×
×
Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,658Vốn Hóa Thị Trường:  $275,872,383,767Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,496,859,658BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $275,872,383,767Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,496,859,658BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,658

CHAOEX

$0 USD
0 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$?
$1.01
NaN%
2
Spot
Percentage
Gần đây
2
$?
$0.458082
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
3
$?
$0.071027
NaN%
57
Spot
Percentage
Gần đây
4
$?
$0.213371
NaN%
41
Spot
Percentage
Gần đây
5
$?
$0.085304
NaN%
4
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$0.003056
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$65.64
NaN%
108
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$0.249795
NaN%
50
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.082329
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.000252
NaN%
6
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$44.66
NaN%
114
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.192195
NaN%
13
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.000690
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.146123
NaN%
1
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$52.06
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.474803
NaN%
15
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.020252
NaN%
44
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$4.35
NaN%
23
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$53.96
NaN%
166
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.008527
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.002004
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$7.80
NaN%
66
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$78.29
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.010659
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.012925
NaN%
3
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$5.87
NaN%
99
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$91.26
NaN%
71
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$3.20
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.000301
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.000019
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.001202
NaN%
11
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.025548
NaN%
64
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.597551
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$40.56
NaN%
93
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$175.57
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$2.69
NaN%
110
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$20.04
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$57.58
NaN%
98
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$200.55
NaN%
122
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$256.76
NaN%
121
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$3.14
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$39.10
NaN%
108
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.091041
NaN%
26
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$0.249132
NaN%
39
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$2.64
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$2.35
NaN%
143
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$0.002439
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$16.84
NaN%
46
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$0.102131
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.000364
NaN%
1
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.022771
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$1.17
NaN%
66
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.002084
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$68.80
NaN%
138
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$225.08
NaN%
83
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.863070
NaN%
7
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$14.58
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.062236
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$183.27
NaN%
53
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$57.73
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.026554
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$3.16
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.165600
NaN%
22
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$8,504.67
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$209.12
NaN%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...