Top các token Hybrid - PoW & DPoS hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Hybrid - PoW & DPoS. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

76

6.89%14.97%19.85%

₫16.25T₫16,249,578,914,155

₫4,146,215,396,753

905,484,366 CFX

3,548,715,695 CFX

conflux-network-7d-price-graph
Hiển thị 1 - 1 trong số 1
Hiển thị hàng
100