Vốn Hóa Thị Trường:

DSX DSX

$1,249,305 USD
343.67 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $625,243 $3509.16 50.05% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcoin BTC/EUR $416,722 $3596.46 33.36% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/USD $74,813 $118.32 5.99% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/EUR $34,636 $121.74 2.77% Spot Percentage Gần đây
5 Ethereum ETH/BTC $26,849 $123.15 2.15% Spot Percentage Gần đây
6 Litecoin LTC/USD $20,989 $41.25 1.68% Spot Percentage Gần đây
7 Bitcoin Cash BCC/USD $12,866 $114.66 1.03% Spot Percentage Gần đây
8 Bitcoin BTC/RUB $12,085 $3560.26 0.97% Spot Percentage Gần đây
9 Litecoin LTC/BTC $5,790 $43.73 0.46% Spot Percentage Gần đây
10 Litecoin LTC/EUR $4,723 $43.24 0.38% Spot Percentage Gần đây
11 Bitcoin BTC/EURS $3,921 $3595.99 0.31% Spot Percentage Gần đây
12 Ethereum ETH/TRY $3,757 $95.22 0.30% Spot Percentage Gần đây
13 Bitcoin BTC/TRY $2,501 $4168.53 0.20% Spot Percentage Gần đây
14 Ethereum ETH/GBP $1,585 $119.09 0.13% Spot Percentage Gần đây
15 Ethereum ETH/EURS $1,452 $117.62 0.12% Spot Percentage Gần đây
16 Bitcoin Cash BCC/EUR $752 $120.44 0.06% Spot Percentage Gần đây
17 Bitcoin Cash BCC/BTC $263 $109.05 0.02% Spot Percentage Gần đây
18 Bitcoin BTC/GBP $142 $3535.98 0.01% Spot Percentage Gần đây
19 Bitcoin Cash BCC/GBP $64 $420.78 0.01% Spot Percentage Gần đây
20 Bitcoin Gold BTG/USD $58 $9.76 0.00% Spot Percentage Gần đây
21 Bitcoin Gold BTG/EUR $30 $9.61 0.00% Spot Percentage Gần đây
22 Bitcoin SV BSV/EUR $25 $61.41 0.00% Spot Percentage Gần đây
23 Bitcoin BTC/USDT $16 $3531.92 0.00% Spot Percentage Gần đây
24 Bitcoin SV BSV/USD $12 $61.00 0.00% Spot Percentage Gần đây
25 Litecoin LTC/USDT $5 $31.71 0.00% Spot Percentage Gần đây
26 Bitcoin SV BSV/ETH $2 $68.90 0.00% Spot Percentage Gần đây
27 Bitcoin Cash BCC/USDT $1 $144.16 0.00% Spot Percentage Gần đây
28 Litecoin LTC/GBP $1 $41.24 0.00% Spot Percentage Gần đây
29 Bitcoin Gold BTG/GBP $1 $27.55 0.00% Spot Percentage Gần đây
30 Bitcoin SV BSV/BTC $0 $72.70 0.00% Spot Percentage Gần đây