Vốn Hóa Thị Trường:

Simex Simex

$169,087,178 USD
47,500 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $97,616,510 $3526.40 57.73% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/BTC $33,451,756 $116.99 19.78% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/USD $32,625,945 $115.89 19.30% Spot Percentage Gần đây
4 Litecoin LTC/USD $5,197,852 $30.66 3.07% Spot Percentage Gần đây
5 BANKEX BKX/USD $133,702 $0.023856 0.08% Spot Percentage Gần đây
6 Mallcoin MLC/USD $29,427 $0.005195 0.02% Spot Percentage Gần đây
7 Winco WCO/USD $29,047 $0.003897 0.02% Spot Percentage Gần đây
8 Sharpay S/ETH $2,090 $0.000200 0.00% Spot Percentage Gần đây
9 Mallcoin MLC/ETH $849 $0.004320 0.00% Spot Percentage Gần đây