Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Stellarport Stellarport

$55,502 USD
5.54 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Atlantis Blue Digital Token ABDT/DOP $14,616 $1.68 26.33% Spot Percentage Gần đây
2 Smartlands SLT/XLM $10,942 $0.937871 19.71% Spot Percentage Gần đây
3 Bitcoin BTC/XLM $8,817 $10433.01 15.89% Spot Percentage Gần đây
4 Diruna DRA/XLM $8,669 $0.000718 15.62% Spot Percentage Gần đây
5 Litecoin LTC/XLM $1,828 $74.16 3.29% Spot Percentage Gần đây
6 Ternio TERN/XLM $1,636 $0.013657 2.95% Spot Percentage Gần đây
7 Mobius MOBI/XLM $1,580 $0.008025 2.85% Spot Percentage Gần đây
8 Stronghold Token SHX/XLM $1,356 $0.000751 2.44% Spot Percentage Gần đây
9 SureRemit RMT/XLM $1,226 $0.002904 2.21% Spot Percentage Gần đây
10 Ethereum ETH/XLM $1,210 $192.02 2.18% Spot Percentage Gần đây
11 Scopuly SKY/XLM $1,175 $0.000033 2.12% Spot Percentage Gần đây
12 XRP XRP/XLM $597 $0.273938 1.07% Spot Percentage Gần đây
13 Doge Token DOGET/XLM $579 $0.000006 1.04% Spot Percentage Gần đây
14 StellarPay XLB/XLM $391 $0.002133 0.70% Spot Percentage Gần đây
15 Atlantis Blue Digital Token ABDT/XLM $309 $0.001604 0.56% Spot Percentage Gần đây
16 Pedity PEDI/XLM $155 $0.000083 0.28% Spot Percentage Gần đây
17 Bitcoin BTC/USD $100 $10121.37 0.18% Spot Percentage Gần đây
18 Gratz GRAT/XLM $91 $0.001858 0.16% Spot Percentage Gần đây
19 GlitzKoin GTN/XLM $87 $0.207908 0.16% Spot Percentage Gần đây
20 EthereumX ETX/XLM $72 $0.000180 0.13% Spot Percentage Gần đây
21 Kin KIN/XLM $51 $0.000022 0.09% Spot Percentage Gần đây
22 WOLLO WLO/XLM $26 $0.022542 0.05% Spot Percentage Gần đây
23 Bitcoin X BTX/XLM $1 $0.000107 0.00% Spot Percentage Gần đây
24 Stellar Gold XLMG/XLM $0 $0.003633 0.00% Spot Percentage Gần đây
25 White Standard WSD/XLM $0 $0.639948 0.00% Spot Percentage Gần đây
26 Bitcoin BTC/LTC $0 $9809.29 0.00% Spot Percentage Gần đây
27 REPO REPO/XLM $0 $0.057593 0.00% Spot Percentage Gần đây

Các thị trường chưa xác định

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 7CLOVER/XLM 21.5086037304 0.0600000593334 Gần đây
2 ABDT/DOF 9243.2840949 0.444444444444 Gần đây
3 ABDT/SCN 499.95006 2.0 Gần đây
4 ABIT/XLM 64.9999351 0.00111160110989 Gần đây
5 ADSX/XLM 513.445889081 0.0835249164751 Gần đây
6 AngelXYZ/XLM 0.0164935 0.00385000151575 Gần đây
7 ASC170/AST 24800.0 1.0 Gần đây
8 ASC260/AST 26300.0 1.0 Gần đây
9 ASD/AST 10.1 100.0 Gần đây
10 ASD/ASTH 48.648936678 30581.0397557 Gần đây
11 ASD/BCH 0.294626027649 0.0032861998233 Gần đây
12 ASD/BTC 3.82222515714 9.89999239822e-05 Gần đây
13 ASD/ETH 24.5816967214 0.00540579852994 Gần đây
14 BAT/XLM 0.1124947 2.77843667302 Gần đây
15 BCH/XLM 1.03e-05 4532.33009709 Gần đây
16 BILL/XLM 1011793400.0 5e-10 Gần đây
17 BLAC/NOOT 1967.830917 24.9 Gần đây
18 BLAC/XLM 1999.27741241 0.000334300330635 Gần đây
