×
×
Các loại tiền điện tử:  7,165Các thị trường giao dịch:  29,901Vốn hóa thị trường:  $336,801,900,512Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,491,540,539BTC Chiếm Ưu Thế:  58.4%
Vốn hóa thị trường:  $336,801,900,512Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,491,540,539BTC Chiếm Ưu Thế:  58.4%Các loại tiền điện tử:  7,165Các thị trường giao dịch:  29,901

Hubi

$633,533,842 USD
61,004 BTC

Thông tin về Hubi

Founded in 2016, Hubi is a centralized exchange with operation centers in countries such as the Philippines, Singapore, South Korea, and Hong Kong. It has also arranged mining pools. In May 2018, the Hubi brand was positioned as a global integrated digital asset service provider. Hubi aims to offer better services, higher liquidity for global users, and a one-stop trading service platform of digital assets.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$426,061,301
$344.96
67.25%
252
Spot
Percentage
Gần đây
2
$107,485,327
$10,639.85
16.97%
411
Spot
Percentage
Gần đây
3
$68,308,421
$345.40
10.78%
263
Spot
Percentage
Gần đây
4
$6,530,250
$44.76
1.03%
148
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,354,651
$157.24
0.85%
199
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,866,670
$2.53
0.77%
161
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,806,959
$2.53
0.44%
151
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,240,876
$44.82
0.35%
132
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,088,378
$0.025917
0.33%
101
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,415,848
$90.97
0.22%
58
Spot
Percentage
Gần đây
11
$747,798
$24,040.87
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$717,237
$54.22
0.11%
91
Spot
Percentage
Gần đây
13
$398,275
$0.070372
0.06%
2
Spot
Percentage
Gần đây
14
$357,017
$67.81
0.06%
113
Spot
Percentage
Gần đây
15
$318,704
$0.025910
0.05%
110
Spot
Percentage
Gần đây
16
$198,242
$2.62
0.03%
-
Spot
Percentage
56 giờ trước
17
$170,621
$67.80
0.03%
76
Spot
Percentage
Gần đây
18
$164,729
$4.97
0.03%
124
Spot
Percentage
Gần đây
19
$135,979
$0.009598
0.02%
36
Spot
Percentage
Gần đây
20
$132,372
$0.255297
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$101,626
$4.90
0.02%
10
Spot
Percentage
56 giờ trước
22
$90,774
$0.014365
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
23
$62,299
$9.54
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
24
$39,713
$6.29
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
25
$20,210
$0.014343
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
26
$7,619
$0.014333
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,351
$8.99
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
28
$50
$0.164742
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
29
*** $4
*** $0.078281
0.00%
4
Spot
Percentage
421 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...