×
×
Các loại tiền điện tử:  5,520Các thị trường giao dịch:  22,655Vốn Hóa Thị Trường:  $262,005,283,652Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $101,914,240,318BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%
Vốn Hóa Thị Trường:  $262,005,283,652Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $101,914,240,318BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%Các loại tiền điện tử:  5,520Các thị trường giao dịch:  22,655
We have received reports from the DDK team that withdrawal requests on Simex have been suspended for DDK stakeholders. Please see Simex's official statement on the matter.

Simex

$77,073,516 USD
8,157 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$73,442,095
$9,447.90
95.29%
95
Spot
Percentage
Gần đây
2
$3,580,005
$44.23
4.64%
61
Spot
Percentage
Gần đây
3
$28,714
$1.76
0.04%
13
Spot
Percentage
Gần đây
4
$23,199
$0.020072
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,097
$0.000567
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,631
$0.021243
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,513
$0.022479
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,463
$0.000534
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$0.300000
$0.060000
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$9,899.56
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.000235
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.101967
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$1.10e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.000064
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.000945
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.000123
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.001310
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.366277
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.004249
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.982525
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$1.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$6.61
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$214.27
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$220.00
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...