×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $352,653,822,977Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,162,059,596BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $352,653,822,977Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,162,059,596BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

Livecoin

$25,605,203 USD
2,335 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$12,847,441
$10,962.12
50.18%
82
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,034,367
$381.89
19.66%
81
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,348,127
$0.233975
5.27%
35
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,052,921
$72.17
4.11%
33
Spot
Percentage
Gần đây
5
$807,430
$0.249748
3.15%
45
Spot
Percentage
Gần đây
6
$676,601
$48.74
2.64%
30
Spot
Percentage
Gần đây
7
$631,500
$10,969.49
2.47%
37
Spot
Percentage
Gần đây
8
$370,120
$11,175.69
1.45%
44
Spot
Percentage
Gần đây
9
$300,793
$382.04
1.17%
70
Spot
Percentage
Gần đây
10
$254,727
$0.078430
0.99%
29
Spot
Percentage
Gần đây
11
$225,095
$232.98
0.88%
31
Spot
Percentage
Gần đây
12
$170,107
$11,066.89
0.66%
69
Spot
Percentage
Gần đây
13
$144,066
$0.003177
0.56%
23
Spot
Percentage
Gần đây
14
$140,606
$0.027713
0.55%
11
Spot
Percentage
Gần đây
15
$139,409
$0.116002
0.54%
13
Spot
Percentage
Gần đây
16
$134,256
$0.023003
0.52%
19
Spot
Percentage
Gần đây
17
$120,443
$0.114700
0.47%
22
Spot
Percentage
Gần đây
18
$106,108
$48.83
0.41%
39
Spot
Percentage
Gần đây
19
$104,976
$2.51
0.41%
19
Spot
Percentage
Gần đây
20
$81,674
$234.15
0.32%
41
Spot
Percentage
Gần đây
21
$80,679
$0.222473
0.32%
16
Spot
Percentage
Gần đây
22
$78,086
$0.079963
0.30%
12
Spot
Percentage
Gần đây
23
$62,519
$1.38
0.24%
12
Spot
Percentage
Gần đây
24
$62,372
$0.248434
0.24%
8
Spot
Percentage
Gần đây
25
$37,438
$384.10
0.15%
15
Spot
Percentage
Gần đây
26
$34,761
$2.68
0.14%
13
Spot
Percentage
Gần đây
27
$33,540
$0.002851
0.13%
22
Spot
Percentage
Gần đây
28
$31,308
$0.145577
0.12%
5
Spot
Percentage
Gần đây
29
$23,960
$0.001205
0.09%
9
Spot
Percentage
Gần đây
30
$21,427
$0.347895
0.08%
11
Spot
Percentage
Gần đây
31
$16,391
$57.82
0.06%
13
Spot
Percentage
Gần đây
32
$16,203
$0.409346
0.06%
9
Spot
Percentage
Gần đây
33
$16,029
$4.99
0.06%
6
Spot
Percentage
Gần đây
34
$14,535
$72.39
0.06%
34
Spot
Percentage
Gần đây
35
$14,501
$0.018293
0.06%
12
Spot
Percentage
Gần đây
36
$12,826
$0.017080
0.05%
10
Spot
Percentage
Gần đây
37
$12,257
$1.37
0.05%
14
Spot
Percentage
Gần đây
38
$9,839
$1.81
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
39
$8,119
$0.007668
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
40
$7,658
$0.375608
0.03%
-
Spot
Percentage
213 giờ trước
41
$7,398
$0.486461
0.03%
10
Spot
Percentage
Gần đây
42
$7,110
$0.003724
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
43
$6,779
$0.035929
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
44
$6,289
$0.024208
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
45
$6,134
$1.65
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
46
$6,075
$0.067366
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
47
$6,044
$0.003030
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
48
$5,531
$24.01
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
49
$4,915
$0.018758
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
50
$4,576
$0.022455
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
51
$4,514
$0.021251
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
52
$4,235
$0.131337
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
53
$3,819
$0.490514
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
54
*** $3,427
*** $0.007449
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
55
$3,358
$0.003067
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
56
$3,183
$0.045239
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
57
$3,151
$0.153026
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
58
$2,905
$0.492924
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
59
$2,592
$0.014459
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
60
$2,554
$0.245476
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
61
$2,178
$0.028151
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
62
$2,116
$0.386562
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,801
$0.006901
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1,672
$0.040748
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1,595
$0.099461
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
66
$1,594
$0.039763
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
67
$1,460
$9.89
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
68
$1,451
$49,848.44
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$1,333
$2.58
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
70
$1,241
$0.167704
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
71
$1,195
$2.70
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
72
$1,079
$0.000986
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
73
$885
$0.006572
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
74
$882
$0.251310
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
75
$855
$0.026508
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
76
$847
$0.186544
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
77
$840
$0.028700
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
78
$801
$0.225102
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
79
$768
$0.181506
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
80
$761
$0.041515
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
81
$737
$0.250515
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
82
$713
$0.044060
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
83
$705
$0.002848
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
84
$703
$0.020812
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
85
$693
$0.039105
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
86
$680
$0.143210
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
87
$615
$0.097818
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
88
$599
$1.02
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
89
$526
$0.058822
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
90
$474
$0.011173
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
91
$473
$0.117097
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
92
$461
$0.106800
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
93
$457
$3.24
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
94
$449
$2.70
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
95
$446
$0.015985
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
96
$444
$24.20
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
97
$429
$0.372213
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
98
$426
$0.250735
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
99
$417
$0.017012
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
100
$413
$2.78
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
101
*** $411
*** $0.052688
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
102
$389
$0.032971
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
103
$388
$1.30
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
104
$384
$0.062656
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
105
$384
$0.119178
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
106
$367
$0.531920
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
107
$365
$1.10
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
108
$360
$0.110000
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
109
$355
$1.70
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
110
$354
$0.002738
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
111
$348
$0.252487
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
112
$346
$11.24
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
113
$345
$0.009201
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
114
$344
$50.05
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
115
$342
$0.003505
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
116
$338
$0.006353
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
117
$337
$0.015116
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
118
$337
$0.193445
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
119
$335
$0.433226
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
120
*** $335
*** $12.97
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
121
$334
$0.014021
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
122
$333
$140.62
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
123
$331
$0.001424
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
124
$329
$0.018512
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
125
$329
$0.605749
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
126
$328
$0.001205
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
127
$326
$0.008106
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
128
$326
$3.31
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
129
$326
$1.57
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
130
$325
$0.006134
