BW.com

$1,406,006,357 USD
22,480 BTC

Thông tin về BW.com

BW stands for Bitcoin Website. BW started in 2014 as a Bitcoin mining pool. To date, 300,000 BTC, 1.5M LTC, and 2M ETH have been mined by BW pool. In 2017, BW launched its exchange service. BW has 6 major business units including spot trading, options trading, OTC, P2P, and a launch pad for projects.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$23.81
$255,139,115
18.15%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
2
$62,499.70
$163,132,044
11.60%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$0.1296
$161,934,049
11.52%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$1.46
$83,905,326
5.97%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
5
$2,437.42
$70,104,576
4.99%
237
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$810.69
$67,984,202
4.84%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$811.34
$1,812
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
8
$23.64
$53,478,983
3.80%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$37.44
$45,824,105
3.26%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
10
$40.79
$44,254,981
3.15%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
11
$169.97
$42,799,137
3.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
12
$270.83
$42,600,807
3.03%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$7.43
$453
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
14
$2,434.82
$30,359,871
2.16%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
15
$67.61
$24,812,322
1.76%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$37.39
$24,081,049
1.71%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$318.78
$23,229,927
1.65%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$1.46
$21,211,704
1.51%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$325.40
$20,268,580
1.44%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$2,434.76
$18,322,198
1.30%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1.69
$17,924,128
1.27%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$170.26
$14,590,243
1.04%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$41.78
$13,753,203
0.98%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$15.32
$13,482,330
0.96%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.4296
$9,128,495
0.65%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1.00
$8,332,961
0.59%
786
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$7.43
$7,781,800
0.55%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$0.146
$7,632,008
0.54%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$0.6216
$7,075,014
0.50%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$17.42
$6,011,553
0.43%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.7766
$5,753,877
0.41%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.1441
$5,675,444
0.40%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$462.66
$4,892,102
0.35%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
*** $0.08282
*** $4,387,561
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.1833
$3,730,163
0.27%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$41.73
$3,431,486
0.24%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
37
$0.2016
$1,823,735
0.13%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.1854
$1,793,309
0.13%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$7.06
$1,250,844
0.09%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
*** $0.2299
*** $999,242
0.00%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$6.11
$739,888
0.05%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.2452
$571,136
0.04%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$1.68
$135,878
0.01%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.2382
$116,838
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$0.02513
$13,009
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$0.09523
$12,296
0.00%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.02064
$10,313
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$0.0155
$10,076
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$0.146
$13,087,529
0.93%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
50
$1.69
$1,623
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
51
$62,480.57
$5,005
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
52
$271.08
$63,747,950
4.53%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
53
*** $0.08571
*** $1
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.007003
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.00001302
$?
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.01528
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.0005948
$?
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$0.06066
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$0.006876
$?
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$0.007646
$?
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.00009998
$?
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.001445
$?
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.00003805
$?
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
*** $0.4116
*** $?
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0.057
$?
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.001517
$?
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.0003004
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$1.30
$?
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...