×
Get our crypto and blockchain news delivered to your inbox, daily!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,904Các thị trường giao dịch:  20,818Vốn Hóa Thị Trường:  $203,857,880,210Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,757,269,762BTC Chiếm Ưu Thế:  66.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $203,857,880,210Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,757,269,762BTC Chiếm Ưu Thế:  66.9%Các loại tiền điện tử:  4,904Các thị trường giao dịch:  20,818

Hubi

$314,143,957 USD
41,629 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$231,739,753
$7,556.80
73.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$25,552,578
$149.18
8.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$11,822,529
$149.06
3.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$11,415,851
$0.014764
3.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$11,397,608
$45.52
3.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$7,728,635
$2.73
2.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,660,202
$45.52
1.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,063,086
$2.73
0.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,992,419
$2.09
0.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,947,147
$0.014716
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,392,050
$3.90
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$775,383
$0.006188
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$433,219
$0.194635
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$322,059
$0.006243
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$257,980
$0.014787
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$210,909
$0.241199
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$203,189
$0.011471
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$182,544
$3.90
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$164,873
$52.41
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$149,635
$52.47
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$143,735
$0.030942
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$133,834
$0.030612
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$109,858
$2.10
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$95,154
$0.163919
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$79,184
$0.006264
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$43,819
$0.750163
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$43,679
$0.752551
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$35,147
$0.195513
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$17,613
$0.242514
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$4,038
$0.165417
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$3,951
$0.755808
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,986
$0.006641
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$328
$0.079243
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.000141
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.000024
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...