Vốn Hóa Thị Trường:

We have received reports that user deposits are being withheld. Please be careful with your funds.

BiteBTC BiteBTC

$58,564,956 USD
16,306 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $15,202,055 $3950.04 25.96% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcoin BTC/CNY $12,221,349 $3948.95 20.87% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/USD $8,009,689 $129.73 13.68% Spot Percentage Gần đây
4 Bitcoin Cash BCHABC/USD $5,900,147 $136.03 10.07% Spot Percentage Gần đây
5 Ethereum ETH/CNY $5,260,126 $128.94 8.98% Spot Percentage Gần đây
6 Litecoin LTC/USD $3,634,679 $34.64 6.21% Spot Percentage Gần đây
7 NEO NEO/CNY $3,446,536 $8.29 5.88% Spot Percentage Gần đây
8 Litecoin LTC/CNY $2,730,900 $33.66 4.66% Spot Percentage Gần đây
9 Bitcoin Cash BCHABC/BTC $627,026 $123.75 1.07% Spot Percentage Gần đây
10 Ethereum ETH/BTC $524,657 $120.57 0.90% Spot Percentage Gần đây
11 Bitcoin Cash BCHABC/ETH $488,809 $123.20 0.83% Spot Percentage Gần đây
12 NEO NEO/USD $221,157 $8.33 0.38% Spot Percentage Gần đây
13 NEO NEO/BTC $135,934 $7.54 0.23% Spot Percentage Gần đây
14 Litecoin LTC/BTC $64,755 $30.79 0.11% Spot Percentage Gần đây
15 Dash DASH/USD $51,734 $76.64 0.09% Spot Percentage Gần đây
16 Zcash ZEC/USD $38,708 $57.71 0.07% Spot Percentage Gần đây
17 Veros VRS/CNY $3,070 * $0.010119 0.01% Spot Percentage Gần đây
18 BitBall BTB/BTC $1,739 $0.000180 0.00% Spot Percentage Gần đây
19 Gamblica GMBC/BTC $596 $0.001257 0.00% Spot Percentage Gần đây
20 Gamblica GMBC/ETH $547 $0.001181 0.00% Spot Percentage Gần đây
21 ADAMANT Messenger ADM/USD $268 $0.044425 0.00% Spot Percentage Gần đây
22 Etheera ETA/BTC $175 $0.000072 0.00% Spot Percentage Gần đây
23 FREE Coin FREE/LTC $163 * $3.1e-07 0.00% Spot Percentage Gần đây
24 TRONCLASSIC TRXC/ETH $137 $0.000001 0.00% Spot Percentage Gần đây
25 bitcoin2network B2N/BTC $0 $0.000216 0.00% Spot Percentage Gần đây
26 Etheera ETA/LTC $0 * $0.000125 0.00% Spot Percentage Gần đây
27 FREE Coin FREE/ETH $0 $0.000001 0.00% Spot Percentage Gần đây
28 BitCoen BEN/ETH $0 $0.115050 0.00% Spot Percentage Gần đây
29 Globatalent GBT/BTC $0 $0.000970 0.00% Spot Percentage Gần đây
30 BitCoen BEN/BTC $0 $0.132893 0.00% Spot Percentage Gần đây
31 Globatalent GBT/ETH $0 $0.001937 0.00% Spot Percentage Gần đây
* Không bao gồm giá
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện