สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 669
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.05T
0.08%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$21.9B
31.64%
การปกครอง: BTC: 49.2% ETH: 18.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 669
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.05T
0.08%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$21.9B
31.64%
การปกครอง: BTC: 49.2% ETH: 18.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: