CoinMarketCap上最常被查看的加密貨幣是什麼?

下面是根據 CoinMarketCap 內部即時資料排序而得的最多點閱加密貨幣。你最喜歡的加密貨幣或代幣,也名列最多點閱榜上嗎?

#

名稱

價格

24小時

7天

30天

市值

交易量(24小時)

過去7天

1

Artrade

1

ATR

NT$0.504215.32%22.99%32.48%NT$762,383,868NT$56,449,94419131-price-graph

2

Niza Global

2

NIZA

NT$0.0648711.60%28.95%55.30%NT$367,220,862NT$29,474,96428244-price-graph

3

BEERCOIN

3

BEER

NT$0.00733219.07%49.20%121.51%NT$4,030,674,883NT$3,313,871,26731337-price-graph

4

Baseheroes

4

BASEHEROES

NT$0.005411132.49%107.87%109.22%

NT$54,112,164

NT$109,525,11531807-price-graph

5

Biaoqing

5

BIAO

NT$0.380415.90%82.64%83.83%

NT$380,440,765

NT$190,301,60931730-price-graph

6

CatSolHat

6

SOLCAT

NT$2.5735.09%857.82%724.38%

NT$179,440,335

NT$256,457,85331561-price-graph

7

比特幣

7

BTC

NT$2,1...29.59
0.89%4.91%0.68%NT$42,210,276,465,991NT$858,867,689,8281-price-graph

8

Zeebu

8

ZBU

NT$151.831.31%0.17%12.03%NT$50,058,404,355NT$1,017,624,81527765-price-graph

9

MAGA

9

TRUMP

NT$400.752.37%0.72%39.13%NT$17,631,960,624NT$257,243,66027872-price-graph

10

Notcoin

10

NOT

NT$0.632910.57%0.27%35.98%NT$65,001,726,837NT$44,074,545,01828850-price-graph

11

Toncoin

11

TON

NT$260.991.96%8.95%15.91%NT$634,960,207,609NT$20,527,313,94211419-price-graph

12

Solana

12

SOL

NT$4,667.132.29%11.53%11.33%NT$2,154,795,694,763NT$70,577,862,7295426-price-graph

13

以太幣

13

ETH

NT$112,944.230.16%5.52%16.27%NT$13,570,259,641,169NT$498,633,294,8041027-price-graph

14

Daddy Tate

14

DADDY

NT$8.075.13%5.09%5.77%

NT$8,067,177,646

NT$2,137,024,35731830-price-graph

15

Shiba Inu

15

SHIB

NT$0.00066044.07%14.94%18.78%NT$389,168,976,196NT$14,959,686,8095994-price-graph

16

Pepe

16

PEPE

NT$0.00037841.52%10.87%13.74%NT$159,187,686,698NT$30,199,218,55424478-price-graph

17

XRP

17

XRP

NT$15.400.64%4.96%7.71%NT$855,929,264,604NT$36,588,208,30252-price-graph

18

io.net

18

IO

NT$167.048.60%14.54%15.28%NT$15,869,139,925NT$20,049,943,95429835-price-graph

19

Safe

19

SAFE

NT$51.431.61%11.40%24.45%NT$21,949,251,120NT$580,305,30621585-price-graph

20

Brett (Based)

20

BRETT

NT$4.413.22%17.38%240.63%NT$43,719,402,443NT$2,180,390,81029743-price-graph

21

aelf

21

ELF

NT$13.434.33%10.92%20.61%NT$9,815,961,101NT$689,294,0472299-price-graph

22

Kaspa

22

KAS

NT$5.370.31%1.83%36.40%NT$128,422,122,043NT$2,077,989,49820396-price-graph

23

JasmyCoin

23

JASMY

NT$1.075.96%19.60%66.22%NT$52,758,896,392NT$4,501,022,2198425-price-graph

24

狗狗幣

24

DOGE

NT$4.394.34%8.86%14.16%NT$634,655,740,037NT$27,335,402,24474-price-graph

25

Aethir

25

ATH

NT$2.283.01%11.03%11.75%NT$8,605,649,364NT$7,535,984,58930083-price-graph

26

Dog (Runes)

26

DOG

NT$0.21656.94%13.61%187.32%NT$21,649,609,497NT$1,317,838,81130933-price-graph

27

Cardano

27

ADA

NT$13.322.42%7.89%9.63%NT$476,029,354,040NT$11,253,371,2062010-price-graph

28

Ondo

28

ONDO

NT$38.956.76%11.21%44.50%NT$54,137,186,399NT$14,617,206,82121159-price-graph

29

FLOKI

29

FLOKI

NT$0.0066092.31%29.54%3.31%NT$63,188,423,627NT$9,214,926,85510804-price-graph

30

Pirate Nation

30

PIRATE

NT$10.8131.74%149.05%150.67%

NT$2,859,940,533

NT$2,269,606,60031704-price-graph

31

Render

31

RNDR

NT$256.043.80%17.44%25.53%NT$99,510,787,053NT$5,163,945,4855690-price-graph

32

Turbo

32

TURBO

NT$0.15033.53%14.19%251.59%NT$9,567,610,277NT$1,962,814,14424911-price-graph

33

Terra Classic

33

LUNC

NT$0.0030723.68%13.41%13.43%NT$17,813,921,465NT$815,393,4894172-price-graph

34

dogwifhat

34

WIF

NT$78.370.21%15.31%20.61%NT$78,288,771,616NT$11,882,538,75228752-price-graph

35

BNB

35

BNB

NT$19,552.730.62%11.52%3.83%NT$2,885,673,523,321NT$58,543,077,6691839-price-graph

36

Bonk

36

BONK

NT$0.00079774.00%15.68%2.26%NT$54,182,688,446NT$7,988,107,29323095-price-graph

37

Polygon

37

MATIC

NT$19.202.35%11.30%13.21%NT$189,998,364,240NT$9,643,492,7863890-price-graph

38

GameStop

38

GME

NT$0.4377.03%17.67%43.49%NT$3,008,891,951NT$2,227,483,34429241-price-graph

39

Bitcoin on Base

39

BTCB

NT$37.02118.05%1083.81%755.01%

NT$586,368,238

NT$189,188,12031647-price-graph

40

NEAR Protocol

40

NEAR

NT$181.834.81%18.70%30.55%NT$197,905,595,950NT$10,048,108,9776535-price-graph

41

Ethena

41

ENA

NT$22.870.12%18.82%4.28%NT$34,773,836,791NT$3,518,676,20030171-price-graph

42

Fetch.ai

42

FET

NT$47.528.43%20.66%36.30%NT$40,306,732,267NT$4,899,656,0103773-price-graph

43

Chainlink

43

LINK

NT$480.513.00%8.91%6.73%NT$282,107,274,039NT$11,142,008,0951975-price-graph

44

Gas

44

GAS

NT$130.583.39%11.65%20.37%NT$8,486,662,501NT$212,178,8191785-price-graph

45

BOOK OF MEME

45

BOME

NT$0.34360.04%8.90%18.64%NT$23,693,690,363NT$9,492,645,32229870-price-graph

46

Internet Computer

46

ICP

NT$300.575.53%19.38%24.75%NT$139,838,311,384NT$2,643,805,5338916-price-graph

47

Polkadot

47

DOT

NT$199.093.40%7.39%11.50%NT$286,281,281,644NT$6,612,701,6406636-price-graph

48

Avalanche

48

AVAX

NT$982.232.47%9.90%12.78%NT$386,312,032,352NT$11,523,431,6035805-price-graph

49

Worldcoin

49

WLD

NT$112.844.58%22.00%30.68%NT$27,192,404,813NT$5,887,131,21413502-price-graph

50

Uniswap

50

UNI

NT$347.482.74%8.29%45.95%NT$208,476,055,578NT$11,682,092,3667083-price-graph

51

Baby Doge Coin

51

BabyDoge

NT$0.0...05347
1.10%10.76%4.04%NT$7,687,803,416NT$355,471,86210407-price-graph

52

泰達幣

52

USDT

NT$32.330.16%0.21%0.37%NT$3,638,673,212,343NT$1,769,660,608,551825-price-graph

53

PeiPei

53

PEIPEI

NT$0.0000042819.39%16.47%296.49%NT$1,696,921,173NT$484,302,01931632-price-graph

54

Arbitrum

54

ARB

NT$29.672.51%8.55%7.00%NT$85,949,284,932NT$7,765,418,83711841-price-graph

55

Injective

55

INJ

NT$838.817.76%14.88%8.54%NT$78,345,155,717NT$6,519,649,4457226-price-graph

56

Curve DAO Token

56

CRV

NT$9.081.03%33.30%33.46%NT$11,394,863,551NT$5,903,400,3326538-price-graph

57

Kendu Inu

57

KENDU

NT$0.0064512.55%75.14%469.20%

NT$6,429,164,171

NT$166,842,24331152-price-graph

58

Retik Finance

58

RETIK

NT$3.201.22%30.56%94.66%

NT$495,667,879

NT$135,299,27028965-price-graph

59

Hedera

59

HBAR

NT$2.783.64%8.71%21.47%NT$99,438,466,699NT$1,930,143,9834642-price-graph

60

Aerodrome Finance

60

AERO

NT$27.243.10%16.03%23.02%NT$13,518,655,422NT$962,647,97429270-price-graph

61

Bittensor

61

TAO

NT$9,672.334.92%23.94%22.65%NT$67,076,592,863NT$1,482,653,03422974-price-graph

62

Gala

62

GALA

NT$1.073.82%17.93%24.46%NT$33,869,111,043NT$3,439,806,5807080-price-graph

63

Super Trump

63

STRUMP

NT$0.54826.53%20.89%288.21%NT$1,007,243,372NT$236,405,66129558-price-graph

64

Ponke

64

PONKE

NT$13.454.54%1.82%75.11%NT$5,779,232,403NT$1,040,615,60129150-price-graph

65

Wormhole

65

W

NT$14.724.27%36.46%20.05%NT$26,497,438,780NT$2,921,201,78929587-price-graph

66

Sui

66

SUI

NT$30.473.03%15.87%4.26%NT$73,926,264,615NT$5,834,907,12620947-price-graph

67

Mother Iggy

67

MOTHER

NT$4.305.83%11.64%582.68%

NT$4,254,236,823

NT$1,783,149,46331510-price-graph

68

Starknet

68

STRK

NT$30.724.22%21.17%18.57%NT$39,940,288,600NT$2,779,902,66922691-price-graph

69

TRON

69

TRX

