Tether Tether

0.999358 USD (-0.31%)
0.00010370 BTC (0.44%)
0.02736630 OMNI (1.26%)

時価総額

2,215,717,409 USD
229,926 BTC
60,674,941 OMNI

ボリューム(24時間)

1,977,810,000 USD
205,239 BTC
54,160,000 OMNI

循環サプライ

2,217,140,814 USDT

総合サプライ

2,280,109,970 USDT
サーバーからのデータ読み込み...

Tether市場


# ソース ペア ボリューム(24時間) 値段 ボリューム(%) 更新された
1 OKExBTC/USDT $439,450,000 $1.00 22.22% 最近
2 BinanceBTC/USDT $271,064,000 $1.00 13.71% 最近
3 OKExLTC/USDT $174,110,000 $0.993797 8.80% 最近
4 OKExETH/USDT $150,013,000 $1.00 7.58% 最近
5 HuobiBTC/USDT $97,516,100 $1.00 4.93% 最近
6 OKExETC/USDT $72,120,400 $0.996892 3.65% 最近
7 BinanceLTC/USDT $68,278,100 $0.993932 3.45% 最近
8 OKExBCH/USDT $59,429,400 $1.00 3.00% 最近
9 HitBTCBTC/USDT $57,540,900 $0.976278 2.91% 最近
10 BinanceETH/USDT $50,240,500 $1.00 2.54% 最近
11 HuobiHT/USDT $45,874,700 $1.00 2.32% 最近
12 HuobiETH/USDT $28,487,400 $1.01 1.44% 最近
13 HuobiEOS/USDT $26,545,400 $0.995507 1.34% 最近
14 PoloniexBTC/USDT $23,716,300 $0.998614 1.20% 最近
15 BittrexBTC/USDT $21,266,400 $0.998611 1.08% 最近
16 BinanceNEO/USDT $18,641,900 $0.998418 0.94% 最近
17 OKExEOS/USDT $18,517,200 $0.994860 0.94% 最近
18 HuobiLTC/USDT $17,123,800 $1.00 0.87% 最近
19 HuobiETC/USDT $15,568,500 $1.00 0.79% 最近
20 OKExXRP/USDT $12,023,200 $0.998524 0.61% 最近
21 HuobiDASH/USDT $9,707,070 $1.01 0.49% 最近
22 HuobiBCH/USDT $9,266,640 $1.01 0.47% 最近
23 CoinbeneBTC/USDT $8,321,340 $1.00 0.42% 最近
24 BinanceBNB/USDT $8,026,220 $0.996307 0.41% 最近
25 Gate.ioETH/USDT $7,440,340 $1.01 0.38% 最近
26 ZB.COMETH/USDT $7,263,670 $0.973402 0.37% 最近
27 HuobiXRP/USDT $6,953,520 $1.00 0.35% 最近
28 HuobiIOST/USDT $6,379,330 $1.01 0.32% 最近
29 OKExNEO/USDT $6,376,040 $0.994735 0.32% 最近
30 PoloniexLTC/USDT $6,001,740 $0.992410 0.30% 最近
31 CoinbeneETH/USDT $5,866,700 $1.01 0.30% 最近
32 ZB.COMEOS/USDT $5,243,710 $0.961136 0.27% 最近
33 HitBTCETH/USDT $5,079,560 $0.982656 0.26% 最近
34 BinanceBCC/USDT $4,895,320 $1.01 0.25% 最近
35 PoloniexETH/USDT $4,845,070 $1.01 0.24% 最近
36 BittrexLTC/USDT $4,823,240 $0.987930 0.24% 最近
37 LiquiTRX/USDT $4,337,170 $1.01 0.22% 最近
38 Gate.ioBTC/USDT $4,286,680 $1.01 0.22% 最近
39 OKExQTUM/USDT $4,261,850 $1.03 0.22% 最近
40 PoloniexETC/USDT $4,259,100 $0.997137 0.22% 最近
41 HuobiZEC/USDT $4,126,190 $1.01 0.21% 最近
42 HitBTCLTC/USDT $4,118,030 $0.969575 0.21% 最近
43 BiboxBIX/USDT $4,035,750 $1.00 0.20% 最近
44 OKExIOTA/USDT $3,999,640 $1.02 0.20% 最近
45 PoloniexXRP/USDT $3,840,600 $0.996567 0.19% 最近
46 HitBTCBCH/USDT $3,559,330 $0.987123 0.18% 最近
47 BittrexETC/USDT $3,250,310 $0.997583 0.16% 最近
48 KrakenUSDT/USD $2,895,240 $1.00 0.15% 最近
49 CoinbeneBCH/USDT $2,780,260 $0.976877 0.14% 最近
50 Gate.ioEOS/USDT $2,525,760 $0.995248 0.13% 最近
51 AEXBTC/USDT $2,517,530 $1.04 0.13% 最近
52 HuobiTHETA/USDT $2,488,050 $1.00 0.13% 最近
53 ZB.COMETC/USDT $2,421,030 $0.966545 0.12% 最近
54 ZB.COMBTS/USDT $2,412,340 $0.995757 0.12% 最近
55 BittrexXRP/USDT $2,323,020 $0.995225 0.12% 最近
56 AEXETH/USDT $2,317,190 $0.983530 0.12% 最近
57 HuobiVEN/USDT $2,218,740 $0.997161 0.11% 最近
58 BittrexETH/USDT $2,173,830 $1.01 0.11% 最近
59 CoinbeneXRP/USDT $2,099,520 $0.965969 0.11% 最近
60 HitBTCDASH/USDT $2,076,080 $0.977048 0.10% 最近
61 HitBTCXMR/USDT $2,075,900 $0.974768 0.10% 最近
62 C2CXBTC/USDT $2,064,050 $0.999855 0.10% 最近
63 BittrexADA/USDT $2,048,730 $1.05 0.10% 最近
64 HuobiLET/USDT $2,027,310 $1.01 0.10% 最近
65 HitBTCZEC/USDT $1,973,700 $0.972195 0.10% 最近
66 UpbitBTC/USDT $1,960,980 $1.00 0.10% 最近
67 ZB.COMLTC/USDT $1,957,780 $0.966824 0.10% 最近
68 PoloniexBCH/USDT $1,899,350 $1.01 0.10% 最近
69 KucoinBTC/USDT $1,895,190 $1.00 0.10% 最近
70 HuobiHSR/USDT $1,894,870 $1.01 0.10% 最近
71 EXXBTC/USDT $1,856,880 $0.974083 0.09% 最近
72 HuobiRUFF/USDT $1,798,770 $1.01 0.09% 最近
73 EXXETH/USDT $1,795,630 $0.982429 0.09% 最近
74 CoinbeneMDA/USDT $1,776,200 $0.966470 0.09% 最近
75 Gate.ioDOGE/USDT $1,757,490 $1.02 0.09% 最近
76 C2CXETH/USDT $1,732,240 $1.01 0.09% 最近
77 HuobiNEO/USDT $1,639,360 $1.00 0.08% 最近
78 HuobiOMG/USDT $1,634,930 $0.999285 0.08% 最近
79 HuobiDTA/USDT $1,561,250 $1.00 0.08% 最近
80 HitBTCEOS/USDT $1,561,140 $0.968692 0.08% 最近
81 HuobiZIL/USDT $1,548,740 $1.00 0.08% 最近
82 Gate.ioETC/USDT $1,521,910 $1.01 0.08% 最近
83 OKExELF/USDT $1,492,450 $1.00 0.08% 最近
84 LiquiSRN/USDT $1,489,340 $1.01 0.08% 最近
85 OKExAAC/USDT $1,472,470 $0.984241 0.07% 最近
86 AEXLTC/USDT $1,397,600 $0.985761 0.07% 最近
87 HuobiELF/USDT $1,392,140 $1.01 0.07% 最近
88 BittrexBCC/USDT $1,367,560 $1.01 0.07% 最近
89 ZB.COMHSR/USDT $1,357,470 $0.982524 0.07% 最近
90 CoinbeneCMT/USDT $1,302,560 $0.959017 0.07% 最近
91 BiboxLTC/USDT $1,297,060 $1.00 0.07% 最近
92 Gate.ioLTC/USDT $1,296,800 $1.01 0.07% 最近
93 HuobiXEM/USDT $1,229,720 $0.959730 0.06% 最近
94 OKExOF/USDT $1,210,260 $1.00 0.06% 最近
95 CoinbeneBCD/USDT $1,154,970 $2.96 0.06% 最近
96 LiquiADX/USDT $1,145,450 $0.996579 0.06% 最近
97 LiquiBTC/USDT $1,123,330 $1.01 0.06% 最近
98 C2CXETC/USDT $1,120,670 $0.997583 0.06% 最近
99 HuobiSNT/USDT $1,094,040 $1.06 0.06% 最近
100 HuobiQTUM/USDT $1,089,750 $1.03 0.06% 最近
101 BiboxETH/USDT $1,062,410 $1.01 0.05% 最近
102 PoloniexSTR/USDT $1,049,580 $1.04 0.05% 最近
103 BittrexXVG/USDT $1,030,730 $1.01 0.05% 最近
104 HitBTCETC/USDT $1,025,850 $0.970784 0.05% 最近
105 HuobiSMT/USDT $1,015,690 $1.00 0.05% 最近
106 CoinutLTC/USDT $989,388 $0.993437 0.05% 最近
107 BittrexNEO/USDT $958,988 $0.997138 0.05% 最近
108 PoloniexNXT/USDT $921,680 $1.00 0.05% 最近
109 Gate.ioGEM/USDT $920,925 $1.00 0.05% 最近
110 LiquiETH/USDT $896,935 $1.02 0.05% 最近
111 OKExNAS/USDT $892,328 $1.01 0.05% 最近
112 CryptopiaBTC/USDT $885,849 $1.00 0.04% 最近
113 BiboxBTC/USDT $867,557 $1.00 0.04% 最近
114 Gate.ioOCN/USDT $853,423 $0.999991 0.04% 最近
115 HuobiGNT/USDT $849,666 $1.00 0.04% 最近
116 LiquiGUP/USDT $829,998 $1.01 0.04% 最近
117 OKExDPY/USDT $822,718 $1.01 0.04% 最近
118 HuobiCVC/USDT $818,158 $1.00 0.04% 最近
119 ZB.COMQTUM/USDT $785,245 $1.01 0.04% 最近
120 C2CXBCH/USDT $774,635 $1.00 0.04% 最近
121 OKExMANA/USDT $768,568 $0.978388 0.04% 最近
122 OKExSHOW/USDT $748,077 $1.02 0.04% 最近
123 HuobiSTORJ/USDT $727,812 $1.01 0.04% 最近
124 OKExBTM/USDT $722,826 $1.01 0.04% 最近
125 Gate.ioKICK/USDT $707,123 $0.997893 0.04% 最近
126 C2CXLTC/USDT $662,967 $0.997411 0.03% 最近
127 BittrexOMG/USDT $648,925 $1.00 0.03% 最近
128 OKExAMM/USDT $647,648 $1.00 0.03% 最近
129 UpbitADA/USDT $625,762 $1.05 0.03% 最近
130 HitBTCVIB/USDT $618,303 $0.945714 0.03% 最近
131 OKExIOST/USDT $613,865 $1.01 0.03% 最近
132 Gate.ioAE/USDT $587,467 $1.00 0.03% 最近
133 EXXETC/USDT $585,854 $0.971849 0.03% 最近
134 EXXLTC/USDT $579,764 $0.976548 0.03% 最近
135 BiboxEOS/USDT $573,244 $1.00 0.03% 最近
136 OKExTRUE/USDT $572,982 $0.979638 0.03% 最近
137 HitBTCBTG/USDT $562,153 $1.06 0.03% 最近
138 OKExDASH/USDT $562,147 $1.01 0.03% 最近
139 HitBTCXDN/USDT $557,252 $0.974450 0.03% 最近
140 EXXHSR/USDT $526,078 $0.987701 0.03% 最近
141 ZB.COMBCC/USDT $519,691 $0.971802 0.03% 最近
142 AEXETC/USDT $519,260 $0.992550 0.03% 最近
143 EXXQTUM/USDT $493,474 $1.01 0.02% 最近
144 OKExINS/USDT $486,765 $0.995566 0.02% 最近
145 OKExOMG/USDT $471,094 $0.990234 0.02% 最近
146 Gate.ioXRP/USDT $469,266 $1.00 0.02% 最近
147 Gate.ioGTC/USDT $468,283 $1.00 0.02% 最近
148 HitBTCSTX/USDT $467,559 $1.00 0.02% 最近
149 Gate.ioBTM/USDT $464,361 $1.00 0.02% 最近
150 PoloniexXMR/USDT $458,844 $0.997745 0.02% 最近
151 OKExSWFTC/USDT $457,806 $0.994327 0.02% 最近
152 OKExSTC/USDT $453,936 $1.01 0.02% 最近
153 CryptopiaETN/USDT $453,544 $1.00 0.02% 最近
154 OKExBCD/USDT $446,904 $3.09 0.02% 最近
155 ZB.COMXRP/USDT $432,909 $0.971682 0.02% 最近
156 KucoinETH/USDT $432,904 $1.01 0.02% 最近
157 C2CXZEC/USDT $411,652 $1.00 0.02% 最近
158 UpbitETC/USDT $408,172 $1.01 0.02% 最近
159 HitBTCBNT/USDT $404,150 $0.981926 0.02% 最近
160 OKExKCASH/USDT $401,675 $0.999587 0.02% 最近
161 OKExACT/USDT $378,005 $0.994788 0.02% 最近
162 OKExVIU/USDT $371,409 $1.00 0.02% 最近
163 OKExXUC/USDT $368,803 $1.00 0.02% 最近
164 OKExDGD/USDT $366,781 $1.25 0.02% 最近
165 UpbitLTC/USDT $363,219 $1.00 0.02% 最近
166 OKExBTG/USDT $358,879 $1.09 0.02% 最近
167 Gate.ioNEO/USDT $320,139 $1.01 0.02% 最近
168 ZB.COMHLC/USDT $314,343 $0.993987 0.02% 最近
169 Gate.ioBCD/USDT $309,462 $3.15 0.02% 最近
170 CoinutBTC/USDT $305,763 $0.998694 0.02% 最近
171 OKExHSR/USDT $295,269 $1.01 0.01% 最近
172 HitBTCDOGE/USDT $282,888 $0.989966 0.01% 最近
173 HitBTCTRX/USDT $282,383 $0.975027 0.01% 最近
174 Gate.ioVEN/USDT $275,680 $0.998906 0.01% 最近
175 HitBTCTNT/USDT $272,114 $0.979154 0.01% 最近
176 UpbitNEO/USDT $269,753 $0.997138 0.01% 最近
177 Gate.ioHSR/USDT $269,613 $1.01 0.01% 最近
178 CoinbeneOMG/USDT $261,209 $0.977536 0.01% 最近
179 PoloniexZEC/USDT $255,902 $1.00 0.01% 最近
180 KucoinXRB/USDT $253,584 $1.02 0.01% 最近
181 OKExINT/USDT $247,160 $1.02 0.01% 最近
182 OKExVEE/USDT $244,051 $1.01 0.01% 最近
183 Gate.ioIOTA/USDT $236,704 $1.00 0.01% 最近
184 OKExSNT/USDT $235,965 $1.06 0.01% 最近
185 C2CXZRX/USDT $235,425 $1.00 0.01% 最近
186 Gate.ioRUFF/USDT $234,155 $1.01 0.01% 最近
187 Gate.ioLRC/USDT $233,063 $1.00 0.01% 最近
188 OKExIPC/USDT $232,627 $0.982264 0.01% 最近
189 KucoinNEO/USDT $228,367 $0.995615 0.01% 最近
190 BittrexXMR/USDT $227,425 $0.996952 0.01% 最近
191 Gate.ioADA/USDT $219,188 $0.997347 0.01% 最近
192 HitBTCXEM/USDT $213,153 $0.993658 0.01% 最近
193 CryptopiaORME/USDT $209,486 $0.930918 0.01% 最近
194 Gate.ioTRX/USDT $208,346 $1.01 0.01% 最近
195 HitBTCXTZ/USDT $207,514 $0.993068 0.01% 最近
196 BittrexBTG/USDT $203,087 $1.08 0.01% 最近
197 Gate.ioNAS/USDT $201,965 $1.02 0.01% 最近
198 Gate.ioQTUM/USDT $195,964 $1.03 0.01% 最近
199 Gate.ioZPT/USDT $195,358 $1.01 0.01% 最近
200 BittrexZEC/USDT $193,628 $1.01 0.01% 最近
201 CoinutETC/USDT $188,720 $0.996741 0.01% 最近
202 ZB.COMCHAT/USDT $185,789 $0.965742 0.01% 最近
203 OKExXLM/USDT $184,932 $1.03 0.01% 最近
204 CoinbeneAE/USDT $183,592 $0.950126 0.01% 最近
205 Gate.ioMOBI/USDT $179,216 $1.07 0.01% 最近
206 KucoinLTC/USDT $177,240 $0.992330 0.01% 最近
207 Gate.ioCDT/USDT $176,506 $1.01 0.01% 最近
208 C2CXDASH/USDT $175,904 $1.00 0.01% 最近
209 Gate.ioDDD/USDT $175,667 $0.997188 0.01% 最近
210 OKEx1ST/USDT $167,569 $0.996255 0.01% 最近
211 Gate.ioBTS/USDT $165,920 $1.03 0.01% 最近
212 OKExFAIR/USDT $162,253 $0.997452 0.01% 最近
213 CoinbeneMOAC/USDT $159,171 $1.00 0.01% 最近
214 Gate.ioBCH/USDT $157,934 $1.01 0.01% 最近
215 HitBTCBMC/USDT $152,012 $0.973511 0.01% 最近
216 CryptopiaLTC/USDT $150,970 $0.997411 0.01% 最近
217 UpbitXRP/USDT $142,943 $0.993037 0.01% 最近
218 CoinbeneSWTC/USDT $141,736 $1.00 0.01% 最近
219 OKExITC/USDT $140,997 $1.01 0.01% 最近
220 LiquiWINGS/USDT $139,250 $1.00 0.01% 最近
221 CoinbeneNULS/USDT $138,542 $1.18 0.01% 最近
222 LiquiLTC/USDT $138,090 $1.00 0.01% 最近
223 KucoinKCS/USDT $137,461 $1.03 0.01% 最近
224 HitBTCZRX/USDT $136,821 $0.983777 0.01% 最近
225 OKExLRC/USDT $136,571 $0.996058 0.01% 最近
226 Gate.ioJNT/USDT $136,143 $1.04 0.01% 最近
227 OKExLIGHT/USDT $134,076 $1.01 0.01% 最近
228 OKExTIO/USDT $128,018 $1.00 0.01% 最近
229 LiquiSNT/USDT $127,030 $1.07 0.01% 最近
230 OKExCAN/USDT $126,826 $1.11 0.01% 最近
231 UpbitETH/USDT $126,125 $1.01 0.01% 最近
232 LiquiKNC/USDT $123,148 $1.02 0.01% 最近
233 EXXUBTC/USDT $123,107 $0.958096 0.01% 最近
234 Gate.ioDGD/USDT $122,168 $1.01 0.01% 最近
235 OKExMDT/USDT $122,164 $1.01 0.01% 最近
236 HitBTCAIR/USDT $122,024 $0.983457 0.01% 最近
237 OKExYOYO/USDT $120,157 $1.01 0.01% 最近
238 OKExSOC/USDT $119,611 $0.981872 0.01% 最近
239 LiquiSNM/USDT $119,326 $1.01 0.01% 最近
240 LiquiBAT/USDT $118,869 $1.01 0.01% 最近
241 OKExAIDOC/USDT $113,705 $1.01 0.01% 最近
242 Gate.ioDADI/USDT $110,705 $1.05 0.01% 最近
243 TidexBTC/USDT $110,680 $1.01 0.01% 最近
244 LiquiAST/USDT $109,295 $1.01 0.01% 最近
245 BittrexNXT/USDT $108,077 $0.991351 0.01% 最近
246 PoloniexREP/USDT $106,878 $1.00 0.01% 最近
247 C2CXBTG/USDT $105,818 $1.08 0.01% 最近
248 HitBTCEDO/USDT $105,589 $0.989467 0.01% 最近
249 HitBTCDCN/USDT $104,868 $0.995102 0.01% 最近
250 PoloniexDASH/USDT $102,955 $1.01 0.01% 最近
251 HitBTCNXT/USDT $102,347 $0.978323 0.01% 最近
252 OKExYEE/USDT $101,964 $1.02 0.01% 最近
253 Gate.ioBTO/USDT $101,913 $1.02 0.01% 最近
254 Gate.ioBLZ/USDT $100,115 $1.02 0.01% 最近
255 HitBTCBAR/USDT $99,022 $0.972042 0.01% 最近
256 ExmoUSDT/USD $98,966 $1.05 0.01% 最近
257 EXXXWC/USDT $97,529 $0.995569 0.00% 最近
258 OKExGNX/USDT $95,378 $1.02 0.00% 最近
259 LiquiAE/USDT $94,220 $1.01 0.00% 最近
260 OKExDENT/USDT $92,620 $1.04 0.00% 最近
261 ZB.COMINK/USDT $90,777 $1.01 0.00% 最近
262 TidexETH/USDT $90,416 $1.02 0.00% 最近
263 CoinutETH/USDT $89,541 $1.01 0.00% 最近
264 Gate.ioTNC/USDT $88,602 $0.990218 0.00% 最近
265 CoinbeneRCT/USDT $83,751 $0.924387 0.00% 最近
266 Gate.ioBCX/USDT $83,546 $0.954801 0.00% 最近
267 Gate.ioZIL/USDT $82,906 $0.996710 0.00% 最近
268 LiquiDASH/USDT $82,628 $1.01 0.00% 最近
269 LiquiICN/USDT $82,101 $1.00 0.00% 最近
270 Gate.ioLUN/USDT $81,661 $1.02 0.00% 最近
271 LiquiSALT/USDT $81,602 $1.00 0.00% 最近
272 Gate.ioSMT/USDT $80,892 $1.00 0.00% 最近
273 BittrexDASH/USDT $80,615 $1.00 0.00% 最近
274 OKExNULS/USDT $80,608 $1.01 0.00% 最近
275 OKExTRX/USDT $80,073 $1.01 0.00% 最近
276 LiquiSNGLS/USDT $79,511 $0.994556 0.00% 最近
277 LiquiBMC/USDT $79,165 $1.00 0.00% 最近
278 LiquiGNT/USDT $77,926 $1.01 0.00% 最近
279 Gate.ioBOT/USDT $77,892 $1.05 0.00% 最近
280 LiquiEOS/USDT $76,649 $1.00 0.00% 最近
281 C2CXSKY/USDT $76,555 $0.982166 0.00% 最近
282 TidexWAVES/USDT $74,549 $1.01 0.00% 最近
283 UpbitOMG/USDT $74,524 $1.01 0.00% 最近
284 LiquiWAVES/USDT $74,305 $1.00 0.00% 最近
285 OKExZEC/USDT $74,113 $1.01 0.00% 最近
286 CryptopiaETH/USDT $73,716 $1.02 0.00% 最近
287 LiquiMLN/USDT $71,554 $0.999225 0.00% 最近
288 LiquiWPR/USDT $71,080 $0.965932 0.00% 最近
289 LiquiBCC/USDT $69,712 $1.01 0.00% 最近
290 LiquiSAN/USDT $69,545 $0.992976 0.00% 最近
291 LiquiTNT/USDT $68,301 $1.02 0.00% 最近
292 ExmoBTC/USDT $67,658 $1.01 0.00% 最近
293 LiquiTAAS/USDT $67,339 $1.01 0.00% 最近
294 TidexLTC/USDT $66,758 $1.01 0.00% 最近
295 Gate.ioGXS/USDT $66,563 $1.01 0.00% 最近
296 OKExAVT/USDT $66,063 $0.983841 0.00% 最近
297 LiquiVEN/USDT $65,070 $0.989415 0.00% 最近
298 C2CXTNB/USDT $63,829 $1.01 0.00% 最近
299 OKExRNT/USDT $62,957 $1.02 0.00% 最近
300 Gate.ioZEC/USDT $62,381 $1.02 0.00% 最近
301 Gate.ioFIL/USDT $61,839 $0.953496 0.00% 最近
302 HitBTCB2X/USDT $61,650 * $0.823897 0.00% 最近
303 Gate.ioXTZ/USDT $61,364 $1.03 0.00% 最近
304 OKExNANO/USDT $61,201 $1.12 0.00% 最近
305 LiquiPRO/USDT $60,841 $1.01 0.00% 最近
306 OKExSMT/USDT $58,332 $1.01 0.00% 最近
307 AEXUSDT/BITCNY $57,518 $1.08 0.00% 最近
308 LiquiZRX/USDT $56,645 $1.01 0.00% 最近
309 LiquiREN/USDT $56,233 $1.05 0.00% 最近
310 UpbitBCC/USDT $56,155 $1.01 0.00% 最近
311 HitBTCPRG/USDT $55,797 $1.00 0.00% 最近
312 Gate.ioTHETA/USDT $55,741 $0.989465 0.00% 最近
313 Gate.ioDBC/USDT $53,224 $1.04 0.00% 最近
314 Gate.ioWAVES/USDT $53,057 $0.991552 0.00% 最近
315 OKExXEM/USDT $52,958 $0.960650 0.00% 最近
316 UpbitZEC/USDT $52,823 $1.00 0.00% 最近
317 ExmoETH/USDT $52,765 $1.01 0.00% 最近
318 Gate.ioMDT/USDT $52,641 $0.945512 0.00% 最近
319 LiquiDNT/USDT $51,968 $1.00 0.00% 最近
320 OKExSSC/USDT $51,888 $1.03 0.00% 最近
321 LiquiANT/USDT $51,788 $0.989969 0.00% 最近
322 LiquiTRST/USDT $51,170 $1.00 0.00% 最近
323 LiquiRLC/USDT $50,872 $1.01 0.00% 最近
324 LiquiCFI/USDT $50,094 $1.02 0.00% 最近
325 LiquiTKN/USDT $49,914 $1.01 0.00% 最近
326 Gate.ioSNT/USDT $48,895 $1.05 0.00% 最近
327 Gate.ioXLM/USDT $48,852 $1.07 0.00% 最近
328 LiquiAION/USDT $48,128 $1.00 0.00% 最近
329 LiquiMANA/USDT $48,076 $0.978459 0.00% 最近
330 LiquiNEU/USDT $47,996 $1.01 0.00% 最近
331 OKExRCT/USDT $47,923 $1.05 0.00% 最近
332 Gate.ioICX/USDT $47,642 $1.01 0.00% 最近
333 LiquiTIME/USDT $47,436 $1.01 0.00% 最近
334 OKExMOT/USDT $47,263 $1.02 0.00% 最近
335 LiquiENG/USDT $46,909 $1.01 0.00% 最近
336 C2CXFUN/USDT $46,856 $1.02 0.00% 最近
337 LiquiSTORJ/USDT $46,424 $1.01 0.00% 最近
338 KucoinETC/USDT $46,423 $1.03 0.00% 最近
339 LiquiPTOY/USDT $46,285 $0.992731 0.00% 最近
340 LiquiOAX/USDT $45,315 $0.986101 0.00% 最近
341 Gate.ioSBTC/USDT $45,095 $1.36 0.00% 最近
342 LiquiQRL/USDT $45,052 $0.991486 0.00% 最近
343 HitBTCSTRAT/USDT $44,746 $0.999749 0.00% 最近
344 LiquiMGO/USDT $44,614 $1.00 0.00% 最近
345 KucoinDRGN/USDT $44,527 $1.02 0.00% 最近
346 OKExSNGLS/USDT $44,352 $0.997102 0.00% 最近
347 OKExDAT/USDT $43,964 $1.01 0.00% 最近
348 Gate.ioMED/USDT $43,902 $0.958532 0.00% 最近
349 LiquiMYST/USDT $43,873 $1.01 0.00% 最近
350 LiquiSTX/USDT $42,944 $1.03 0.00% 最近
351 HitBTCEBTCNEW/USDT $42,929 $0.964180 0.00% 最近
352 Gate.ioZSC/USDT $42,923 $1.03 0.00% 最近
353 LiquiREP/USDT $42,638 $1.02 0.00% 最近
354 LiquiINS/USDT $42,574 $0.988686 0.00% 最近
355 LiquiEDG/USDT $41,527 $1.01 0.00% 最近
356 Gate.ioOMG/USDT $41,397 $1.01 0.00% 最近
357 HitBTCVEN/USDT $41,183 $0.958809 0.00% 最近
358 ZB.COMTOPC/USDT $41,103 $0.974626 0.00% 最近
359 LiquiIND/USDT $40,959 $1.00 0.00% 最近
360 KucoinBCH/USDT $40,722 $1.02 0.00% 最近
361 CryptopiaETC/USDT $40,111 $1.01 0.00% 最近
362 LiquiBNT/USDT $39,809 $1.02 0.00% 最近
363 HitBTCMAID/USDT $39,703 * $0.961680 0.00% 最近
364 Gate.ioBAT/USDT $39,251 $1.00 0.00% 最近
365 BigONEBTC/USDT $38,857 $1.01 0.00% 最近
366 Gate.ioELF/USDT $37,930 $1.00 0.00% 最近
367 OKExDGB/USDT $37,345 $0.989832 0.00% 最近
368 Gate.ioKNC/USDT $37,233 $1.03 0.00% 最近
369 HitBTCPPC/USDT $36,947 $0.980564 0.00% 最近
370 OKExCMT/USDT $36,512 $1.04 0.00% 最近
371 TidexDASH/USDT $35,703 $1.01 0.00% 最近
372 HitBTCLSK/USDT $34,970 $0.987159 0.00% 最近
373 HitBTCNGC/USDT $34,928 $0.990281 0.00% 最近
374 LiquiDGD/USDT $34,786 $0.987531 0.00% 最近
375 UpbitBTG/USDT $34,753 $1.08 0.00% 最近
376 OKExWRC/USDT $33,315 $0.982549 0.00% 最近
377 OKExZRX/USDT $33,026 $1.02 0.00% 最近
378 OKExBNT/USDT $32,741 $1.02 0.00% 最近
379 OKExSUB/USDT $32,482 $0.982594 0.00% 最近
380 OKExREAD/USDT $32,014 $1.03 0.00% 最近
381 LiquiNET/USDT $31,899 $1.01 0.00% 最近
382 OKExCHAT/USDT $31,779 $1.01 0.00% 最近
383 OKExZEN/USDT $31,740 $0.970927 0.00% 最近
384 LiquiOMG/USDT $31,053 $1.01 0.00% 最近
385 UpbitXMR/USDT $31,043 $1.01 0.00% 最近
386 OKExPST/USDT $30,874 $1.14 0.00% 最近
387 LiquiPAY/USDT $30,010 $1.02 0.00% 最近
388 LiquiGNO/USDT $29,803 $1.01 0.00% 最近
389 Gate.ioMANA/USDT $29,645 $0.994109 0.00% 最近
390 LiquiXID/USDT $28,500 $1.00 0.00% 最近
391 OKExKEY/USDT $28,287 $1.01 0.00% 最近
392 Gate.ioLEND/USDT $28,111 $1.02 0.00% 最近
393 LiquiMCO/USDT $27,818 $1.00 0.00% 最近
394 OKExPOE/USDT $27,680 $1.03 0.00% 最近
395 ExmoUSDT/RUB $27,240 $0.983712 0.00% 最近
396 Gate.ioGNX/USDT $26,703 $0.987697 0.00% 最近
397 OKExUBTC/USDT $26,119 $2.40 0.00% 最近
398 LiquiCVC/USDT $26,103 $1.01 0.00% 最近
399 ZB.COMBTC/USDT ** $24,620,500 $0.968502 0.00% 最近
400 HitBTCNEO/USDT ** $801,345 $0.967521 0.00% 最近
* 価格は除外されている
**ボリューム除外 - 取引手数料なし
***価格/除外対象外 - 外れ値が検出された

Tetherソーシャルメディアフィード

@Tetherのツール

ウェブサイトウィジェット

このウィジェットをカスタマイズする