×
×
Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,595Vốn hóa thị trường:  $340,985,159,171Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,514,504,799BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $340,985,159,171Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,514,504,799BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,595

Radar Relay

$25,370.06 USD
2.38924950 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$16,272
$1.01
64.14%
83
Spot
Percentage
Gần đây
2
$7,090
$352.30
27.94%
134
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,492
$1.02
5.88%
105
Spot
Percentage
Gần đây
4
$11
$10,823.56
0.04%
52
Spot
Percentage
Gần đây
5
$?
$0.023221
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$0.007090
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
*** $?
*** $0.900467
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$20.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.230434
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$638.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.075476
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
12
*** $?
*** $7.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
*** $?
*** $0.001773
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
*** $?
*** $0.001737
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
*** $?
*** $32.82
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$9.30
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$1.78
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.184348
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
19
*** $?
*** $1.98
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.024511
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.985004
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.993238
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...