×
Sign-up for crypto and blockchain news, delivered straight to your inbox!
New! See the top exchanges ranked by our liquidity metric
Sign-up to get crypto and blockchain news delivered to your inbox daily!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,926Các thị trường giao dịch:  20,540Vốn Hóa Thị Trường:  $197,201,237,287Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $62,543,103,657BTC Chiếm Ưu Thế:  66.6%
Vốn Hóa Thị Trường:  $197,201,237,287Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $62,543,103,657BTC Chiếm Ưu Thế:  66.6%Các loại tiền điện tử:  4,926Các thị trường giao dịch:  20,540
Our integration with this exchange is currently under maintenance.

CHAOEX

$193,482,245 USD
26,637 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$167,791,705
$7,263.47
86.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$3,685,521
$2.77
1.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,679,916
$43.98
1.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,868,443
$145.77
0.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,807,399
$2.61
0.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,565,931
$31.65
0.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,544,367
$92.65
0.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,514,012
$145.49
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,274,148
$14.77
0.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,053,083
$44.00
0.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$855,278
$53.48
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$713,955
$92.67
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$576,626
$2.61
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$446,054
$0.044182
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$406,649
$0.653550
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$378,994
$2.61
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$345,716
$0.279545
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$330,983
$0.174842
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$325,922
$53.49
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$321,734
$50.43
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$299,841
$3.26
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$292,844
$3.85
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$249,366
$0.141735
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$247,834
$0.023574
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$192,874
$44.04
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$183,710
$0.278683
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$163,438
$0.052516
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$147,196
$0.129679
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$146,660
$50.34
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$140,780
$50.32
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$122,929
$31.66
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$116,721
$0.052566
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$113,994
$0.129404
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$99,691
$0.464231
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$65,822
$0.000998
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$55,009
$0.022028
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$49,124
$0.004776
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$47,832
$10.13
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$40,941
$0.021574
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$40,853
$31.65
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$40,468
$0.053318
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$24,190
$0.713362
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$17,793
$0.201650
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$16,450
$0.007399
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$14,732
$1.00
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$11,085
$0.004239
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$9,975
$0.003417
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$8,576
$0.010191
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$6,244
$0.044099
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$6,108
$0.599512
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$4,288
$3.85
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$3,339
$0.001603
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$3,076
$0.762041
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$2,988
$0.001432
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$2,147
$0.020020
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$2,116
$1.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,907
$0.028144
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1,889
$0.001393
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$962
$0.000029
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$950
$0.000284
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$46
$0.001216
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$3
$20.43
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.000109
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$1.88
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$1.98
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.002615
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.015131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.014340
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.015813
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...