×
×
Các loại tiền điện tử:  7,152Các thị trường giao dịch:  29,867Vốn hóa thị trường:  $324,142,298,314Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $81,130,791,309BTC Chiếm Ưu Thế:  58.8%
Vốn hóa thị trường:  $324,142,298,314Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $81,130,791,309BTC Chiếm Ưu Thế:  58.8%Các loại tiền điện tử:  7,152Các thị trường giao dịch:  29,867

Bisq

$103,419 USD
10.02924857 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$34,391
$10,386.28
33.25%
5
Spot
Percentage
Gần đây
2
$28,700
$89.85
27.75%
80
Spot
Percentage
Gần đây
3
$19,067
$52.31
18.44%
0
Spot
Percentage
Gần đây
4
$17,869
$10,973.48
17.28%
0
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,609
$10,600.22
1.56%
21
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,559
$11,130.87
1.51%
11
Spot
Percentage
Gần đây
7
$225
$11,335.70
0.22%
5
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$338.80
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$10,117.29
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$10,011.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$70.38
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$44.15
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
13
*** $?
*** $0.267971
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$10,461.85
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$10,642.03
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
*** $?
*** $3.61
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
*** $?
*** $30.92
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
*** $?
*** $1.83
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$9,283.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.003710
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
*** $?
*** $0.046277
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...