Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Simex Simex

$320,114,662 USD
41,317 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $215,016,046 $7724.52 67.17% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/BTC $54,488,946 $245.33 17.02% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/USD $37,501,094 $244.17 11.71% Spot Percentage Gần đây
4 Litecoin LTC/USD $12,977,770 $87.69 4.05% Spot Percentage Gần đây
5 Japan Content Token JCT/ETH $46,485 * $0.363961 0.01% Spot Percentage Gần đây
6 Winco WCO/USD $23,191 $0.002596 0.01% Spot Percentage Gần đây
7 Aunite AUNIT/ETH $16,664 $0.049184 0.01% Spot Percentage Gần đây
8 Japan Content Token JCT/USD $16,116 * $0.340000 0.01% Spot Percentage Gần đây
9 Mallcoin MLC/USD $13,731 $0.002749 0.00% Spot Percentage Gần đây
10 Japan Content Token JCT/BTC $10,768 * $0.205255 0.00% Spot Percentage Gần đây
11 Sharpay S/ETH $2,790 $0.000253 0.00% Spot Percentage Gần đây
12 Mallcoin MLC/ETH $1,061 $0.009065 0.00% Spot Percentage Gần đây

Unverified Markets

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 ARR/ETH 79168.1073137 1e-05 Gần đây
2 ARR/USD 96301482.2689 0.00175249 Gần đây
3 BTC/USDT 51.74079463 7723.75685406 Gần đây
4 LSK/BTC 17415.5295144 0.00025075 Gần đây
5 LSK/USDT 17256.1039569 1.9481875 Gần đây
6 MAD/USD 460077.885472 0.04986126 Gần đây
7 RBM/USD 2051545.91241 0.00199994 Gần đây
8 S/USD 54077602.6677 0.00016738 Gần đây
9 SPE/BTC 3603031.65871 9.8e-07 Gần đây
10 TEL/USD 136614206.795 0.00069538 Gần đây
* Không bao gồm giá
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request