Selling fast: Full access tix to The Capital! Gets yours now!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Stellarport Stellarport

$35,054 USD
4.36 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Smartlands SLT/XLM $14,302 $0.424214 40.80% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/XLM $7,862 $165.86 22.43% Spot Percentage Gần đây
3 Bitcoin BTC/XLM $5,102 $8022.74 14.55% Spot Percentage Gần đây
4 Gratz GRAT/XLM $2,535 $0.001126 7.23% Spot Percentage Gần đây
5 Ternio TERN/XLM $1,244 $0.010012 3.55% Spot Percentage Gần đây
6 XRP XRP/XLM $956 $0.288482 2.73% Spot Percentage Gần đây
7 Mobius MOBI/XLM $735 $0.005897 2.10% Spot Percentage Gần đây
8 GlitzKoin GTN/XLM $664 $0.131501 1.89% Spot Percentage Gần đây
9 SureRemit RMT/XLM $415 $0.002097 1.18% Spot Percentage Gần đây
10 Kin KIN/XLM $272 $0.000006 0.78% Spot Percentage Gần đây
11 Scopuly SKY/XLM $210 $0.000014 0.60% Spot Percentage Gần đây
12 Doge Token DOGET/XLM $179 $0.000006 0.51% Spot Percentage Gần đây
13 Atlantis Blue Digital Token ABDT/XLM $173 $0.003817 0.49% Spot Percentage Gần đây
14 Litecoin LTC/XLM $132 $52.23 0.38% Spot Percentage Gần đây
15 Diruna DRA/XLM $132 $0.000065 0.38% Spot Percentage Gần đây
16 StellarPay XLB/XLM $93 $0.000056 0.27% Spot Percentage Gần đây
17 Stronghold Token SHX/XLM $64 $0.000387 0.18% Spot Percentage Gần đây
18 EthereumX ETX/XLM $63 $0.000201 0.18% Spot Percentage Gần đây
19 Atlantis Blue Digital Token ABDT/DOP $10 $2.08 0.03% Spot Percentage 58 giờ trước
20 Bitcoin Fast BTCF/XLM $4 $0.005131 0.01% Spot Percentage Gần đây
21 Bitcoin BTC/USD $0 $7955.44 0.00% Spot Percentage Gần đây
22 Bitcoin X BTX/XLM $0 $0.000131 0.00% Spot Percentage Gần đây
23 Stellar Gold XLMG/XLM $0 $0.000979 0.00% Spot Percentage 10 giờ trước
24 WOLLO WLO/XLM $0 $0.011655 0.00% Spot Percentage Gần đây

Các thị trường chưa xác định

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 888/XLM 318.598168 0.0125550000024 Gần đây
2 ABIT/XLM 23532.96854 0.00132550000001 Gần đây
3 ADSX/XLM 114.408396168 0.0470001999863 Gần đây
4 ANON/XLM 752.59447032 0.0504920000061 Gần đây
5 AWC/AWT 34.0 1.0 Gần đây
6 BAT/XLM 1056.63405964 3.87989999963 Gần đây
7 BB1/XLM 1.0000077 12.8999000708 Gần đây
8 BCH/USD 1.10497716895e-05 219.0 Gần đây
9 BCH/XLM 0.113632307629 3505.082397 Gần đây
10 BINARY/XLM 547.272336354 0.0517110000271 Gần đây
11 BOO/XLM 423.169014663 0.038755200007 Gần đây
12 BTC/BTC 0.0170342044373 0.999494872961 Gần đây
13 BTC/CNY 0.0257925944994 56493.6059081 Gần đây
14 BTC/ETH 0.0571337159987 47.8105590062 Gần đây
15 BTC/NRV 0.062957403213 850.846590968 Gần đây
16 BTC/UVU 0.0002659 626723.667168 Gần đây
17 BTC/VBLD 3.28752890045e-05 99613.8984375 Gần đây
18 BTC/WPGT 0.032902557721 18181.8181818 Gần đây
19 BTC/XAF 0.00640723524749 4725729.3296 Gần đây
20 BTC/XCN 0.016871393406 56816.790797 Gần đây
21 BTCRED/XLM 3500000.0 0.0001 Gần đây
22 BTZ/XLM 1993.25550357 0.028 Gần đây
23 CALL/XCN 0.0096956 0.00926193324807 Gần đây
24 CENTUS/USD 0.662375786387 0.0100000636136 Gần đây
25 CENTUS/XLM 1.70057040573 0.158730211399 Gần đây
26 CNY/ETH 1255.80942127 0.000836001850454 Gần đây
27 CNY/EURT 2955.07765623 0.128534704257 Gần đây
28 CNY/ULT 18334.6140297 5.52791596747 Gần đây
29 CNY/USD 0.100364631288 0.143000575161 Gần đây
30 CNY/XCN 2817.07215793 0.999999000548 Gần đây
31 CNY/XLM 1015.95594615 2.27272727332 Gần đây
32 CODE/XLM 4426.29263119 0.00809960000099 Gần đây
33 CORE/XLM 100.000452381 0.084 Gần đây
34 DASH/XLM 0.1 800.0 Gần đây
35 DEV/XLM 403.986721766 0.0798000492667 Gần đây
36 DICENS/XLM 485.8435941 6.00999999889e-05 Gần đây
37 Diglett/XLM 9.9859649 1.49999999499 Gần đây
38 DOF/GRX 1853.5806452 0.100000000043 Gần đây
39 DOF/XLM 82319.847429 0.0355598012378 Gần đây
40 DOGE/XLM 160.8464289 0.0373026000082 Gần đây
41 DRA/FIDR 71.4598447 0.00888800000429 Gần đây
42 Eemz/XLM 5.0 1.0 Gần đây
43 EGAS/XLM 11668.1428571 0.007 Gần đây
44 ETH/ETH 4.26267372636 1.00100107911 Gần đây
45 ETH/NRV 16.2043021877 19.3900013379 Gần đây
46 ETH/USD 0.0372997903515 168.411032363 Gần đây
47 ETH/WPGT 1.75434668028 333.31093972 Gần đây
48 ETH/XCN 1.08377318152 1190.34016563 Gần đây
49 EURT/NGNT 305.387839184 389.924354701 Gần đây
50 EURT/USD 604.831994869 1.08800005437 Gần đây
51 EURT/XLM 141.798369009 17.4771703258 Gần đây
52 EVER/XLM 0.799998 0.0132335330838 Gần đây
53 FACEBOOK/XLM 93896.7126759 0.0001065 Gần đây
54 FIDR/XLM 24.9599839804 0.836120400412 Gần đây
55 FRAS/XLM 4001.2807299 0.33854 Gần đây
56 FRED/XLM 11631.8083428 0.00652730000035 Gần đây
57 FUNT/XLM 2.24936497387 21.05 Gần đây
58 GAZA/XLM 10030020.0 1e-08 Gần đây
59 GIFT/XLM 0.3593429 9.74000042856 Gần đây
60 GOLD/XLM 0.0184191 770.0 Gần đây
61 GOOGLE/XLM 56714.8917931 0.000164500000001 Gần đây
62 GRAT/USD 877.685525539 0.00122000200396 Gần đây
63 GRX/XLM 7295.42465248 0.38979740016 Gần đây
64 GVUSD/XLM 0.0107704 24.0000185694 Gần đây
65 HLP/XLM 1665.8337497 0.000600300000033 Gần đây
66 HOPE/XLM 0.144389413014 0.000899650447273 Gần đây
67 HOT/XLM 781046.42053 0.01 Gần đây
68 IN/XLM 409.836065542 0.00244000000019 Gần đây
69 INR/USD 1.417858998 0.0141123341801 Gần đây
70 KAVA/XLM 174499.998275 5.73000573001e-05 Gần đây
71 KRION/XLM 122504834.995 2.000002e-07 Gần đây
72 LAX/XLM 8251.9313643 0.00245090999999 Gần đây
73 LEVELG/XLM 2152.36524081 0.332999900533 Gần đây
74 LINK/XLM 1.05334315315 45.069999988 Gần đây
75 LIQUID/XLM 352.8768271 0.0850155000161 Gần đây
76 LOVE/XLM 0.339202030846 0.00100530058487 Gần đây
77 MAG/USD 0.000177418181818 0.157819225251 Gần đây
78 MAG/USDT 31.7970615 0.0298800000748 Gần đây
79 MAG/XLM 21438.5658697 0.0198989000008 Gần đây
80 MOBI/USD 987.844541282 0.00568000486465 Gần đây
81 MTL/XLM 4.57985023041e-05 7.8670694864 Gần đây
82 NAVI/XLM 5000.0 0.0003 Gần đây
83 NEO/XCT 100.0 1288.0 Gần đây
84 NEO/XLM 0.0015971 126.0 Gần đây
85 NGNT/USD 118757.731097 0.00278970000049 Gần đây
86 NGNT/XLM 398.975665712 0.0446444999803 Gần đây
87 NGNT/ZART 3525.2516748 0.0415715000003 Gần đây
88 NRV/SLT 47.1451474459 20.6001 Gần đây
89 NRV/USDT 1.1744207 51.0 Gần đây
90 NRV/XLM 135756.143356 140.807489897 Gần đây
91 NRV/XRP 81.9160429144 30.6000000405 Gần đây
92 NYT/XLM 78971526.2632 0.00019 Gần đây
93 PALL/XLM 0.0194592 1027.79100374 Gần đây
94 PEDI/XLM 0.8590987 0.000175299997544 Gần đây
95 PLAT/XLM 0.0386632 517.287001593 Gần đây
96 PTS/XLM 100000.0 5e-05 Gần đây
97 QUiNT/XLM 0.9999998 0.0844999169 Gần đây
98 RCK/XLM 161.181661757 0.101000501066 Gần đây
99 REPO/XLM 21586.7772646 0.950000300743 Gần đây
100 RFC/XLM 9998.0 1e-05 Gần đây
101 SCOP/XLM 11946.194568 0.122899314433 Gần đây
102 SIX/XLM 0.6849084 0.122000109796 Gần đây
103 SLT/UVU 1.00001519811 9.9999974189 Gần đây
104 SLVR/USD 71.1645005206 0.419999994117 Gần đây
105 SLVR/XLM 148.302422808 9.05000029389 Gần đây
106 SMART/XLM 55000.0 1e-08 Gần đây
107 SUB7/XLM 1003.11773126 0.0591455000254 Gần đây
108 TARI/XLM 1025.6410256 0.00780000000031 Gần đây
109 TDC/USD 11.8562149665 0.0329412718227 Gần đây
110 TDC/XLM 3188.41265536 0.525039103858 Gần đây
111 TDC/XRP 13.5 0.111111111111 Gần đây
112 TERN/USD 1297.77856273 0.00945000514897 Gần đây
113 TERN/USDD 218544.183333 0.012 Gần đây
114 TFC/XLM 0.1510641 0.700999774268 Gần đây
115 THORE/XLM 150300.0 4.86e-05 Gần đây
116 TKM/XLM 10910.0085773 0.0103879 Gần đây
117 TOX/XLM 1269.16622817 0.0399997599 Gần đây
118 TRIL/XLM 2800000000.0 5e-09 Gần đây
119 TROLL/XLM 0.118639599266 0.00299899866656 Gần đây
120 ULT/XLM 22536.0546336 0.408799999861 Gần đây
121 USD/USD 32.7030403596 1.001 Gần đây
122 USD/VBLD 0.263311852049 14.2854067173 Gần đây
123 USD/WHL 1000.011 0.001 Gần đây
124 USD/WPGT 0.0799998 1.249999375 Gần đây
125 USD/XLM 2988.9545418 15.9739560988 Gần đây
126 USD/XRP 3.97382198953e-05 3.47272727273 Gần đây
127 USDT/XLM 10.1499036992 2.9992816092 Gần đây
128 UVU/XLM 21953.0854989 2.4300013122 Gần đây
129 VBLD/XLM 1282.64157669 1.80303030303 Gần đây
130 VEN/XLM 0.00178348326996 0.0790027035146 Gần đây
131 VER/XLM 57992.8949772 0.000219 Gần đây
132 VIVA/XLM 14.8231265891 15.48 Gần đây
133 VIVA2/XLM 5.89228599867 60.28 Gần đây
134 VZT/XLM 391.207344536 0.159000000048 Gần đây
135 WHL/XLM 1150.46698836 0.9505055 Gần đây
136 WILD/XLM 173.454322606 0.2997555 Gần đây
137 WPGT/XLM 1285.93841265 6.79999999674 Gần đây
138 WXT/XLM 186810.896463 0.216487501076 Gần đây
139 XAF/XLM 38.55444 0.0264560968853 Gần đây
140 XCN/XFF 6951.53409573 3.38454066986 Gần đây
141 XCN/XLM 969.678956246 2.27272727278 Gần đây
142 XCT/XLM 67.0 0.09 Gần đây
143 XIM/XLM 71428.571425 0.000280000000014 Gần đây
144 XIR/XLM 487.992826875 0.101999999915 Gần đây
145 XLMC/XLM 318181818.182 1.1e-06 Gần đây
146 XPR/XLM 224.883904034 0.0912843988908 Gần đây
147 XRP/XRP 23.5865296305 1.00100009072 Gần đây
148 ZLM/XLM 285.1711026 0.105200000023 Gần đây
149 ZRX/XLM 34.3410414487 5.35179980126 Gần đây

Các thị trường có thể sẵn có để mua bán trao đổi nhưng chưa được CoinMarketCap xác nhận. Hãy dùng mẫu yêu cầu để giúp xác thực các thị trường mới: https://coinmarketcap.com/request