Radar Relay

$322,922 USD
5.37438498 BTC

Thông tin về Radar Relay

Launched in November 2017 RADAR RELAY is a wallet-to-wallet trading platform. Users can trade directly from MetaMask, Ledger, Trezor, or mobile wallets using WalletConnect. RADAR RELAY sources orders from their own order book as well as 13 other trading venues to give users competitive trade prices.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.9953
$191,095
59.18%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,389.23
$131,827
40.82%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$0.1367
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.04533
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1.95
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$28.32
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.5156
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$3,234.30
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$1.26
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$46.32
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.02733
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.0114
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$215.40
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$42.14
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$30.66
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.9479
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$2.93
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$64,690.34
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$3.54
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.1575
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1.01
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$0.9942
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$2.53
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...