×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,803Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $234,851,025,837Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $63,386,096,629BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $234,851,025,837Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $63,386,096,629BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%Các loại tiền điện tử:  4,803Các thị trường giao dịch:  20,880

CryptoBridge

$87,465.67 USD
10.21291632 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$25,146
$2.56
28.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$22,016
$0.849173
25.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,098
$42.27
6.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$5,360
$0.001541
6.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,904
$3.07
5.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,525
$184.51
4.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,461
$2.89
3.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,883
$0.640603
2.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,614
$59.27
1.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,609
$0.000257
1.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,400
$1.22
1.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,192
$0.000599
1.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,070
$0.019257
1.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$649
$0.026702
0.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$622
$1.88
0.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$616
$0.487919
0.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$584
$0.017459
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$578
$64.22
0.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$404
$0.102359
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$390
$0.032693
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$370
$0.058198
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$351
$0.004707
0.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$349
$0.028243
0.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$310
$0.091661
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$273
$0.744759
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$269
$0.003423
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$259
$0.031666
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$242
$0.004622
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$188
$0.018401
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$141
$8,517.02
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$127
$0.012838
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$120
$0.308191
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$111
$0.097995
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$106
$0.026808
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$95
$0.004279
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$94
$0.032950
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$82
$0.032522
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$70
$0.004194
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$64
$0.026360
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$63
$0.001027
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$53
$0.024996
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$41
$0.000223
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$39
$0.005392
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$39
$0.266597
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$34
$0.009329
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$34
$0.151656
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$34
$0.001564
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$32
$0.000941
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$32
$0.021482
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$29
$0.000241
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$27
$0.059824
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$26
$0.019941
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$23
$0.002824
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$22
$0.035090
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$20
$0.000770
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$20
$0.013522
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$18
$0.003423
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$14
$0.028373
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$14
$0.002824
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$13
$0.000086
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$10
$0.004622
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$9
$0.001198
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$8
$0.002225
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$7
$0.162611
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$7
$0.000342
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$5
$0.004622
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$4
$0.000171
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$4
$0.005221
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$2
$0.024648
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$2
$0.000599
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$2
$0.000770
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$2
$64.08
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$1
$0.006162
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$1
$0.035049
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$1
$0.000257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1
$0.000514
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$1
$0.256755
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$0.962658
$0.028243
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$0.922433
$0.014378
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$0.905744
$4.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$0.773944
$0.017288
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$0.755457
$0.002225
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$0.663539
$0.000342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$0.610905
$0.000685
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$0.574788
$0.069067
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$0.541410
$0.000856
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$0.452316
$4.55
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$0.402848
$0.222606
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$0.363439
$0.040371
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$0.344907
$0.007617
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$0.309560
$0.021910
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$0.237584
$0.001113
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$0.211737
$0.000342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$0.176818
$0.000171
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$0.164836
$0.004622
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$0.121017
$0.000856
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$0.111431
$0.000086
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$0.086869
$0.003509
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$0.064103
$0.000257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$0.044419
$1,469.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$0.035774
$0.000257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$0.034234
$0.008558
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$0.018743
$0.000257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$0.001883
$257.61
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$0.000086
$0.051265
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$0.000086
$0.000171
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$0.000086
$0.342339
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$0.000086
$0.001113
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$0.000086
$0.000086
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$0.000086
$0.042707
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$0.000086
$0.042792
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$0.000086
$0.034234
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$0.000086
$0.005991
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$0.000086
$0.000428
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.020892
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.006419
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.000770
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.022780
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.016509
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.004194
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.817421
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.008901
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.020707
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.001785
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.000171
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.000342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$0.000342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.049235
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.000171
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$33.90
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.332791
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.000342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.237443
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.205746
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.004536
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$59.66
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.000514
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.007189
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.026438
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.162611
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.017288
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.000086
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.005306
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.000514
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.000428
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.622197
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.000086
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.036630
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.025002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.171170
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.002653
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.000685
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.044500
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.156278
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.000685
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.000086
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.002054
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.000514
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.003008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.002222
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.240579
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.023801
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.004279
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.036065
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.001536
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.002515
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.002739
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.000740
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.136936
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.012569
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.041851
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.000265
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.948280
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.000667
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.001284
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.000086
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.000027
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.000342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$36.80
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.000086
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.000257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$1.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.189142
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$200.84
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.000257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.005431
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.000342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.000024
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.017117
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$9,226.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$1.19
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.003276
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.000032
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.001284
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$0.000086
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.002868
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.046418
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.312875
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.967023
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.031495
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$?
$0.067955
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.000086
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$0.000514
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.063024
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...