×
×
Các loại tiền điện tử:  7,533Các thị trường giao dịch:  31,854Vốn hóa thị trường:  $392,381,015,906Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $114,040,952,180BTC Chiếm Ưu Thế:  62.1%
Vốn hóa thị trường:  $392,381,015,906Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $114,040,952,180BTC Chiếm Ưu Thế:  62.1%Các loại tiền điện tử:  7,533Các thị trường giao dịch:  31,854

BW.com

$74,148,174 USD
5,620 BTC

Thông tin về BW.com

BW stands for Bitcoin Website. BW started in 2014 as a Bitcoin mining pool. To date, 300,000 BTC, 1.5M LTC, and 2M ETH have been mined by BW pool. In 2017, BW launched its exchange service. BW has 6 major business units including spot trading, options trading, OTC, P2P, and a launch pad for projects.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$13,992,271
$13,206.16
18.87%
486
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,204,389
$171.01
5.67%
96
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,732,588
$0.372249
5.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,343,934
$55.99
4.51%
66
Spot
Percentage
Gần đây
5
$3,235,474
$4.36
4.36%
124
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,824,721
$0.105797
3.81%
10
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,487,228
$387.11
3.35%
173
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,331,062
$67.76
3.14%
126
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,022,349
$0.010425
2.73%
1
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,005,426
$0.035398
2.70%
21
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,998,793
$0.002218
2.70%
13
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,897,136
$0.388110
2.56%
8
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,885,734
$30.43
2.54%
94
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,641,119
$56.26
2.21%
31
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,585,145
$0.874342
2.14%
14
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,511,255
$13,178.20
2.04%
37
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,409,025
$274.55
1.90%
369
Spot
Percentage
Gần đây
18
*** $1,095,608
*** $0.903307
1.48%
11
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,023,505
$2.08
1.38%
134
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,011,065
$0.005693
1.36%
15
Spot
Percentage
Gần đây
21
$979,739
$170.41
1.32%
62
Spot
Percentage
Gần đây
22
$904,023
$115.92
1.22%
75
Spot
Percentage
Gần đây
23
$889,806
$127.98
1.20%
75
Spot
Percentage
Gần đây
24
$869,963
$0.346079
1.17%
28
Spot
Percentage
Gần đây
25
$852,548
$0.042350
1.15%
35
Spot
Percentage
Gần đây
26
$847,929
$12,956.28
1.14%
25
Spot
Percentage
Gần đây
27
$658,044
$56.17
0.89%
39
Spot
Percentage
Gần đây
28
$617,979
$2.65
0.83%
174
Spot
Percentage
Gần đây
29
$552,523
$3.09
0.75%
143
Spot
Percentage
Gần đây
30
$500,226
$6.00
0.67%
3
Spot
Percentage
Gần đây
31
$443,177
$0.044898
0.60%
7
Spot
Percentage
Gần đây
32
$441,228
$1.00
0.60%
368
Spot
Percentage
Gần đây
33
$422,456
$0.093121
0.57%
41
Spot
Percentage
Gần đây
34
$420,851
$1.91
0.57%
5
Spot
Percentage
Gần đây
35
$409,304
$0.246256
0.55%
94
Spot
Percentage
Gần đây
36
$396,960
$1.00
0.54%
580
Spot
Percentage
Gần đây
37
$395,460
$0.026956
0.53%
48
Spot
Percentage
Gần đây
38
$383,934
$0.002011
0.52%
6
Spot
Percentage
Gần đây
39
$372,598
$7.17
0.50%
16
Spot
Percentage
Gần đây
40
$366,965
$2.67
0.49%
58
Spot
Percentage
Gần đây
41
$346,897
$387.71
0.47%
53
Spot
Percentage
Gần đây
42
$334,949
$0.044534
0.45%
17
Spot
Percentage
Gần đây
43
$332,909
$13,140.73
0.45%
61
Spot
Percentage
Gần đây
44
$327,053
$31.34
0.44%
17
Spot
Percentage
Gần đây
45
$319,207
$10.87
0.43%
36
Spot
Percentage
Gần đây
46
$314,054
$0.096542
0.42%
119
Spot
Percentage
Gần đây
47
$289,741
$15.99
0.39%
153
Spot
Percentage
Gần đây
48
$287,926
$13,199.24
0.39%
64
Spot
Percentage
Gần đây
49
$285,078
$0.010572
0.38%
14
Spot
Percentage
Gần đây
50
$252,536
$0.948417
0.34%
48
Spot
Percentage
Gần đây
51
$248,577
$386.20
0.34%
167
Spot
Percentage
Gần đây
52
$237,384
$5.18
0.32%
51
Spot
Percentage
Gần đây
53
$216,112
$58.73
0.29%
64
Spot
Percentage
Gần đây
54
$179,839
$0.039969
0.24%
0
Spot
Percentage
Gần đây
55
$165,676
$67.49
0.22%
16
Spot
Percentage
Gần đây
56
$160,510
$11.44
0.22%
32
Spot
Percentage
Gần đây
57
$130,603
$0.040373
0.18%
6
Spot
Percentage
Gần đây
58
$129,282
$0.079018
0.17%
29
Spot
Percentage
Gần đây
59
$116,007
$10.66
0.16%
28
Spot
Percentage
Gần đây
60
$115,007
$0.066915
0.16%
16
Spot
Percentage
Gần đây
61
*** $100,594
*** $0.049620
0.14%
-
Spot
Percentage
54 ngày trước
62
$98,474
$7.11
0.13%
11
Spot
Percentage
Gần đây
63
$95,927
$0.067315
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$94,104
$0.008459
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$91,298
$387.30
0.12%
32
Spot
Percentage
Gần đây
66
*** $86,254
*** $0.040111
0.12%
10
Spot
Percentage
Gần đây
67
$85,705
$0.015421
0.12%
7
Spot
Percentage
Gần đây
68
$84,549
$4.23
0.11%
197
Spot
Percentage
Gần đây
69
$78,753
$4.86
0.11%
34
Spot
Percentage
Gần đây
70
$74,805
$0.472108
0.10%
23
Spot
Percentage
Gần đây
71
$74,548
$273.79
0.10%
88
Spot
Percentage
Gần đây
72
$67,560
$3.61
0.09%
17
Spot
Percentage
Gần đây
73
$67,442
$4.57
0.09%
31
Spot
Percentage
Gần đây
74
$66,987
$4.84
0.09%
97
Spot
Percentage
Gần đây
75
$63,155
$0.245753
0.09%
46
Spot
Percentage
Gần đây
76
$62,084
$0.194044
0.08%
39
Spot
Percentage
Gần đây
77
$61,720
$2.70
0.08%
4
Spot
Percentage
Gần đây
78
$59,744
$0.279734
0.08%
28
Spot
Percentage
Gần đây
79
$58,029
$0.022957
0.08%
26
Spot
Percentage
Gần đây
80
$55,487
$0.014003
0.07%
4
Spot
Percentage
Gần đây
81
$54,391
$0.001263
0.07%
9
Spot
Percentage
Gần đây
82
$53,163
$2.65
0.07%
134
Spot
Percentage
Gần đây
83
$48,120
$0.625643
0.06%
15
Spot
Percentage
Gần đây
84
$45,640
$2.65
0.06%
28
Spot
Percentage
Gần đây
85
$43,948
$0.863798
0.06%
108
Spot
Percentage
Gần đây
86
$43,743
$0.025556
0.06%
19
Spot
Percentage
Gần đây
87
$42,789
$0.273163
0.06%
5
Spot
Percentage
Gần đây
88
$42,035
$56.29
0.06%
39
Spot
Percentage
Gần đây
89
$40,950
$0.003065
0.06%
6
Spot
Percentage
Gần đây
90
$40,389
$0.026972
0.05%
16
Spot
Percentage
Gần đây
91
$37,409
$0.245942
0.05%
64
Spot
Percentage
Gần đây
92
$36,144
$0.216550
0.05%
32
Spot
Percentage
Gần đây
93
$28,500
$15.99
0.04%
72
Spot
Percentage
Gần đây
94
$28,207
$0.002959
0.04%
10
Spot
Percentage
Gần đây
95
$27,511
$2.65
0.04%
28
Spot
Percentage
Gần đây
96
$26,933
$171.09
0.04%
42
Spot
Percentage
Gần đây
97
$25,120
$0.260160
0.03%
63
Spot
Percentage
Gần đây
98
$23,285
$0.043710
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
99
$23,172
$0.015193
0.03%
47
Spot
Percentage
Gần đây
100
$21,882
$0.002333
0.03%
12
Spot
Percentage
Gần đây
101
$21,793
$0.000721
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
102
$18,605
$0.224952
0.03%
13
Spot
Percentage
Gần đây
103
$18,016
$0.024019
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
104
$17,836
$0.992205
0.02%
-
Spot
Percentage
7 giờ trước
105
$16,072
$0.998770
0.02%
-
Spot
Percentage
7 giờ trước
106
$15,815
$1.01
0.02%
-
Spot
Percentage
6 giờ trước
107
$15,794
$5.23
0.02%
32
Spot
Percentage
Gần đây
108
$15,082
$1.00
0.02%
699
Spot
Percentage
Gần đây
109
$14,761
$0.002106
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
110
$12,941
$1.00
0.02%
700
Spot
Percentage
Gần đây
111
$11,609
$0.295068
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$10,528
$0.259853
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
113
$10,118
$1.00
0.01%
703
Spot
Percentage
Gần đây
114
$9,496
$0.003883
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
115
$7,423
$0.059514
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
116
$6,387
$0.059228
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
117
$4,737
$0.273331
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
118
$4,737
$0.079443
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
119
$4,493
$0.092833
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
120
$2,443
$1.25
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
121
$1,151
$0.294998
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
122
$253
$5.28
0.00%
107
Spot
Percentage
Gần đây
123
$127
$0.002599
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
124
$110
$0.013306
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
*** $1
*** $33.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
53 ngày trước
127
$?
$1.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
*** $?
*** $0.056944
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.007753
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.000027
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.002742
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.000587
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.052511
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.006597
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.000129
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$174.08
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$53.44
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$?
0.00%
-
Spot
Percentage
365 giờ trước
140
$?
$78.43
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
222 giờ trước
142
$?
$0.066315
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...