×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $232,524,449,393Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $74,446,431,314BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $232,524,449,393Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $74,446,431,314BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

Simex

$84,468,276 USD
9,944 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$69,655,222
$8,490.42
82.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,295,696
$180.07
6.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4,987,505
$57.40
5.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,411,706
$181.48
5.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$103,181
$0.078173
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$14,475
$5.28
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,074
$5.71
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,043
$5.38
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$503
$5.44
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$167
$0.075803
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$87
$0.076272
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$76
$8,268.25
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$5
$0.000179
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.000235
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.086634
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$2.00e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.015486
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.000848
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.000500
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$187.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.006200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.054298
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.003610
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.002114
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...