NT$3.770.52%3.52%7.61%NT$328,895,722,493NT$9,000,559,8431958-price-graph

70

萊特幣

70

LTC

NT$2,520.592.30%3.18%5.15%NT$188,146,014,624NT$11,705,656,2062-price-graph

71

Pixels

71

PIXEL

NT$11.653.42%18.59%3.25%NT$8,979,527,894NT$1,390,284,62029335-price-graph

72

Oasis

72

ROSE

NT$3.726.85%5.02%30.55%NT$24,995,768,099NT$2,206,957,2037653-price-graph

73

Byte

73

BYTE

NT$0.0010296.68%264.72%134.51%NT$992,599,256NT$77,698,78828664-price-graph

74

Celestia

74

TIA

NT$246.903.77%21.43%14.11%NT$47,106,859,942NT$2,533,532,05822861-price-graph

75

Rocket Pool

75

RPL

NT$792.4429.17%17.69%17.74%NT$16,201,710,025NT$5,667,443,2402943-price-graph

76

Fantom

76

FTM

NT$20.372.83%13.53%18.71%NT$57,119,258,120NT$4,281,891,2373513-price-graph

77

VeChain

77

VET

NT$0.92163.92%13.43%19.94%NT$67,015,955,032NT$1,306,812,4043077-price-graph

78

Jupiter

78

JUP

NT$28.353.18%15.26%24.81%NT$38,277,468,711NT$3,190,064,96629210-price-graph

79

BOBO

79

BOBO

NT$0.000090934.31%19.95%106.06%

NT$6,045,590,964

NT$197,568,10725269-price-graph

80

MAGA

80

MAGA

NT$0.0096136.26%27.09%2605.56%NT$3,751,456,492NT$2,852,034,70631305-price-graph

81

Manta Network

81

MANTA

NT$41.646.47%21.50%20.49%NT$13,545,607,654NT$1,630,875,94313631-price-graph

82

Zack Morris

82

ZACK

NT$1.8814.46%9.57%3.21%

NT$1,819,105,013

NT$132,970,00131367-price-graph

83

Stacks

83

STX

NT$61.459.18%15.62%11.24%NT$90,156,556,469NT$5,201,034,5124847-price-graph

84

cat in a dogs world

84

MEW

NT$0.1231.31%34.47%13.48%NT$10,932,490,181NT$2,789,724,65630126-price-graph

85

BABY BEERCOIN

85

BBEER

NT$0.0188251.75%83.24%83.13%

NT$18,819,464

NT$53,340,43031711-price-graph

86

Myro

86

MYRO

NT$5.984.60%21.44%0.80%NT$5,645,609,297NT$941,163,42028382-price-graph

87

Highstreet

87

HIGH

NT$86.383.08%70.02%45.30%NT$4,350,591,451NT$2,431,187,56511232-price-graph

88

Non-Playable Coin

88

NPC

NT$0.83920.68%52.05%334.68%NT$5,785,331,961NT$119,808,53727960-price-graph

89

Akash Network

89

AKT

NT$112.346.47%18.14%40.77%NT$27,017,229,533NT$1,567,156,4437431-price-graph

90

Theta Network

90

THETA

NT$54.303.86%17.26%21.75%NT$54,299,680,312NT$797,825,7662416-price-graph

91

Filecoin

91

FIL

NT$167.014.71%18.82%10.80%NT$94,100,841,778NT$5,391,987,8832280-price-graph

92

Arweave

92

AR

NT$925.416.25%27.06%34.44%NT$60,755,539,360NT$3,302,695,6405632-price-graph

93

Pyth Network

93

PYTH

NT$11.574.15%20.19%19.22%NT$41,957,139,945NT$2,603,647,96928177-price-graph

94

ANDY (ETH)

94

ANDY

NT$0.0065893.69%21.71%249.18%NT$6,588,516,865NT$261,142,24829879-price-graph

95

Optimism

95

OP

NT$65.440.77%10.33%17.76%NT$71,120,938,151NT$7,485,876,26411840-price-graph

96

PepeFork

96

PORK

NT$0.00000558430.73%12.93%26.37%NT$2,349,094,791NT$301,340,34229220-price-graph

97

Cosmos

97

ATOM

NT$230.924.30%11.34%15.72%NT$90,274,099,004NT$4,378,934,6293794-price-graph

98

Verasity

98

VRA

NT$0.11993.63%12.26%30.90%NT$1,198,929,812NT$307,352,1983816-price-graph

99

Cronos

99

CRO

NT$3.270.33%12.25%19.20%NT$86,845,343,575NT$355,122,5983635-price-graph

100

The Graph

100

GRT

NT$7.713.17%12.69%22.05%NT$73,337,581,214NT$2,623,034,7576719-price-graph
顯示500 中 1 - 100

Most Visited Cryptocurrencies in the Americas

Most Visited Cryptocurrencies in Oceania

Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East

Most Visited Cryptocurrencies in Africa