19 BLGC/XLM 571428.571428 2.1000021e-06 Gần đây
20 BOB/XLM 247.696791592 0.0234999999903 Gần đây
21 BONUS/XLM 9.09444283116 0.1400000004 Gần đây
22 BRIL/XLM 0.0013327 0.103999399715 Gần đây
23 BTC/BTC 0.0755633842342 1.00452488688 Gần đây
24 BTC/CNY 0.0466456658281 72463.7682857 Gần đây
25 BTC/CTX 0.0722626223331 40361.8084112 Gần đây
26 BTC/ETH 0.0891951062276 54.2760180995 Gần đây
27 BTC/UBX 0.001 100000.0 Gần đây
28 BTC/XCN 0.0317138055222 72463.7683135 Gần đây
29 BTC/XDR 0.0423385938869 7391.44360902 Gần đây
30 BTCF/XLM 24486.9142857 0.245 Gần đây
31 BTCP/XLM 164000000.0 1e-07 Gần đây
32 CALL/XCN 3.89229017692 0.00858992995903 Gần đây
33 CAUS/XLM 0.2410753 0.00110090083887 Gần đây
34 CENTUS/USD 51911.2814449 0.00990999999963 Gần đây
35 CENTUS/XLM 149506.896781 0.144422199998 Gần đây
36 CJS/XLM 453.833307 0.2 Gần đây
37 CNY/ETH 1987.73886557 0.000740014810537 Gần đây
38 CNY/ULT 6574.5644647 4.92610837726 Gần đây
39 CNY/USD 9586.16466188 0.140449438184 Gần đây
40 CNY/XCN 13071.7416263 0.999989815397 Gần đây
41 CNY/XLM 10386.1429387 2.02444440717 Gần đây
42 COIN/XLM 3250000.0 4e-06 Gần đây
43 CTX/ETH 138.289288502 0.00135569863748 Gần đây
44 CTX/XLM 387.822055973 3.62777016813 Gần đây
45 DBC/XLM 54765.0253556 0.0024999974 Gần đây
46 DICENS/XLM 2000.9002004 0.00244390000012 Gần đây
47 DOF/GRX 181.8428462 0.5 Gần đây
48 DOF/UVU 2.2877943 0.399999991258 Gần đây
49 DOF/XLM 190630.327768 0.025000199795 Gần đây
50 donaldtrump/XLM 0.0021263 1.09998589098 Gần đây
51 donaldtrump/XPR 0.00215 200.0 Gần đây
52 DRA/FIDR 2717.36842769 0.0368829924492 Gần đây
53 EAGLEONE/XLM 3.0 1.0 Gần đây
54 ETH/ETH 0.00146215167341 0.997981280969 Gần đây
55 ETH/XCN 0.919847448143 1344.0662412 Gần đây
56 EVER/XLM 0.676853782184 0.0129800560051 Gần đây
57 FIDR/XLM 5286.45171604 0.86352913423 Gần đây
58 FRAS/XLM 1801.45333349 0.418484300917 Gần đây
59 FTR/XLM 465.429716393 0.299997832072 Gần đây
60 FUNT/XLM 2.6223969547 18.7600005453 Gần đây
61 GAZA/XLM 84987500.0 1e-08 Gần đây
62 GEM/XLM 230000000.0 1e-07 Gần đây
63 GRIN/XLM 0.0069376 44.3999942343 Gần đây
64 GRX/XLM 12988.7110775 0.0852 Gần đây
65 GUME/XLM 29.0377359 5.2999999907e-06 Gần đây
66 HEIR/XLM 0.0323715 0.00125110050507 Gần đây
67 HKDT/XLM 0.0024268 0.5 Gần đây
68 HNY/XLM 0.0344762 0.00104999970994 Gần đây
69 HOPE/XLM 0.0998506 0.000334499742615 Gần đây
70 IN/NOOT 0.6666667 101.0 Gần đây
71 IN/XLM 0.6666667 0.00299999985 Gần đây
72 Indocoin/KTO 592500.1575 1.0 Gần đây
73 Indocoin/XLM 110000.0 2.6e-06 Gần đây
74 KAVA/XLM 3309851.6 2.7e-05 Gần đây
75 KTO/XLM 592499.4075 3.2000032e-06 Gần đây
76 LAX/XLM 1265775.53877 0.0035 Gần đây
77 LEVELG/XLM 10038.3550209 0.31781000063 Gần đây
78 LINK/XLM 0.3202778 31.2228871311 Gần đây
79 LOVE/USD 2200.012 0.0001 Gần đây
80 LOVE/XLM 226071.0036 0.001 Gần đây
