×
×
Các loại tiền điện tử:  7,783Các thị trường giao dịch:  33,464Vốn hóa thị trường:  $526,964,396,115Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $245,799,504,867BTC Chiếm Ưu Thế:  62.7%
Our integration with this exchange is currently under maintenance.

DSX

$3,369.35 USD
0.18853099 BTC

Thông tin về DSX

DSX Global operates a fully integrated, end-to-end trading, settlement and custody service for cryptoassets. Launched in 2014, we are a centralized exchange with a head office in London (24 Savile Row, London, W1S 2ES, United Kingdom). We support fiat deposit/withdrawals (EUR, GBP, USD, RUB) and spot trading for crypto/crypto and fiat/crypto pairs. Currently applying for the FCA Registration under the 5th AMLD

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$12,506
$14,785.28
100.00%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
2
$8,298
$16,000.00
100.00%
-
Spot
Percentage
573 giờ trước
3
$2,924
$265.81
86.78%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
4
*** $2,786
*** $4.50
82.70%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
5
$2,140
$10,612.68
63.51%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
6
$1,815
$3.64
53.87%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
7
$1,179
$3.59
35.00%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
8
$655
$2.69
19.44%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
9
$643
$256.09
19.09%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
10
$517
$318.50
15.34%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
11
*** $275
*** $125.77
8.18%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
12
$260
$13,701.56
7.70%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
13
$202
$12,576.72
6.00%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
14
$194
$398.44
5.76%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
15
$145
$72.38
4.29%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
16
$132
$500.10
3.91%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
17
$112
$274.16
3.33%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
18
$94
$17.05
2.78%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
19
$84
$83.82
2.49%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
20
$52
$0.346696
1.54%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
21
$40
$357.75
1.18%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
22
$36
$0.178965
1.06%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
23
$29
$351.09
0.86%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
24
$29
$13.76
0.85%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
25
*** $24
*** $0.238456
0.71%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
26
*** $22
*** $1.10
0.65%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
27
$20
$53.66
0.60%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
28
$15
$12,769.61
0.44%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
29
$13
$383.97
0.39%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
30
*** $13
*** $8,751.06
0.38%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
31
$11
$55.85
0.34%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
32
$9
$0.090022
0.27%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
33
$5
$0.325056
0.15%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước
34
$5
$450.00
0.13%
-
Spot
Percentage
572 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...