×
×
Các loại tiền điện tử:  7,134Các thị trường giao dịch:  29,705Vốn hóa thị trường:  $329,777,892,273Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $106,302,295,562BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%
Vốn hóa thị trường:  $329,777,892,273Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $106,302,295,562BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%Các loại tiền điện tử:  7,134Các thị trường giao dịch:  29,705

BitRabbit

$19,801.61 USD
1.89919648 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$6,254
$0.012210
31.58%
1
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,464
$0.012258
22.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4,360
$0.024770
22.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
*** $3,427
*** $0.013362
17.31%
2
Spot
Percentage
Gần đây
5
$886
$0.004800
4.47%
1
Spot
Percentage
Gần đây
6
$760
$0.004807
3.84%
1
Spot
Percentage
Gần đây
7
$39
$657.44
0.19%
0
Spot
Percentage
Gần đây
8
$14
$0.000041
0.07%
4
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$8,609.43
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$457.23
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$66.48
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$2.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.086093
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$75.36
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
*** $?
*** $5.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$15.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$4.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$5.84
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$243.27
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
*** $?
*** $0.013879
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
*** $?
*** $0.104356
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.022692
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
*** $?
*** $0.515535
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.288042
0.00%
-
Spot
Percentage
476 giờ trước
26
$?
$5.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
*** $?
*** $0.003417
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
*** $?
*** $0.010436
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
*** $?
*** $0.002505
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
32
*** $?
*** $0.002905
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.102999
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.100098
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
35
*** $?
*** $4.59
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.000031
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...