สกุลเงินคริปโต: 25,559
กระดานซื้อขาย: 638
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,095,604,816,267.92
ปริมาณ 24 ชม.: $41,587,352,792
การปกครอง: BTC: 46.5% ETH: 20.1%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
สกุลเงินคริปโต: 25,559
กระดานซื้อขาย: 638
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,095,604,816,267.92
ปริมาณ 24 ชม.: $41,587,352,792
การปกครอง: BTC: 46.5% ETH: 20.1%
 ค่าธรรมเนียม ETH: