สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 781
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.41T
1.05%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$70.14B
0.11%
การปกครอง: BTC: 54.1% ETH: 17.6%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: