Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Stellarport Stellarport

$161,362 USD
16.90 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Atlantis Blue Digital Token ABDT/DOP $48,497 $0.882439 30.05% Spot Percentage Gần đây
2 Stronghold Token SHX/XLM $35,453 $0.000472 21.97% Spot Percentage Gần đây
3 Smartlands SLT/XLM $20,037 $2.08 12.42% Spot Percentage Gần đây
4 SureRemit RMT/XLM $13,689 $0.005555 8.48% Spot Percentage Gần đây
5 Ternio TERN/XLM $10,155 $0.024930 6.29% Spot Percentage Gần đây
6 StellarPay XLB/XLM $7,590 $0.004812 4.70% Spot Percentage Gần đây
7 Scopuly SKY/XLM $5,088 $0.000609 3.15% Spot Percentage Gần đây
8 Bitcoin BTC/XLM $4,457 $9505.44 2.76% Spot Percentage Gần đây
9 Mobius MOBI/XLM $3,468 $0.010831 2.15% Spot Percentage Gần đây
10 Doge Token DOGET/XLM $2,448 $0.000043 1.52% Spot Percentage Gần đây
11 Gratz GRAT/XLM $1,704 $0.002558 1.06% Spot Percentage Gần đây
12 Litecoin LTC/XLM $1,639 $134.98 1.02% Spot Percentage Gần đây
13 GlitzKoin GTN/XLM $1,435 $0.255208 0.89% Spot Percentage Gần đây
14 Ethereum ETH/XLM $1,361 $272.34 0.84% Spot Percentage Gần đây
15 Kin KIN/XLM $1,194 $0.000022 0.74% Spot Percentage Gần đây
16 Diruna DRA/XLM $1,007 $0.005852 0.62% Spot Percentage Gần đây
17 Atlantis Blue Digital Token ABDT/XLM $813 $0.010965 0.50% Spot Percentage Gần đây
18 EthereumX ETX/XLM $480 $0.000884 0.30% Spot Percentage Gần đây
19 Bitcoin BTC/CNY $403 $9601.64 0.25% Spot Percentage Gần đây
20 Bitcoin BTC/USD $176 $9505.22 0.11% Spot Percentage Gần đây
21 XRP XRP/XLM $107 $0.428190 0.07% Spot Percentage Gần đây
22 Ethereum ETH/USD $34 $266.23 0.02% Spot Percentage Gần đây
23 Stellar Gold XLMG/XLM $29 $0.008141 0.02% Spot Percentage Gần đây
24 Bitcoin X BTX/XLM $26 $0.003655 0.02% Spot Percentage Gần đây
25 CJs CJS/XLM $8 $0.109330 0.00% Spot Percentage Gần đây
26 White Standard WSD/XLM $7 $0.999671 0.00% Spot Percentage Gần đây
27 Pedity PEDI/XLM $3 $0.000320 0.00% Spot Percentage Gần đây
28 WOLLO WLO/XLM $2 $0.031676 0.00% Spot Percentage Gần đây
29 Bitcoin BTC/LTC $0 $9433.04 0.00% Spot Percentage Gần đây
30 REPO REPO/XLM $0 $0.353390 0.00% Spot Percentage 49 giờ trước

Unverified Markets

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 0815/GABY 613.4969325 0.81500000002 Gần đây
2 888/XLM 20.0 5e-06 Gần đây
3 ABIT/XLM 2.0 0.43955 Gần đây
4 ADA/XLM 12183867.3375 8e-06 Gần đây
5 ADSX/XLM 308.64 0.05 Gần đây
6 AngelXYZ/XYZ 200.0 0.5 Gần đây
7 ANON/XLM 50.0 0.00132 Gần đây
8 ASD/ASTH 2.04607264997 30864.1975309 Gần đây
9 ASD/BTC 59.6893022574 0.000107500000123 Gần đây
10 AXU/XLM 3280.0 0.008998 Gần đây
11 B3F7/SPELLE 50.0 1.0 Gần đây
12 BCH/XLM 0.00177447832805 3372.29241147 Gần đây
13 BEEL/SPELLE 1996.0 6.5 Gần đây
14 BILL/XLM 309278350.5 9.70000000048e-09 Gần đây
15 BINARY/XLM 12.0 0.600555 Gần đây
16 bitstars/BTC 120.74 1e-05 Gần đây
17 BLAC/XLM 44948.2322667 0.003 Gần đây
18 BLT/COG 8561.25587832 0.121360544208 Gần đây
19 BOO/XLM 178.0 0.01245 Gần đây
20 BOT/XLM 217157.212177 9.20991e-05 Gần đây
21 BTC/BTC 0.0821239586096 1.00600362426 Gần đây
22 BTC/XCN 0.0390152685773 65789.4736778 Gần đây
23 BTX/DOGET 1246.5562378 500.0 Gần đây
24 BUFFALO/XLM 10.0 0.0038594 Gần đây
25 CENTUS/USD 1067.82052525 0.0099 Gần đây
26 CENTUS/XLM 1138.17135582 0.08200000002 Gần đây
27 CLN/XLM 52741.6369107 0.2399999 Gần đây
28 CM10/CM3 3602.17968743 1.29204700058 Gần đây
29 CM10/CMA 4926.30956466 3.72155902023 Gần đây
30 CM10/CMS 1856.34095443 21.493621084 Gần đây
31 CM10/HKDT 2009.3978082 86.4071849988 Gần đây
32 CM10/XLM 7.99417832276 89.3883462751 Gần đây
33 CM3/CMA 14542.4719287 2.89096500265 Gần đây
34 CM3/CMS 4463.12307797 16.7022890002 Gần đây
35 CM3/HKDT 290.590613251 67.1224020142 Gần đây
36 CM3/XLM 10.3171970027 69.1251350553 Gần đây
37 CMA/CMS 7353.95016307 5.72931286541 Gần đây
38 CMA/HKDT 736.9217944 23.2180424528 Gần đây
39 CMA/XLM 92.6944961551 24.0567669128 Gần đây
40 CMS/HKDT 30972.8986444 4.02588299979 Gần đây
41 CMS/XLM 134.889824379 4.16959501793 Gần đây
42 CNY/ETH 1539.86903408 0.000532000047973 Gần đây
43 CNY/ULT 33069.5602125 16.5016501641 Gần đây
44 CNY/USD 0.140714777787 0.142992088794 Gần đây
45 CNY/WSD 2215.90881168 0.143266475645 Gần đây
46 CNY/XCN 11339.8522106 0.997999999007 Gần đây
47 CNY/XLM 50568.8948959 1.1764705882 Gần đây
48 COC/XLM 9999.9 1.0000100001e-06 Gần đây
49 CODE/XLM 180.0 0.001845 Gần đây
50 COSMOS/XLM 35582771340.0 1e-08 Gần đây
51 DASH/XLM 0.0007758 1296.68045888 Gần đây
52 DBC/XLM 11225.5928782 0.0454999 Gần đây
53 dEUR/XLM 3.2 5.0 Gần đây
54 DEV/XLM 12.1187548366 0.0740000529835 Gần đây
55 DOF/XLM 2377.9450711 0.158900099877 Gần đây
56 DOLLAR/XLM 6.3342838 270.0 Gần đây
57 DOP/XLM 0.0033429 0.159891112507 Gần đây
58 DRA/FIDR 15753.3786981 0.0891545578837 Gần đây
59 ETH/ETH 0.349932414087 0.998499955804 Gần đây
60 ETH/SLT 0.0481964196649 133.21773577 Gần đây
61 ETH/XCN 0.410834931577 1865.66955117 Gần đây
62 EURO/GBP 3.15673799884 0.8645 Gần đây
63 EURT/USD 13.4339521236 1.07999999304 Gần đây
64 EURT/XLM 21.2542314658 8.19909074015 Gần đây
65 EVER/GRAT 0.0001182 1000.0 Gần đây
66 EVER/NOOT 141.59769 2.0 Gần đây
67 EVER/USD 0.181525443642 0.199999511207 Gần đây
68 EVER/XLM 118.97017 0.01 Gần đây
69 FACEBOOK/XLM 100.0 0.5025 Gần đây
70 FIDR/XLM 230.866366481 0.60071942446 Gần đây
71 FRAS/XLM 2704.56694385 0.552789355279 Gần đây
72 FTR/XLM 2.0 0.25 Gần đây
73 FUNT/USD 0.0097515 1.29000666564 Gần đây
74 FUNT/XLM 1.71209493461 10.6399978948 Gần đây
75 george/XCN 1.0 1.0 Gần đây
76 GOOGLE/XLM 9.9999996 0.16024839641 Gần đây
77 GRAT/TERN 0.0019999802 1000.0 Gần đây
78 GRAT/USD 22.0644 0.001 Gần đây
79 GRX/XLM 14041.6193778 0.0544829 Gần đây
80 HKDT/XCN 3900.91204521 0.873362445298 Gần đây
81 HKDT/XLM 9560.55915003 1.03767550702 Gần đây
82 HOPE/NOOT 9998.99981 0.1 Gần đây
83 HOPE/XLM 142903.047387 0.000719600000001 Gần đây
84 IDOL/XCN 14.3268571 0.0700000002094 Gần đây
85 IDR/XLM 17265.0863588 0.0005674 Gần đây
86 IN/NOOT 0.0003186 10000.0 Gần đây
87 IN/XLM 2177.74572936 0.00301173011687 Gần đây
88 Indocoin/KTO 2400000.0 1.0 Gần đây
89 Indocoin/XLM 6266014.21053 3.8e-06 Gần đây
90 INR/USD 0.696824 0.0143657508926 Gần đây
91 IRMI/SPELLE 20.0 1.0 Gần đây
92 ITC/XLM 707.995106946 0.0179998200199 Gần đây
93 JGT/XLM 10385.6976923 0.039 Gần đây
94 JPY/XLM 125.0 0.33 Gần đây
95 KAVA/XLM 810735.536181 1.88001880019e-05 Gần đây
96 KKA/XLM 1355.72396948 0.5737322 Gần đây
97 KTO/XLM 2400000.0 4e-06 Gần đây
98 LEVELG/XLM 7429.8935625 0.305443202801 Gần đây
99 LIBRA/USD 1114.6074 0.001 Gần đây
100 LIBRA/XLM 1.36244385983e+11 4.86381322957e-10 Gần đây
101 LINK/NOOT 2.0506125e-05 100000.0 Gần đây
102 LINK/XLM 0.0400268831678 39.9800027719 Gần đây
103 LIQUID/XLM 770.151237562 0.0501066 Gần đây
104 LIT/XLM 1967644.52643 0.022 Gần đây
105 LOVE/XLM 306.593385804 0.00562315620566 Gần đây
106 LTC/LTC 0.0008805 1.00408858603 Gần đây
107 LTC/USD 0.1227836 1.0 Gần đây
108 LTX/XLM 0.0089228 0.449589814856 Gần đây
109 MAG/USD 1.4093 0.001 Gần đây
110 MAG/XLM 3.25783108108 0.074 Gần đây
111 MNCX/XLM 3.3333219 0.00610016092355 Gần đây
112 MOIS/USD 1.241979 0.1 Gần đây
113 MOIS/XLM 272.851296 0.000366500000059 Gần đây
114 MTL/XLM 3.047518 4.95072052076 Gần đây
115 MXC/XLM 5714.2857142 0.00350000000005 Gần đây
116 MXRT/XLM 11524.41336 0.00125 Gần đây
117 NAVI/XLM 1.0 0.0035009 Gần đây
118 NDC/XLM 125780.548533 0.00110000000011 Gần đây
119 NGNT/XLM 8045.0173848 0.0227272727273 Gần đây
120 NHCX/XLM 14771.1110253 0.0720000004114 Gần đây
121 NOOT/THORE 1000.0 10.0 Gần đây
122 NOOT/TROLL 0.1842322 100.0 Gần đây
123 NOOT/USD 0.0001137613 1000.0 Gần đây
124 NOOT/XLM 392.407471 0.1 Gần đây
125 NYT/XLM 300012.313958 0.00015639999999 Gần đây
126 OCEAN/XLM 19100.9084144 0.0150000000148 Gần đây
127 OMG/XLM 0.0721431261252 16.5225595843 Gần đây
128 Peppa/XLM 2.000000207 600.0 Gần đây
129 PTS/XLM 666.6633479 3.00029993594e-05 Gần đây
130 RCK/XLM 650.315989929 0.20570000134 Gần đây
131 SCN/XLM 3799.94827694 0.0174000000214 Gần đây
132 SEY/XLM 1.7370498 0.00238979907197 Gần đây
133 SHADE/XLM 350.0 1.58e-05 Gần đây
134 SHX/USD 132.704053902 0.000485001762248 Gần đây
135 SLT/TERN 7.86423229086 74.470000089 Gần đây
136 SLT/USD 0.0666564142838 2.0999989499 Gần đây
137 SLVR/XLM 28.3000006865 4.1129998861 Gần đây
138 STM/XCN 59.8734223 0.00480099999228 Gần đây
139 STM/XLM 59.9166334 0.000500199999555 Gần đây
140 SUB7/XLM 5.0 0.005945 Gần đây
141 SUNSHINE/XLM 163276.618607 6.589e-05 Gần đây
142 TAG/XLM 878979.34733 0.0003501 Gần đây
143 TAGX/XLM 4.0 0.05 Gần đây
144 TARI/XLM 16157.9947263 0.0095 Gần đây
145 THB/USD 4.82687000857 0.0323415173234 Gần đây
146 THORE/XLM 220920964.099 0.000100000007062 Gần đây
147 TID/XLM 26795367110.0 1e-08 Gần đây
148 TOKYO/XLM 90476.1828317 1.05007823083e-05 Gần đây
149 TOX/XLM 4663.11620385 0.052 Gần đây
150 TRD/XLM 2000000.01333 1.49999999e-06 Gần đây
151 TRIL/XLM 7.391824459e+11 1e-09 Gần đây
152 TROLL/XLM 18.4231795 0.00542794472583 Gần đây
153 TRX/XLM 117.405980527 0.250562460004 Gần đây
154 UBI/XLM 4.74546152652e+11 9.99000000001e-10 Gần đây
155 ULT/XLM 123642.27383 0.071400001988 Gần đây
156 USD/USD 15.7532519884 1.0015002624 Gần đây
157 USD/WSD 237.617578832 1.00150220649 Gần đây
158 USD/XLM 2991.60715813 8.28102600007 Gần đây
159 USD/XRP 10.4667387561 2.35214471036 Gần đây
160 USDT/XLB 1.5 200.0 Gần đây
161 VDS/XCN 55.9948497854 23.3 Gần đây
162 VIVA/XLM 5.0 14.0275 Gần đây
163 VNT/XLM 58.4112092 0.0171199999743 Gần đây
164 VZT/XLM 85.0 0.289997 Gần đây
165 WILD/XLM 10.0 1.1025 Gần đây
166 XCN/XFF 11346.7947101 1.53846153846 Gần đây
167 XCN/XLM 11898.5374236 1.19047619048 Gần đây
168 XCN/XYZ 5669.30058463 172.02891933 Gần đây
169 XCT/XLM 443.827646269 0.067 Gần đây
170 XLM/XLM 592.510166 1.0 Gần đây
171 XYZ/XLM 4463915.47963 0.0070997 Gần đây

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request