×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,836Các thị trường giao dịch:  20,893Vốn Hóa Thị Trường:  $223,050,227,872Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,353,129,818BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $223,050,227,872Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,353,129,818BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%Các loại tiền điện tử:  4,836Các thị trường giao dịch:  20,893

Cashierest

$6,138,597 USD
751.40050502 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,168,878
$0.026980
67.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,188,621
$0.001627
19.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$419,503
$8,059.03
6.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$189,570
$173.70
3.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$54,384
$3.29
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$47,097
$0.247535
0.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$19,113
$0.016702
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$12,617
$0.000754
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$8,741
$0.000103
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$4,294
$0.001396
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,235
$0.000171
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,112
$4.33
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,040
$0.000266
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,782
$8,225.20
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,610
$0.000428
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,191
$73.06
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,073
$123.81
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$896
$0.985002
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$894
$0.000582
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$846
$0.000445
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$727
$0.173874
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$726
$0.005465
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$651
$0.000206
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$526
$0.000445
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$454
$0.002578
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$433
$0.010278
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$431
$0.000206
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$430
$0.000034
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$426
$0.391431
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$402
$259.36
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$401
$0.003940
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$401
$0.000762
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$357
$0.004009
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$354
$0.959307
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$292
$0.025696
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
*** $289
*** $0.000300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$260
$0.001970
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$260
$0.000403
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$199
$0.086509
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$122
$0.000994
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$10
$0.000017
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...