81 LTC/LTC 0.001197 1.0015037594 Gần đây
82 LTZ/XLM 304325294.16 5.09999999929e-10 Gần đây
83 MAG/XLM 363.518543888 0.0432000000111 Gần đây
84 MERA/USDM 5161.68552281 227.994127251 Gần đây
85 MXRT/SKY 6701.19011201 5.50000000001 Gần đây
86 MXRT/XLM 20648133.2085 0.0012999 Gần đây
87 NAVI/XLM 199.9998 0.00022000022 Gần đây
88 NGNT/WSD 56.61692707 0.00281690314635 Gần đây
89 NGNT/XLM 886207.422796 0.0416861000319 Gần đây
90 NHCX/XLM 14761.3159697 0.101999999986 Gần đây
91 NOOT/XLM 34051.1095277 0.000311500014159 Gần đây
92 OLC/XLM 64.0 0.125 Gần đây
93 OTMBTC1/XYZ 0.1 30000000.0 Gần đây
94 POINT/XLM 1.0 0.08 Gần đây
95 PYBC/XLM 538.55186666 0.650012490108 Gần đây
96 SCN/XLM 29290.7333333 0.015 Gần đây
97 SCOP/XLM 4.0 0.18 Gần đây
98 SCS/XLM 99.0 0.12 Gần đây
99 SHADE/XLM 285714.0 2.5e-07 Gần đây
100 SHX/USD 12.5 0.0008 Gần đây
101 SLT/USD 0.021739 0.920005520033 Gần đây
102 SLVR/XLM 2.30538461538e-05 8.31531531532 Gần đây
103 SUNSHINE/XLM 228120.898551 3.45e-05 Gần đây
104 TARI/XLM 114.4881556 0.00400101999722 Gần đây
105 THB/USD 0.3023 0.0330797221303 Gần đây
106 THORE/XLM 103556106.901 0.000212 Gần đây
107 TOX/XLM 28722.5355213 0.0670123000134 Gần đây
108 TRC/XLM 500000.0 0.0001 Gần đây
109 TROLL/XLM 200.2807936 0.00499299000181 Gần đây
110 TUSD/XLM 1.0 0.003 Gần đây
111 uber/XLM 0.0023809 2.0 Gần đây
112 UBX/ZAR 22.0 1.0 Gần đây
113 ULT/XLM 41566.3390659 0.406700000787 Gần đây
114 USD/USD 17.0233262975 0.999500044977 Gần đây
115 USD/WSD 0.000140056334232 0.97889182058 Gần đây
116 USD/XLM 4221.8223012 14.4815671373 Gần đây
117 USD/XRP 10.7015753 3.72025690461 Gần đây
118 USDX/XLM 0.0020282 0.0319988166847 Gần đây
119 UVU/XLM 2689.47366128 0.19000000162 Gần đây
120 VOID/XLM 934891.869344 0.000199000000001 Gần đây
121 WPGT/XLM 7.0 0.5 Gần đây
122 WXT/XLM 67.6029238986 0.285346600229 Gần đây
123 XAF/XLM 3594.1888998 0.023183102314 Gần đây
124 XCN/XFF 9179.59036639 2.46823724327 Gần đây
125 XCN/XLM 9695.75349184 1.96427306481 Gần đây
126 XCN/XYZ 2841.67863804 190.0 Gần đây
127 XCN/ycac 278.907374453 3.33333335959 Gần đây
128 XCT/XLM 799.727268128 0.0719999999935 Gần đây
129 XDM/XLM 27204810.7952 1.000001e-07 Gần đây
130 XDR/XLM 310.788719168 19.4456661464 Gần đây
131 XFF/XLM 4.9825253 0.760000576415 Gần đây
132 XIM/XLM 55005.50055 0.0001818 Gần đây
133 XLM/XLM 297.093084 1.0 Gần đây
134 XLMC/XLM 1075878.11765 0.00017 Gần đây
135 XPR/XLM 0.455088 0.1 Gần đây
136 XRP/XRP 35.7745051 1.00100000265 Gần đây
137 XTCC/XLM 1.0010021 0.000998998903199 Gần đây
138 XXA/XLM 1.00046585366 41.0 Gần đây
139 XYZ/XLM 237243.695338 0.00952419999982 Gần đây
140 ycac/XLM 688.093531245 0.500000249933 Gần đây

Các thị trường có thể sẵn có để mua bán trao đổi nhưng chưa được CoinMarketCap xác nhận. Hãy dùng mẫu yêu cầu để giúp xác thực các thị trường mới: https://coinmarketcap.com/request