×
×
Các loại tiền điện tử:  5,501Các thị trường giao dịch:  22,439Vốn Hóa Thị Trường:  $248,054,953,026Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,190,086,101BTC Chiếm Ưu Thế:  65.4%
Vốn Hóa Thị Trường:  $248,054,953,026Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,190,086,101BTC Chiếm Ưu Thế:  65.4%Các loại tiền điện tử:  5,501Các thị trường giao dịch:  22,439

Livecoin

$21,496,194 USD
2,436 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$13,044,578
$9,090.13
60.68%
73
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,494,517
$202.95
11.60%
60
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,142,645
$73.01
5.32%
41
Spot
Percentage
Gần đây
4
$685,225
$0.194000
3.19%
46
Spot
Percentage
Gần đây
5
$681,091
$42.86
3.17%
45
Spot
Percentage
Gần đây
6
$620,976
$8,809.04
2.89%
51
Spot
Percentage
Gần đây
7
$379,166
$0.065226
1.76%
17
Spot
Percentage
Gần đây
8
$330,883
$231.72
1.54%
25
Spot
Percentage
Gần đây
9
$298,911
$0.051545
1.39%
27
Spot
Percentage
Gần đây
10
$248,936
$0.003795
1.16%
17
Spot
Percentage
Gần đây
11
$206,834
$9,005.79
0.96%
32
Spot
Percentage
Gần đây
12
$152,930
$209.07
0.71%
72
Spot
Percentage
Gần đây
13
$152,573
$0.020124
0.71%
8
Spot
Percentage
Gần đây
14
$139,302
$235.60
0.65%
29
Spot
Percentage
Gần đây
15
$123,827
$9,126.02
0.58%
23
Spot
Percentage
Gần đây
16
$89,324
$0.018800
0.42%
20
Spot
Percentage
Gần đây
17
$73,797
$43.86
0.34%
48
Spot
Percentage
Gần đây
18
$67,651
$0.414655
0.31%
17
Spot
Percentage
Gần đây
19
$65,786
$1.17
0.31%
11
Spot
Percentage
Gần đây
20
$59,227
$2.53
0.28%
24
Spot
Percentage
Gần đây
21
$53,143
$0.203267
0.25%
10
Spot
Percentage
Gần đây
22
$35,122
$204.71
0.16%
23
Spot
Percentage
Gần đây
23
$31,693
$6.81
0.15%
16
Spot
Percentage
Gần đây
24
$30,785
$0.002523
0.14%
18
Spot
Percentage
Gần đây
25
$28,860
$1.05
0.13%
16
Spot
Percentage
Gần đây
26
$25,616
$0.040180
0.12%
11
Spot
Percentage
Gần đây
27
$23,333
$0.027891
0.11%
21
Spot
Percentage
Gần đây
28
$21,780
$0.001236
0.10%
7
Spot
Percentage
Gần đây
29
$18,749
$0.324451
0.09%
13
Spot
Percentage
Gần đây
30
$17,553
$74.95
0.08%
31
Spot
Percentage
Gần đây
31
$12,274
$44.77
0.06%
16
Spot
Percentage
Gần đây
32
$10,913
$1.19
0.05%
12
Spot
Percentage
Gần đây
33
$10,782
$1.21
0.05%
16
Spot
Percentage
Gần đây
34
$9,521
$1.58
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
35
$9,483
$0.020300
0.04%
16
Spot
Percentage
Gần đây
36
$9,214
$0.039453
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
37
$8,612
$0.020407
0.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
38
$7,999
$0.046161
0.04%
17
Spot
Percentage
Gần đây
39
$7,605
$0.025949
0.04%
9
Spot
Percentage
Gần đây
40
$7,285
$0.069374
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
41
$5,934
$0.325687
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
42
$5,657
$0.026610
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
43
$5,491
$1.03
0.03%
46
Spot
Percentage
Gần đây
44
$4,261
$0.400356
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
45
$3,856
$0.025861
0.02%
15
Spot
Percentage
Gần đây
46
$3,531
$0.026624
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
47
$3,468
$0.450160
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
48
$3,462
$0.162490
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
49
$3,383
$24,977.85
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$3,169
$0.034334
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
51
$3,022
$0.050751
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
52
$2,893
$0.149428
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
53
$2,722
$1.89
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
54
$2,485
$0.025331
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
55
$2,453
$0.006355
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
56
$2,304
$1.89
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
57
$2,152
$0.010327
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
58
$2,084
$0.201943
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
59
$2,075
$0.070168
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
60
$2,072
$4.50
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,965
$9.78
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,878
$0.008385
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,636
$0.183585
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1,554
$0.002643
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1,431
$1.21
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
66
$1,406
$0.034952
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
67
$1,228
$0.003972
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
68
$1,095
$0.002471
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
69
$1,076
$0.233894
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
70
$1,071
$0.300444
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
71
$1,029
$0.294135
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
72
$1,009
$20.99
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
73
$925
$0.015093
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
74
$902
$8.51
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
75
$888
$0.496650
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
76
$834
$1.20
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
77
$825
$0.008914
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
78
$817
$0.002648
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
79
$788
$0.038747
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
80
$763
$0.052820
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
81
$752
$0.046073
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
82
$738
$0.011121
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
83
$696
$0.037423
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
84
$632
$0.274671
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
85
$617
$0.146935
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
86
$612
$0.947581
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
87
$580
$0.317743
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
88
$558
$0.052163
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
89
$542
$5.46
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
90
$541
$0.030892
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
91
$514
$0.014563
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
92
$473
$0.089233
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
93
$463
$0.000971
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
94
$436
$0.018976
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
95
$407
$0.004148
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
96
$398
$93.29
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
97
$394
$0.020209
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
98
$382
$0.040865
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
99
$381
$0.201670
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
100
$380
$6.71
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
101
$376
$0.208475
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
102
$376
$32.84
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
103
$374
$0.079436
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
104
$372
$1.65
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
105
$366
$46.17
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
106
$362
$45.58
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
107
$353
$0.038163
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
108
$336
$0.003530
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
109
$336
$0.011121
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
110
$323
$0.109180
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
111
$322
$9.47
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
112
$320
$0.002295
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
113
$320
$0.035128
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
114
$286
$0.574409
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
115
$318
$16.23
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
116
$306
$0.012621
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
117
$300
$0.001589
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
118
$296
$0.364610
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
119
$293
$0.031421
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
120
$293
$0.000610
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
121
$286
$2.14
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
122
$286
$1.02
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
123
$285
$0.029215
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
124
$283
$10.17
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
125
$271
$3.73
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
126
$271
$0.034334
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
127
$269
$0.020124
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
128
$267
$4.80
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
129
$265
$0.010944
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
130
$263
$0.006708
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
131
$262
$0.551889
0.00%
0
Spot
Percentage
56 giờ trước
132
$261
$0.002326
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
133
$260
$1.21
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
134
$260
$11.53
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
135
$260
$0.004325
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
136
$259
$0.106356
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
137
$259
$0.230893
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
138
$258
$0.002295
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
139
$256
$0.019506
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
140
$256
$0.038041
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
141
$255
$0.000002
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
142
$255
$0.430365
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
143
$241
$1.79
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
144
$252
$0.017803
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
145
$252
$0.385528
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
146
$251
$0.003619
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
147
$249
$4.00
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
148
$248
$0.300620
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
149
$247
$0.034952
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
150
$247
$0.017564
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
151
$246
$0.024360
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
152
$244
$0.402980
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
153
$243
$0.000184
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
154
$242
$1.08
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
155
$242
$0.590208
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
156
$241
$0.023654
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
157
$241
$0.001571
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
158
$241
$0.036982
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
159
$241
$0.110681
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
160
$240
$0.007767
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
161
$239
$0.147309
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
162
$239
$0.242686
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
163
$238
$0.010768
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
164
$233
$0.040777
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
165
$232
$0.002207
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
166
$231
$0.009444
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
167
$230
$0.007679
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
168
$229
$0.070080
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
169
$229
$0.315184
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
170
$228
$0.069639
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
171
$225
$34.65
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
172
$223
$0.003884
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
173
$223
$0.000706
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
174
$222
$0.318184
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
175
$222
$0.074758
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
176
$221
$0.001650
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
177
$221
$0.145544
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
178
$220
$0.003530
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$218
$0.001133
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
180
$218
$0.001677
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
181
$217
$0.406182
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
182
$215
$0.019682
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
183
$214
$0.009356
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
184
$213
$1.17
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
185
$211
$0.037511
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
186
$210
$0.016858
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
187
$210
$0.002295
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
188
$208
$0.112004
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
189
$207
$0.005296
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
190
$204
$0.006267
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
191
$203
$0.001235
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
192
$202
$3.14
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
193
$201
$0.003354
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
$200
$0.014740
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
195
$200
$0.025861
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
196
$200
$0.095058
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$200
$0.004325
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
198
$197
$0.204768
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
199
$197
$0.004325
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
200
$193
$0.107327
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
201
$193
$0.009974
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
202
$192
$0.089056
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
203
$189
$0.125067
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
204
$188
$0.047838
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
205
$187
$0.150310
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
206
$182
$3.04
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
207
$182
$0.001147
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
208
$181
$0.015358
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
209
$179
$0.200572
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
210
$178
$0.026214
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
211
$177
$0.001677
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
212
$174
$0.002030
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
213
$174
$0.001854
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
214
$168
$0.085438
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
215
$166
$0.001412
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
216
$165
$0.009003
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
217
$161
$0.664524
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
218
$159
$0.006178
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
219
$158
$0.296648
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
220
$157
$0.000618
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
221
$156
$0.000265
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
222
$154
$0.009003
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
223
$144
$0.090292
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
224
$145
$0.000600
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
225
$142
$0.000530
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
226
$106
$0.000001
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
227
$102
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
2 giờ trước
228
$100
$0.001589
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
229
$84
$0.004590
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
230
$79
$0.114312
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
231
$71
$0.000010
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
232
$71
$0.004678
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
233
$64
$0.004237
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
234
$58
$0.000024
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
235
$57
$0.003795
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
236
$54
$0.003941
0.00%
5
Spot
Percentage
48 giờ trước
237
$13
$0.035590
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
238
$12
$0.007410
0.00%
3
Spot
Percentage
13 giờ trước
239
$11
$0.003619
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
240
$8
$7.81e-7
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
241
$5
$0.000022
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
242
$5
$0.015120
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
243
$4
$0.052869
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
244
$3
$0.001269
0.00%
2
Spot
Percentage
106 giờ trước
245
$2
$0.002383
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
246
$1
$0.002471
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
247
$0.992133
$0.015695
0.00%
7
Spot
Percentage
72 giờ trước
248
$0.972592
$0.002383
0.00%
3
Spot
Percentage
16 giờ trước
249
$2.47e-8
$2.47
0.00%
7
Spot
Percentage
50 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...