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
131
$322
$47.86
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
132
$321
$57.76
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
133
$319
$0.325220
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
134
$317
$66.99
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
135
$315
$0.050059
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
136
*** $315
*** $0.085440
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$311
$0.023332
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
138
$311
$1.05
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
139
$310
$0.013692
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
140
$308
$0.161898
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
141
$308
$0.029247
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
142
$304
$0.001280
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
143
$301
$0.002738
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
144
*** $300
*** $3.37
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
145
$298
$0.004820
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
146
$295
$0.023222
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
147
$295
$0.000145
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
148
$294
$0.064956
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
149
*** $292
*** $2.22
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
150
$292
$0.116440
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
151
$290
$3.04
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
152
$289
$0.004820
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$289
$3.10
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
154
$286
$0.002325
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
155
$283
$0.001317
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
156
$283
$0.005148
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
157
$282
$1.21
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
158
$280
$0.056522
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
159
$280
$0.828989
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
160
$279
$0.274833
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
161
$278
$0.011282
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
162
$278
$0.016431
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
163
*** $277
*** $0.076020
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
164
$276
$0.285458
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
165
$276
$57.84
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
166
$274
$0.008215
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
167
$274
$27.55
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
168
$273
$0.021908
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
169
$270
$0.057394
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
170
$266
$0.007777
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
171
$265
$0.002081
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
172
*** $265
*** $0.686052
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
173
$262
$0.006025
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
174
$262
$0.003834
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$262
$0.004382
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
176
$261
$1.53
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
177
$260
$0.030014
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
178
$260
$0.067038
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
179
$259
$0.006682
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
180
$259
$0.303970
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
181
$257
$0.003834
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
182
$256
$0.209109
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
183
*** $255
*** $0.001095
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
184
$253
$0.001050
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
185
*** $252
*** $0.333874
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
186
$251
$0.010735
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
187
*** $251
*** $0.674320
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
188
$251
$0.045020
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
189
$248
$0.008982
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
190
$245
$0.089384
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
191
$244
$4.52
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
192
$244
$0.080730
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
193
$243
$0.004382
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
194
$243
$0.011282
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
195
$241
$0.010735
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
196
*** $238
*** $4.94
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
197
$236
$0.014318
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
198
$234
$0.001753
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
199
$233
$0.025961
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
200
$231
$0.135390
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
201
$231
$0.024427
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
202
$231
$0.012378
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
203
$230
$0.003834
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
204
$230
$0.036586
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
205
$227
$0.003724
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
206
$226
$0.000266
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
207
$225
$12.28
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
208
$221
$0.162555
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
209
$216
$0.117645
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
210
$213
$0.003615
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
211
$206
$0.088507
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
212
*** $192
*** $0.224626
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
213
$188
$0.008325
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
214
$182
$1.01
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
215
$161
$0.056412
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
216
$142
$0.006463
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
217
$138
$0.005915
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
218
$116
$0.002300
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
219
$107
$0.003177
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
220
*** $88
*** $1.50
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
221
$54
$0.000002
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
222
$54
$0.168909
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
223
$45
$47.96
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
224
$41
$0.147658
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
225
$36
$0.014086
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
226
*** $35
*** $0.002300
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
227
$35
$0.149520
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
228
$33
$0.003002
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
229
$30
$0.000038
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
230
$26
$0.000438
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
231
$25
$0.000030
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
232
$16
$6.90
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
233
$16
$0.000002
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
234
$7
$0.000260
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
235
$7
$0.002519
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
236
$6
$0.031818
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
237
*** $?
*** $?
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
238
*** $?
*** $?
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
239
*** $?
*** $?
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
240
*** $?
*** $?
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
241
*** $?
*** $?
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
242
*** $?
*** $?
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
243
*** $?
*** $?
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
244
*** $?
*** $?
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
245
$?
$?
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
246
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
*** $?
*** $?
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
248
*** $?
*** $?
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
249
*** $?
*** $?
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
250
*** $?
*** $?
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
251
*** $?
*** $?
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
252
*** $?
*** $?
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
253
*** $?
*** $?
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
254
*** $?
*** $?
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
255
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...