Các loại tiền điện tử:  11,119Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,613,270,417,269Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,340,638,043Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.2% ETH: 17.7%Phí gas trên ETH:  24 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,119Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,613,270,417,269Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,340,638,043Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.2% ETH: 17.7%Phí gas trên ETH:  24 Gwei
BW.com

BW.com

Khối lượng(24 giờ)

$352,290,540.10

8,511 BTC

Thông tin về BW.com

BW stands for Bitcoin Website. BW started in 2014 as a Bitcoin mining pool. To date, 300,000 BTC, 1.5M LTC, and 2M ETH have been mined by BW pool. In 2017, BW launched its exchange service. BW has 6 major business units including spot trading, options trading, OTC, P2P, and a launch pad for projects.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum Classic

$50.46

$891,018.29$624,707.82

$128,930,099

36.60%

151

Gần đây

2

Bitcoin

$41,200.29

$726,914.03$672,189.80

$78,821,243

22.37%

215

Gần đây

3

Ethereum

$2,450.77

$5,007,686.52$5,210,184.08

$40,360,529

11.46%

143

Gần đây

4

Tether

$1.00

$168,114.93$365,831.05

$20,842,879

5.92%

563

Gần đây

5

Uniswap

$20.89

$1,569.24$1,580.11

$8,290,158

2.35%

71

Gần đây

6

Cardano

$1.31

$6,650.93$5,930.62

$7,154,598

2.03%

141

Gần đây

7

Ethereum

$2,438.98

$1,789,253.37$1,863,238.63

$7,151,655

2.03%

274

Gần đây

8

Neo

$37.98

$738,739.37$616,564.11

$7,023,751

1.99%

173

Gần đây

9

SHIBA INU

$0.00000605

$865.06$3,071.19

$6,464,260

1.83%

30

Gần đây

10

Dogecoin

$0.2077

$4,741.99$7,866.64

$6,240,423

1.77%

54

Gần đây

11

Bitcoin Cash

$545.23

$5,611.66$4,210.27

$5,104,335

1.45%

95

Gần đây

12

Filecoin

$50.41

$1,807.77$2,048.21

$4,983,780

1.41%

32

Gần đây

13

Dash

$162.12

$537,184.00$559,046.03

$4,558,707

1.29%

94

Gần đây

14

Chia Network

$275.03

$1,311.85$464.39

$3,985,304

1.13%

24

Gần đây

15

Litecoin

$143.44

$1,233,784.07$982,426.28

$3,130,928

0.89%

454

Gần đây

16

Polkadot

$15.68

$3,438.91$3,190.44

$3,058,974

0.87%

80

Gần đây

17

Qtum

$6.99

$152,867.23$147,392.54

$2,129,615

0.60%

67

Gần đây

18

Kusama

$193.91

$4,571.93$5,427.35

$2,028,270

0.58%

108

Gần đây

19

SushiSwap

$8.36

$2,068.57$1,627.74

$1,888,090

0.54%

26

Gần đây

20

XRP

$0.7581

$859,869.69$718,967.47

$1,815,703

0.52%

112

Gần đây

21

EOS

$3.99

$141,538.93$91,437.04

$1,573,390

0.45%

141

Gần đây

22

Bitcoin SV

$139.46

$44,761.34$95,141.70

$1,550,318

0.44%

76

Gần đây

23

Swarm

$9.13

$327.56$889.00

$1,350,024

0.38%

24

Gần đây

24

Stellar

$0.2784

$187.21$402.50

$1,126,955

0.32%

16

Gần đây

25

TRON

$0.06278

$6,441.56$18,958.53

$1,069,200

0.30%

44

Gần đây

26

Fesschain

$0.00154

$496.80-

$607,343

0.17%

4

Gần đây

27

Velas

$0.04955

--

$317,985

0.09%

7

Gần đây

28

Velas

$0.05233

$707.54-

$201,626

0.06%

5

Gần đây

29

Velas

$0.04415

$4,671.05$7,090.05

$172,260

0.05%

34

Gần đây

30

Casper

$0.07032

--

$85,098

0.02%

5

Gần đây

31

WhiteCoin

$1.02

--

$83,958

0.02%

9

Gần đây

32

WhiteCoin

$1.02

--

$76,228

0.02%

7

Gần đây

33

WhiteCoin

$1.02

--

$74,517

0.02%

9

Gần đây

34

ABBC Coin

$0.1875

--

$39,967

0.01%

12

Gần đây

35

Gera Coin

$1.07

$156.72-

$28,754

0.01%

11

Gần đây

36

Gem Exchange And Trading

$0.06002

--

$6,631

0.00%

7

Gần đây

37

CONUN

$0.003725

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

38

Blockburn

$0.000007602

--

$0.00

0.00%

3

Gần đây

39

Ormeus Coin

$0.00554

--

$0.00

0.00%

1

Gần đây

40

Ormeus Ecosystem

$0.0003241

--

$0.00

0.00%

9

Gần đây

41

Joule

$0.04052

--

$0.00

0.00%

1

Gần đây

42

TNC Coin

$0.004671

$103.84-

$0.00

0.00%

7

Gần đây

43

Orient Walt

$0.07902

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

44

Bit World Token

$0.006315

-$2,304.92

$0.00

0.00%

12

Gần đây

45

KYSC Token

$0.00002

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

46

Rapidz

$0.0002711

$207.86-

$0.00

0.00%

7

Gần đây

47

JUIICE

$0.00001

--

$0.00

0.00%

5

Gần đây

48

Syscoin

$0.136

--

$0.00

0.00%

3

Gần đây

49

Syscoin

$0.1465

-$295.77

$0.00

0.00%

9

Gần đây

50

Bridge Oracle

$0.0007402

--

$0.00

0.00%

4

Gần đây

51

Bridge Oracle

$0.0008278

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

52

Homeros

$0.04801

-$158.57

$0.00

0.00%

10

Gần đây

53

SaTT

$0.0013

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

54

WeBlock

$0.01802

--

$0.00

0.00%

3

Gần đây

55

Safex Cash

$0.01005

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

56

Safex Token

$0.01019

--

$0.00

0.00%

5

Gần đây

57

Tokenlon Network Token

$0

$264.27-

$0.00

0.00%

0

136 giờ trước

58

HollyGold

$0.3051

-$159.06

$0.00

0.00%

4

Gần đây

59

1inch

$0

--

$0.00

0.00%

0

136 giờ trước

60

Klever

$0.03977

$2,456.10$2,200.13

$0.00

0.00%

53

Gần đây