×
Get our crypto and blockchain news delivered to your inbox, daily!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,904Các thị trường giao dịch:  20,818Vốn Hóa Thị Trường:  $205,441,977,349Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $50,626,787,638BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $205,441,977,349Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $50,626,787,638BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%Các loại tiền điện tử:  4,904Các thị trường giao dịch:  20,818
Our integration with this exchange is currently under maintenance.

Ovis

$1,550,699 USD
204.61909905 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$17,700
$0.095322
1.14%
-
Spot
Unknown
Gần đây
2
$20,437
$0.022357
1.32%
-
Spot
Unknown
Gần đây
3
$7,545
$0.283891
0.49%
-
Spot
Unknown
Gần đây
4
$8,805
$68.30
0.57%
-
Spot
Unknown
Gần đây
5
$53,771
$102.09
3.47%
-
Spot
Unknown
Gần đây
6
$24,183
$223.15
1.56%
-
Spot
Unknown
Gần đây
7
$53,068
$0.287700
3.42%
-
Spot
Unknown
Gần đây
8
$147,896
$4.49
9.54%
-
Spot
Unknown
Gần đây
9
$10,705
$9.36
0.69%
-
Spot
Unknown
Gần đây
10
$46,431
$5.55
2.99%
-
Spot
Unknown
Gần đây
11
$43,916
$0.002409
2.83%
-
Spot
Unknown
Gần đây
12
$75,825
$69.67
4.89%
-
Spot
Unknown
Gần đây
13
$13,522
$110.92
0.87%
-
Spot
Unknown
Gần đây
14
$17,128
$152.52
1.10%
-
Spot
Unknown
Gần đây
15
$1,009,882
$5,192.46
65.12%
-
Spot
Unknown
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...