สกุลเงินคริปโต: 25,636
กระดานซื้อขาย: 641
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,049,577,643,659.98
ปริมาณ 24 ชม.: $53,919,561,480
การปกครอง: BTC: 47.6% ETH: 20.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
สกุลเงินคริปโต: 25,636
กระดานซื้อขาย: 641
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,049,577,643,659.98
ปริมาณ 24 ชม.: $53,919,561,480
การปกครอง: BTC: 47.6% ETH: 20.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 

EIGHT
8ight Finance ราคาEIGHT $0.7182

เพิ่มไปยังรายการเฝ้าดู
โครงการนี้เป็นรายการที่ไม่ได้มีการติดตาม For more details on listing tiers, refer to Listings Review Criteria Section B - (3).
ผู้สนับสนุน


8ight Finance ชุมชน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสาร 8ight Finance

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับ 8ight Finance

8ight Finance is a Decentralized Autonomous Organization (DAO), built by experienced DeFi developers, designers, and researchers.