BIAO

Biaoqing 價格 
BIAO

NT$0.2363  

21.27% (1天)

圖表:Biaoqing 到 TWD

下載數據中...

請稍候,我們正在載入圖表資料

新增至關注列表
Biaoqing 統計
市值
 

0.00%

NT$236,297,969
#2681
交易量(24小時)
 

44.45%

NT$76,087,201
#733
交易量/市值 (24 小時)
 
32.20%
自行通報的流通供給量
 
1,000,000,000 BIAO
100.00%
總供給量
 
0 BIAO
最大供給量
 
1,000,000,000 BIAO
完全稀釋後市值
 
NT$236,297,969
轉換器:BIAO 到 TWD
BIAO
TWD
價格表現
24小時 
最低價
NT$0.2149
最高價
NT$0.3188
歷史高點
Jun 19, 2024 (a month ago)
NT$1.70
-86.14%
歷史低點
Jun 10, 2024 (a month ago)
NT$0.1494
+58.19%
檢視過往資料
人氣
在觀察名單內14,793x
1714th / 10.0K
你是這個專案的擁有者嗎? 更新代幣資訊


下載數據中...

請稍候,我們正在載入圖表資料

Biaoqing community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Biaoqing 市場

所有交易對

下載中...

免責聲明:本頁可能內含聯盟行銷連結。如果你前往造訪這類連結,並且在這些聯盟行銷平台上進行如註冊或交易等動作,CoinMarketCap 將可能獲得報酬。請參閱聯盟行銷關係揭露

Biaoqing 則新聞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

關於Biaoqing