×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
Sign-up for crypto and blockchain news, delivered straight to your inbox!
New! See the top exchanges ranked by our liquidity metric
Sign-up to get crypto and blockchain news delivered to your inbox daily!
×
Các loại tiền điện tử:  4,930Các thị trường giao dịch:  20,561Vốn Hóa Thị Trường:  $197,236,971,236Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $60,270,682,546BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $197,236,971,236Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $60,270,682,546BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%Các loại tiền điện tử:  4,930Các thị trường giao dịch:  20,561

CoinMex

$121,073,018 USD
16,669 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$75,380,253
$7,259.48
62.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$10,944,551
$2.60
9.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,066,572
$2.60
5.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$5,319,892
$145.27
4.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,788,498
$2.60
3.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,482,868
$208.59
2.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,074,768
$208.67
2.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,043,431
$0.220902
2.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,375,509
$145.46
1.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,840,234
$43.99
1.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,713,031
$8.73
1.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$662,031
$3.86
0.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$501,334
$3.86
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$498,106
$0.013810
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$401,044
$3.85
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$365,219
$0.023269
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$269,317
$0.023304
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$184,781
$8.73
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$60,909
$0.000060
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$35,937
$0.058151
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$32,729
$0.076659
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$11,875
$0.000193
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,979
$0.004933
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$3,502
$0.000976
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,195
$0.000182
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$770
$0.000029
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$128
$0.041084
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.229327
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.990831
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.072689
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.038131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.000067
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...