Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Close
Vốn Hóa Thị Trường:
  • Khối lượng trong vòng 24 giờ:
  • BTC Chiếm Ưu Thế: %
  • Các loại tiền điện tử:
  • Các thị trường giao dịch:

B2BX B2BX

$54,413,550 USD
13,800 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Ethereum ETH/BTC $25,079,412 $133.42 46.09% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcoin BTC/USDT $9,782,419 $3923.67 17.98% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/USDT $7,069,036 $133.78 12.99% Spot Percentage Gần đây
4 NEM XEM/BTC $3,077,562 $0.048348 5.66% Spot Percentage Gần đây
5 XRP XRP/BTC $2,488,656 $0.298450 4.57% Spot Percentage Gần đây
6 XRP XRP/USDT $1,651,217 $0.298597 3.03% Spot Percentage Gần đây
7 Litecoin LTC/USDT $1,574,463 $57.89 2.89% Spot Percentage Gần đây
8 Dash DASH/BTC $1,257,040 $88.30 2.31% Spot Percentage Gần đây
9 Litecoin LTC/BTC $1,253,020 $58.25 2.30% Spot Percentage Gần đây
10 Dash DASH/USDT $996,885 $88.37 1.83% Spot Percentage Gần đây
11 Monero XMR/BTC $134,480 $50.38 0.25% Spot Percentage Gần đây
12 Monero XMR/USDT $49,302 $50.39 0.09% Spot Percentage Gần đây
13 B2BX B2BX/USDT $57 $0.257174 0.00% Spot Percentage Gần đây
14 NEM XEM/B2BX $0 $0.055628 0.00% Spot Percentage Gần đây
15 Monero XMR/B2BX $0 $65.87 0.00% Spot Percentage Gần đây
16 B2BX B2BX/BTC $0 $0.250851 0.00% Spot Percentage Gần đây
17 B2BX B2BX/ETH $0 $0.254816 0.00% Spot Percentage Gần đây
18 XRP XRP/B2BX $0 $0.309632 0.00% Spot Percentage Gần đây
19 Litecoin LTC/B2BX $0 $74.36 0.00% Spot Percentage Gần đây
20 Dash DASH/B2BX $0 $91.56 0.00% Spot Percentage Gần đây