana

NT$5,321.51

NT$2,271,649.55NT$1,638,625.97

NT$47,844,713

0.63%

399

最近

23

CELEBPLUS

NT$3.49

NT$78,586.29NT$113,822.95

NT$47,364,429

0.63%

116

最近

24

DRC mobility

NT$0.7558

NT$25,232.32NT$287,306.51

NT$45,506,244

0.60%

126

最近

25

Polygon

NT$56.12

NT$650,103.31NT$1,181,509.59

NT$44,579,993

0.59%

391

最近

26

Qtum

NT$288.80

NT$373,760.81NT$511,257.37

NT$43,277,857

0.57%

390

最近

27

MiL.k

NT$55.89

NT$123,447.39NT$95,396.52

NT$42,402,701

0.56%

228

最近

28

Cosmos

NT$702.91

NT$569,248.29NT$951,489.68

NT$37,364,599

0.49%

463

最近

29

Stellar

NT$8.20

NT$381,757.69NT$633,645.15

NT$32,527,220

0.43%

425

最近

30

Puriever

NT$1.43

NT$165,066.42NT$71,843.81

NT$24,477,952

0.32%

306

最近

31

Litecoin

NT$4,492.43

NT$299,766.73NT$605,842.88

NT$23,164,485

0.31%

367

最近

32

KLAYswap Protocol

NT$372.89

NT$17,173.31NT$11,610.98

NT$22,026,869

0.29%

161

最近

33

Dvision Network

NT$32.20

NT$13,606.98NT$18,811.27

NT$20,168,579

0.27%

209

最近

34

Paycoin

NT$42.39

NT$222,460.92NT$158,363.97

NT$18,694,325

0.25%

181

最近

35

Chainlink

NT$556.52

NT$259,412.35NT$711,496.14

NT$17,201,074

0.23%

408

最近

36

BORA

NT$24.25

NT$199,490.72NT$120,822.27

NT$16,482,911

0.22%

226

最近

37

SIX

NT$5.71

NT$33,527.88NT$258,402.76

NT$16,405,668

0.22%

288

最近

38

FLETA

NT$0.6351

NT$36,298.39NT$68,645.10

NT$15,591,356

0.21%

100

最近

39

Polkadot

NT$794.02

NT$208,870.06NT$781,462.80

NT$15,056,812

0.20%

314

最近

40

Natural Farm Union Protocol

NT$4.06

NT$63,197.86NT$235,395.54

NT$14,165,283

0.19%

225

最近

41

BitTorrent

NT$0.07177

NT$296,661.24NT$94,421.51

NT$12,995,678

0.17%

315

最近

42

Standard Protocol

*** NT$14.33

--

*** NT$12,437,102

0.00%

14

最近

43

TriumphX

NT$0.1599

NT$219,992.51NT$13,992.97

NT$12,000,747

0.16%

218

最近

44

eCash

NT$0.003516

NT$364,238.15NT$360,121.65

NT$11,010,213

0.15%

272

最近

45

DoDreamChain

NT$0.3139

NT$11,134.48NT$22,351.37

NT$10,741,132

0.14%

149

最近

46

AnimalGo

NT$0.4632

--

NT$10,470,794

0.14%

104

最近

47

CryptoBank

NT$0.1002

NT$52,234.57NT$246,170.49

NT$10,371,483

0.14%

257

最近

48

PicaArtMoney

NT$0.378

NT$7,656.75NT$33,298.57

NT$9,547,726

0.13%

211

最近

49

Cloudbric

NT$0.4511

NT$5,797.03NT$43,906.74

NT$9,335,387

0.12%

130

最近

50

Innovation Blockchain Payment

NT$1.39

NT$432,594.41NT$332,946.34

NT$8,817,867

0.12%

282

最近

51

TECHNOLOGY INNOVATION PROJECT

NT$69.89

NT$104,606.87NT$43,579.06

NT$8,357,566

0.11%

178

最近

52

Bananatok

NT$0.02904

NT$33,768.73NT$54,416.47

NT$7,638,169

0.10%

124

138 小時前

53

Stream Protocol

NT$0.5303

NT$32,084.49NT$50,000.45

NT$6,600,162

0.09%

142

最近

54

Basic Attention Token

NT$35.97

NT$41,630.08NT$398,067.85

NT$6,484,664

0.09%

263

最近

55

Tezos

NT$114.77

NT$758,682.78NT$325,860.61

NT$6,474,252

0.09%

392

最近

56

Alchemy Pay

NT$1.96

NT$224,749.37NT$241,916.78

NT$4,338,343

0.06%

184

最近

57

ISTARDUST

NT$0.02738

NT$58,142.70NT$3,177.51

NT$4,336,909

0.06%

161

最近

58

OMG Network

NT$179.65

NT$152,528.54NT$341,223.08

NT$4,315,422

0.06%

265

最近

59

IOTA

NT$33.24

NT$129,307.28NT$100,553.15

NT$4,296,078

0.06%

320

最近

60

Treecle

NT$0.2651

NT$83,830.25-

NT$4,072,952

0.05%

198

最近

61

Quiztok

NT$0.3649

NT$8,530.73NT$12,138.10

NT$3,945,930

0.05%

143

最近

62

Brother Music Platform

NT$0.2459

NT$190,749.12NT$204,639.44

NT$3,885,040

0.05%

199

最近

63

Handy

NT$0.6162

--

NT$3,635,018

0.05%

169

最近

64

PIBBLE

NT$0.04216

-NT$348,547.32

NT$3,464,457

0.05%

186

最近

65

Humanscape

NT$9.62

NT$186,890.83NT$156,761.58

NT$2,967,940

0.04%

227

最近

66

Bitcoin SV

NT$3,407.97

NT$128,376.55NT$161,172.41

NT$2,783,453

0.04%

252

最近

67

Airbloc

NT$0.6249

-NT$252,708.11

NT$2,475,316

0.03%

53

最近

68

Neo

NT$802.22

NT$10,697.93NT$120,086.97

NT$2,415,412

0.03%

208

最近

69

Metis

NT$0.1799

NT$180,813.17NT$4,667.29

NT$2,403,982

0.03%

107

最近

70

Lux Bio Cell

NT$0.01192

NT$15,243.95NT$18,827.81

NT$2,360,416

0.03%

51

最近

71

Axie Infinity

NT$3,091.77

NT$41,555.47NT$84,959.52

NT$2,330,890

0.03%

224

最近

72

The Midas Touch Gold

NT$0.09165

NT$35,517.07NT$185,030.91

NT$2,309,822

0.03%

167

最近

73

Cartesi

NT$22.01

NT$116,102.70NT$147,949.63

NT$2,116,846

0.03%

85

最近

74

FTX Token

NT$1,250.61

NT$249,392.45NT$253,137.98

NT$1,966,054

0.03%

303

最近

75

BaaSid

NT$0.05153

NT$23,549.24NT$17,739.43

NT$1,903,390

0.03%

85

最近

76

BioPassport Token

NT$1.73

NT$189,782.23NT$176,220.15

NT$1,794,572

0.02%

225

最近

77

TerraKRW

NT$0.02438

NT$206,351.26NT$2,256,779.87

NT$1,699,616

0.02%

297

最近

78

TOM Finance

NT$8,104.18

NT$34,510.54NT$44,328.57

NT$1,387,566

0.02%

180

最近

79

Flow

NT$249.14

NT$52,712.86NT$441,164.87

NT$1,233,580

0.02%

73

最近

80

AMO Coin

NT$0.06206

NT$7,322.47NT$135,294.87

NT$1,207,490

0.02%

190

最近

81

Axial Entertainment Digital Asset

NT$0.2438

NT$28,722.62NT$27,651.52

NT$1,094,148

0.01%

118

最近

82

Serum

NT$124.37

NT$216,820.63-

NT$960,067

0.01%

232

最近

83

Anchor Protocol

*** NT$121.28

NT$71,224.27NT$24,987.85

*** NT$947,158

0.00%

20

最近

84

PANTHEON X

NT$0.1405

NT$134,475.89NT$118,693.72

NT$886,389

0.01%

142

最近

85

Uniswap

NT$468.64

NT$66,519.71NT$185,080.20

NT$870,354

0.01%

136

最近

86

Hiblocks

NT$0.09104

NT$71,799.07NT$69,298.40

NT$824,718

0.01%

138

最近

87

Kava

NT$106.33

NT$75,259.81NT$69,575.96

NT$822,231

0.01%

193

最近

88

Project WITH

NT$0.5242

NT$24,530.45NT$40,578.86

NT$809,188

0.01%

130

最近

89

ROONEX

NT$0.009369

NT$21,335.30NT$62,915.89

NT$749,085

0.01%

93

最近

90

Ontology

NT$21.13

NT$68,250.57NT$269,142.97

NT$707,920

0.01%

171

最近

91

BASIC

NT$0.2157

NT$10,916.78NT$11,873.50

NT$703,932

0.01%

129

最近

92

Idavoll Network

NT$0.4546

NT$43,443.95NT$139,318.97

NT$695,444

0.01%

177

最近

93

Zilliqa

NT$1.89

NT$238,351.92NT$83,508.53

NT$638,777

0.01%

246

最近

94

Contentos

NT$0.7106

NT$11,839.66NT$42,473.05

NT$564,391

0.01%

10

最近

95

DAD

NT$6.98

NT$22,961.41NT$19,009.38

NT$561,640

0.01%

106

最近

96

Swipe

NT$45.28

NT$191,438.05NT$145,671.71

NT$561,371

0.01%

265

最近

97

PIXEL

NT$0.08816

NT$12,680.77NT$48,338.87

NT$556,103

0.01%

124

最近

98

1inch Network

NT$74.60

NT$7,140.22-

NT$532,022

0.01%

118

最近

99

Ducato Protocol Token

NT$38.18

NT$136,198.70NT$218,640.43

NT$516,707

0.01%

136

最近

100

Crypto.com Coin

NT$16.05

NT$139,584.29NT$144,516.43

NT$507,106

0.01%

210

最近

***價格/交易量已排除 - 偵測到異常