×
×
Các loại tiền điện tử:  6,325Các thị trường giao dịch:  24,873Vốn hóa thị trường:  $359,204,144,825Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,375,838,906BTC Chiếm Ưu Thế:  60.4%
Vốn hóa thị trường:  $359,204,144,825Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,375,838,906BTC Chiếm Ưu Thế:  60.4%Các loại tiền điện tử:  6,325Các thị trường giao dịch:  24,873

Cashierest

$31,155,701 USD
2,651 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$21,784,912
$0.175944
69.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$3,502,849
$11,681.31
11.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,932,573
$389.98
6.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,382,137
$0.290433
4.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,070,653
$0.021130
3.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$676,035
$3.04
2.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$417,687
$0.005514
1.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$113,924
$0.000210
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$83,996
$11,762.13
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$42,255
$0.000017
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$38,121
$0.000101
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$30,698
$0.021387
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$29,457
$0.000311
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$18,309
$0.001557
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$17,675
$0.000093
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$7,147
$0.000479
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,524
$0.000110
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,629
$0.000572
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,575
$0.000379
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$584
$311.48
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$381
$167.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$160
$71.56
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$77
$0.910025
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$17
$1.23
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$9
$0.005809
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$4
$0.000278
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2
$0.000429
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...