×
×
Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,658Vốn Hóa Thị Trường:  $275,760,968,115Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,331,595,149BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $275,760,968,115Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,331,595,149BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,658

BitRabbit

$182,070,321 USD
18,782 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$99,658,921
$9,702.97
54.74%
207
Spot
Percentage
Gần đây
2
$30,018,940
$243.71
16.49%
199
Spot
Percentage
Gần đây
3
$19,090,978
$243.67
10.49%
241
Spot
Percentage
Gần đây
4
$8,053,758
$255.39
4.42%
207
Spot
Percentage
Gần đây
5
$6,326,381
$0.020708
3.47%
0
Spot
Percentage
Gần đây
6
$5,549,690
$2.81
3.05%
156
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,858,274
$46.90
1.57%
187
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,624,644
$0.080452
1.44%
0
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,129,132
$6.88
1.17%
77
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,091,179
$0.008264
0.60%
65
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,060,739
$1.00
0.58%
204
Spot
Percentage
Gần đây
12
$877,972
$1.00
0.48%
236
Spot
Percentage
Gần đây
13
$799,987
$0.017495
0.44%
71
Spot
Percentage
Gần đây
14
$425,662
$11.90
0.23%
140
Spot
Percentage
Gần đây
15
$295,582
$0.027674
0.16%
44
Spot
Percentage
Gần đây
16
$250,150
$0.087625
0.14%
131
Spot
Percentage
Gần đây
17
$191,474
$52.98
0.11%
141
Spot
Percentage
Gần đây
18
$184,937
$0.005307
0.10%
57
Spot
Percentage
Gần đây
19
$166,948
$5.29
0.09%
62
Spot
Percentage
Gần đây
20
$121,089
$0.204686
0.07%
145
Spot
Percentage
Gần đây
21
$109,830
$0.000330
0.06%
38
Spot
Percentage
Gần đây
22
$92,981
$1.15
0.05%
38
Spot
Percentage
Gần đây
23
$98,189
$78.61
0.05%
150
Spot
Percentage
Gần đây
24
$9,287
$0.077544
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
25
$8,599
$1.72
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
26
$7,416
$0.493021
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,897
$0.062830
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,225
$0.025690
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,565
$0.008142
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,366
$0.007687
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,035
$0.479998
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
32
$18
$0.000027
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
33
$0.899026
$0.016963
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
34
$0.387720
$0.009693
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.012698
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.001412
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.001960
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.006397
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.096930
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.002435
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$4.46
0.00%
0
Spot
Percentage
43 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...