Cashierest

$9,005,562 USD
472.40566421 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,721,307
$19,077.28
30.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,425,054
$591.88
15.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,128,884
$0.031015
12.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,100,880
$0.619290
12.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,091,836
$0.054168
12.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$541,818
$0.000594
6.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$327,924
$0.003885
3.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$319,191
$3.03
3.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$100,327
$0.028263
1.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$71,489
$18,930.51
0.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$55,288
$0.005393
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$48,365
$0.003519
0.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$31,884
$0.030796
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$14,907
$0.000055
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$10,371
$0.000101
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$8,086
$0.001828
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6,225
$0.002952
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,297
$0.000165
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,069
$0.000265
0.01%
-
Spot
Percentage
49 ngày trước
20
$347
$0.000329
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$19
$0.000432
0.00%
-
Spot
Percentage
49 ngày trước
22
$13
$0.891248
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$292.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$113.99
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$3.66
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$150.57
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.000265
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.000018
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.000326
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.031619
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...