×
The Capital is happening now! Check it out here.
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888Vốn Hóa Thị Trường:  $238,704,101,047Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $66,651,363,228BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $238,704,101,047Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $66,651,363,228BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888

CoinFalcon

$60,544.67 USD
6.93161445 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$33,058
$8,689.05
54.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$16,543
$0.003929
27.32%
$22,613
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,550
$0.004297
5.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,143
$0.262688
5.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,251
$0.000156
3.72%
$19,428
Spot
Percentage
Gần đây
6
$641
$0.019468
1.06%
$6,502
Spot
Percentage
Gần đây
7
$618
$184.41
1.02%
$11,265
Spot
Percentage
Gần đây
8
$414
$0.043564
0.68%
$5,936
Spot
Percentage
Gần đây
9
$207
$9,041.24
0.34%
$11,360
Spot
Percentage
10 giờ trước
10
$53
$0.001484
0.09%
$2,500
Spot
Percentage
Gần đây
11
$33
$0.273257
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$23
$61.90
0.04%
$11,605
Spot
Percentage
Gần đây
13
$8
$0.264003
0.01%
$14,858
Spot
Percentage
Gần đây
14
$0.021234
$0.004753
0.00%
$6,204
Spot
Percentage
Gần đây
15
$0.013532
$0.002706
0.00%
$3,874
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...