×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,829Các thị trường giao dịch:  20,886Vốn Hóa Thị Trường:  $233,913,613,802Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $60,830,910,612BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $233,913,613,802Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $60,830,910,612BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,829Các thị trường giao dịch:  20,886

Bitrabbit

$101,468,204 USD
11,875 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$50,929,772
$8,538.70
50.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$23,051,717
$184.47
22.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,074,749
$3.42
5.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$5,564,878
$266.06
5.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,073,221
$184.58
5.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,497,883
$0.044389
1.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,492,204
$58.87
1.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,162,463
$0.014208
1.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,054,906
$1.01
1.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$876,885
$11.84
0.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$875,147
$0.069805
0.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$802,039
$4.57
0.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$793,858
$1.01
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$717,887
$67.40
0.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$362,267
$0.018356
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$162,670
$3.70
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$147,589
$0.006434
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$142,739
$35.45
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$131,629
$0.010628
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$114,301
$0.045758
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$111,079
$0.999740
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$99,702
$4.29
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$99,420
$0.261607
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$72,668
$0.003393
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$23,402
$0.000419
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$23,129
$0.773187
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,703
$0.014507
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,503
$0.026454
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$573
$0.019751
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$368
$0.013390
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$323
$0.026257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$163
$0.000061
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$14
$0.019798
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$0.516709
$0.597351
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.196187
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.252961
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.341343
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...