×
×
Các loại tiền điện tử:  5,539Các thị trường giao dịch:  22,513Vốn Hóa Thị Trường:  $275,518,796,550Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,485,679,403BTC Chiếm Ưu Thế:  64.6%
Vốn Hóa Thị Trường:  $275,518,796,550Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,485,679,403BTC Chiếm Ưu Thế:  64.6%Các loại tiền điện tử:  5,539Các thị trường giao dịch:  22,513

BW.com

$145,738,810 USD
15,052 BTC

Thông tin về BW.com

BW stands for Bitcoin Website. BW started in 2014 as a Bitcoin mining pool. To date, 300,000 BTC, 1.5M LTC, and 2M ETH have been mined by BW pool. In 2017, BW launched its exchange service. BW has 6 major business units including spot trading, options trading, OTC, P2P, and a launch pad for projects.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$62,009,167
$259.34
42.55%
332
Spot
Percentage
Gần đây
2
$36,713,734
$9,680.91
25.19%
691
Spot
Percentage
Gần đây
3
$7,358,093
$246.14
5.05%
475
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,825,866
$12.38
1.94%
226
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,436,194
$1.00
1.67%
704
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,179,054
$9,676.08
1.50%
328
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,154,646
$17.61
1.48%
317
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,965,451
$1.00
1.35%
701
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,716,624
$1.87
1.18%
163
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,549,822
$2.72
1.06%
210
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,456,823
$0.204912
1.00%
175
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,414,787
$78.52
0.97%
127
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,131,476
$1.71
0.78%
131
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,087,832
$246.05
0.75%
319
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,014,755
$7.00
0.70%
248
Spot
Percentage
Gần đây
16
$970,102
$259.49
0.67%
397
Spot
Percentage
Gần đây
17
$942,691
$0.088542
0.65%
197
Spot
Percentage
Gần đây
18
$904,438
$47.92
0.62%
317
Spot
Percentage
Gần đây
19
$887,206
$2.72
0.61%
240
Spot
Percentage
Gần đây
20
$806,390
$78.55
0.55%
210
Spot
Percentage
Gần đây
21
$753,144
$1.00
0.52%
685
Spot
Percentage
Gần đây
22
$699,160
$0.061278
0.48%
7
Spot
Percentage
Gần đây
23
$662,716
$0.412024
0.45%
8
Spot
Percentage
Gần đây
24
$657,850
$7.00
0.45%
263
Spot
Percentage
Gần đây
25
$654,279
$0.084838
0.45%
78
Spot
Percentage
Gần đây
26
$647,015
$0.061956
0.44%
2
Spot
Percentage
Gần đây
27
$642,225
$0.419366
0.44%
8
Spot
Percentage
Gần đây
28
$641,795
$0.345557
0.44%
79
Spot
Percentage
Gần đây
29
$637,530
$0.425015
0.44%
4
Spot
Percentage
Gần đây
30
$635,137
$197.53
0.44%
419
Spot
Percentage
Gần đây
31
$507,257
$0.701425
0.35%
96
Spot
Percentage
Gần đây
32
$438,485
$5.24
0.30%
48
Spot
Percentage
Gần đây
33
$401,204
$0.017218
0.28%
125
Spot
Percentage
Gần đây
34
$365,504
$197.43
0.25%
333
Spot
Percentage
Gần đây
35
$363,830
$2.71
0.25%
146
Spot
Percentage
Gần đây
36
$304,882
$1.42
0.21%
17
Spot
Percentage
Gần đây
37
$294,984
$1.39
0.20%
6
Spot
Percentage
Gần đây
38
$287,943
$197.32
0.20%
64
Spot
Percentage
Gần đây
39
$286,459
$0.012823
0.20%
11
Spot
Percentage
Gần đây
40
$270,306
$0.558230
0.19%
20
Spot
Percentage
Gần đây
41
$262,233
$0.000573
0.18%
10
Spot
Percentage
Gần đây
42
$220,706
$12.07
0.15%
28
Spot
Percentage
Gần đây
43
$219,251
$0.024259
0.15%
58
Spot
Percentage
Gần đây
44
$217,752
$1.00
0.15%
2
Spot
Percentage
Gần đây
45
$199,612
$0.290062
0.14%
7
Spot
Percentage
Gần đây
46
$190,779
$0.235358
0.13%
56
Spot
Percentage
Gần đây
47
$184,612
$47.85
0.13%
184
Spot
Percentage
Gần đây
48
$179,434
$0.272026
0.12%
8
Spot
Percentage
Gần đây
49
$176,920
$1.00
0.12%
706
Spot
Percentage
Gần đây
50
$160,278
$246.18
0.11%
234
Spot
Percentage
Gần đây
51
$147,072
$0.055481
0.10%
41
Spot
Percentage
Gần đây
52
$146,125
$4.10
0.10%
257
Spot
Percentage
Gần đây
53
$142,650
$0.330342
0.10%
64
Spot
Percentage
Gần đây
54
$130,677
$0.055043
0.09%
28
Spot
Percentage
Gần đây
55
$125,135
$6.15
0.09%
21
Spot
Percentage
Gần đây
56
$123,283
$0.480111
0.08%
53
Spot
Percentage
Gần đây
57
$92,236
$0.204813
0.06%
89
Spot
Percentage
Gần đây
58
$89,306
$47.92
0.06%
265
Spot
Percentage
Gần đây
59
$80,450
$0.001331
0.06%
6
Spot
Percentage
Gần đây
60
$71,139
$0.009981
0.05%
32
Spot
Percentage
Gần đây
61
$66,910
$2.96
0.05%
107
Spot
Percentage
Gần đây
62
$65,369
$0.055822
0.04%
10
Spot
Percentage
Gần đây
63
$59,892
$0.560212
0.04%
49
Spot
Percentage
Gần đây
64
$52,347
$0.017195
0.04%
24
Spot
Percentage
Gần đây
65
$51,999
$47.61
0.04%
25
Spot
Percentage
Gần đây
66
$51,165
$0.047149
0.04%
50
Spot
Percentage
Gần đây
67
$47,462
$0.266839
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
68
$46,976
$0.041643
0.03%
63
Spot
Percentage
Gần đây
69
$40,055
$0.001327
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
70
$39,192
$67.48
0.03%
80
Spot
Percentage
Gần đây
71
$36,922
$0.002580
0.03%
29
Spot
Percentage
Gần đây
72
$29,035
$0.130381
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
73
$28,410
$0.204843
0.02%
179
Spot
Percentage
Gần đây
74
$28,307
$0.017212
0.02%
130
Spot
Percentage
Gần đây
75
$27,452
$0.021638
0.02%
78
Spot
Percentage
Gần đây
76
$20,981
$0.282893
0.01%
67
Spot
Percentage
Gần đây
77
$17,353
$67.56
0.01%
127
Spot
Percentage
Gần đây
78
$17,134
$53.01
0.01%
179
Spot
Percentage
Gần đây
79
$15,071
$0.029829
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
80
$12,254
$2.96
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
81
$11,872
$0.227601
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
82
$10,464
$1.00
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
83
$9,990
$0.084335
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
84
$8,670
$0.000043
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
85
$8,459
$2.72
0.01%
192
Spot
Percentage
Gần đây
86
$7,790
$1.00
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
87
$4,900
$0.051053
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
88
$4,885
$9.56
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
89
$4,723
$0.021787
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
90
$4,382
$0.017211
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
91
$4,136
$0.235443
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
92
$3,303
$0.074177
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
93
$2,839
$0.074008
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
94
$2,381
$0.593614
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
95
$2,331
$0.001300
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
96
$2,244
$0.000044
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$2,203
$0.001350
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
98
$1,960
$0.176342
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
99
$1,531
$0.000307
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
100
$1,475
$0.002580
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
101
$1,464
$0.001200
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
102
$1,059
$1.21
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
103
$466
$0.047023
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
104
$68
$0.003555
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.041789
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.003107
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.000010
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.037319
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.007329
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.003165
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.025032
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.036168
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.016936
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.030010
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.014908
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.401415
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.001802
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.014752
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.003775
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.054970
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.017831
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.000020
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.027040
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.246255
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.309781
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.011064
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$0.039650
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...