Fatbtc Fatbtc

NT$7,250,171,483 TWD
5,348 BTC

活躍市場

Rank貨幣交易對價格交易量(24小時)交易量 (%)
流通性
類別手續費類型更新時間
Rank貨幣
Rank貨幣交易對價格交易量(24小時)交易量 (%)
流通性
類別手續費類型更新時間
1
NT$1,398,167.87
$70,337,106
27.14%
22
現貨
Percentage
最近
2
NT$111,202.80
$41,719,330
16.10%
36
現貨
Percentage
最近
3
NT$107,146.14
$39,963,732
15.42%
16
現貨
Percentage
最近
4
NT$8,778.57
$21,975,895
8.48%
8
現貨
Percentage
最近
5
NT$113,548.51
$14,156,904
5.46%
6
現貨
Percentage
最近
6
NT$14.49
$9,119,408
3.52%
15
現貨
Percentage
最近
7
NT$15.23
$7,683,632
2.96%
13
現貨
Percentage
最近
8
NT$9,427.23
$7,034,154
2.71%
8
現貨
Percentage
最近
9
NT$10,165.14
$5,033,116
1.94%
7
現貨
Percentage
最近
10
NT$18.42
$4,572,087
1.76%
10
現貨
Percentage
最近
11
NT$0.3304
$4,112,761
1.59%
7
現貨
Percentage
最近
12
NT$1,457,236.82
$3,682,889
1.42%
6
現貨
Percentage
最近
13
NT$1,398,264.62
$3,509,370
1.35%
6
現貨
Percentage
最近
14
NT$1,387,842.98
$3,503,704
1.35%
6
現貨
Percentage
最近
15
NT$10,246.67
$2,561,107
0.99%
3
現貨
Percentage
最近
16
NT$0.283
$2,107,067
0.81%
4
現貨
Percentage
最近
17
NT$39.06
$1,941,985
0.75%
8
現貨
Percentage
最近
18
NT$38.03
$1,901,751
0.73%
17
現貨
Percentage
最近
19
NT$15.16
$1,881,146
0.73%
-
現貨
Percentage
126 小時前
20
NT$1,684.61
$1,702,740
0.66%
8
現貨
Percentage
最近

***價格/交易量已排除 - 偵測到異常

未經驗證的市場

Rank交易對價格交易量(24小時)更新時間
Rank交易對
Rank交易對價格交易量(24小時)更新時間
1
0.00004
最近
2
0.00005798
最近
3
0.000001
最近
4
0.00558
最近
5
0.000004
最近
6
0.0000409
最近
7
0.000003
最近
8
0.001084
最近
9
0.000155
最近
10
0.000017
最近
11
656
最近
12
186
最近
13
0.0963
最近
14
2.65
最近
15
650
最近
16
2.396
最近
17
1.079
最近
18
0.00003631
最近
19
0.00175
最近
20
0.0119
最近
21
0.0001248
最近
22
0.0000675
最近
23
最近
24
0.00001988
最近
25
0.00001224
最近
26
0.00214
最近
27
0.06395
最近
28
最近
29
最近
30
6e-8
最近
31
0.0000298
最近
32
0.00233
最近
33
0.003068
最近
34
3.9e-7
最近
35
0.00258
最近
36
0.001
最近
37
6.13
最近
38
0.00000888
最近
39
11.122
最近
40
2
最近
41
330.171
最近
42
最近
43
0.0000747
最近
44
0.9829
最近
45
0.05
最近
46
0.2664
最近
47
25.9
最近
48
0.00892
最近
49
0.156
最近
50
200.16
最近
51
0.2
最近
52
6.098
最近
53
42.289
最近
54
最近
55
0.000181
最近
56
最近
57
1.312
最近
58
0.22
最近
59
0.1155
最近
60
0.00001958
最近
61
0.2
最近
62
0.4293
最近
63
0.015
最近
64
40.0438
最近
65
1.006
最近
66
0.18
最近
67
10
最近
68
38000
最近
69
200.213
最近
70
1.5
最近
71
最近