Bisq

$518,264 USD
10.32881738 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$414.44
$412,956
79.68%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$57,882.02
$68,190
13.16%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$50,840.34
$22,787
4.40%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$53,175.19
$5,872
1.13%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$50,000.42
$5,473
1.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$2,302.64
$2,159
0.42%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$56,343.71
$563
0.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$62,477.59
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$55,564.26
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
*** $133.66
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$238.76
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$55,466.58
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
*** $121.37
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$57,242.08
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$54,219.51
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.2253
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
119 ngày trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...