สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 792
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.43T
3.37%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$81.74B
18.57%
การปกครอง: BTC: 54.1% ETH: 17.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
กระดานซื้อขาย
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:

Methodology

CoinMarketCap strives to provide accurate, timely, and unbiased data for cryptoassets. Our view is that we should always over-provide data (as opposed to censoring and policing information) and let our users draw their own conclusions. We actively listen to feedback/requests from our users to enrich the quality of the data on our website.

In this connection, please review the following before submitting a request: