×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,553Vốn Hóa Thị Trường:  $247,701,982,671Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,144,501,690BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,701,982,671Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,144,501,690BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,553

Stellarport

$13,807.67 USD
1.56411220 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,790
$0.342586
27.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,158
$0.007155
15.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,774
$0.190940
12.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,170
$0.000006
8.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,057
$0.303295
7.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$957
$8,847.81
6.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$938
$0.002940
6.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$391
$201.57
2.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$372
$0.000004
2.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$263
$0.021368
1.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$232
$0.000197
1.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$225
$0.361086
1.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$196
$43.03
1.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$103
$0.194157
0.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$64
$0.001546
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$56
$0.000292
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$54
$0.001095
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$6
$0.000127
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3
$0.001818
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1
$0.001039
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1
$0.000210
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$0.001491
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...