สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 794
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.39T
2.95%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$87.62B
3.16%
การปกครอง: BTC: 54.1% ETH: 17.5%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
กระดานซื้อขาย
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:

ตัวกลางการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีแบบกระจายอำนาจยอดนิยม

CoinMarketCap จัดอันดับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจสูงสุดตามปริมาณการซื้อขาย ในส่วนแบ่งตลาดของตลาด DeFi

#

ชื่อ

Trading volume(24h)

% Mkt Share

จำนวนตลาด

ประเภทเปิดตัวVol. Graph (7d)

1

Uniswap v3 (Ethereum)

฿53,757,495,64513.6257%818SwapMay 20211348-price-graph

2

Raydium

฿43,325,000,81610.9814%1198SwapFeb 20211342-price-graph

3

SynFutures v3

฿35,621,804,0959.0158%8Jun 20219332-price-graph

4

Kine Protocol

฿34,051,498,4658.6309%57Mar 20211414-price-graph

5

dYdX v4

฿28,410,881,3687.1969%64OrderbookOct 20238790-price-graph

6

Uniswap v3 (Arbitrum)

฿22,172,611,4425.62%264--1478-price-graph

7

Orca

฿20,070,813,3675.0873%811Feb 20211426-price-graph

8

Aerodrome SlipStream

฿13,387,019,3133.3932%16--10023-price-graph

9

Kine Protocol (Polygon)

฿11,783,847,1520.0916%49Mar 20211560-price-graph

10

PancakeSwap v3 (BSC)

฿9,808,427,5182.4861%661--6706-price-graph
dYdX
Camelot v3
Uniswap v2
Curve (Ethereum)
Raydium (CLMM)
Meteora VD
Uniswap v3 (Base)
Jupiter
PancakeSwap v2 (BSC)
DODO (Ethereum)
Uniswap v3 (Polygon)
THORChain
Uniswap v2 (Base)
Balancer v2 (Ethereum)
PancakeSwap v3 (Arbitrum)
Trader Joe v2.1 (Avalanche)
Ramses v2
Thruster v3
WOOFi
Uniswap v3 (Optimism)
PancakeSwap v3 (Ethereum)
Trader Joe v2.2 (Arbitrum)
QuickSwap v3 (Polygon)
Dexalot
Helix
APX
Perpetual Protocol
GMX (Arbitrum)
THENA FUSION
Uniswap v3 (BSC)
Pancakeswap v3 (Base)
Lynex Fusion
DeDust
OpenOcean
Cetus
Aerodrome Finance
Trader Joe v2.1 (Arbitrum)
Osmosis
Cellana Finance
Trader Joe v2.2 (Avalanche)
Drift Protocol
Balancer v2 (Arbitrum)
Uniswap v3 (Celo)
STON.fi
Meteora VP
Agni Finance (Mantle)
BaseSwap
Raydium (CPMM)
PancakeSwap v3 (zkSync Era)
DeGate
Uniswap v3 (ZKsync)
DODO (Arbitrum)
Merchant Moe v2.2 (Mantle)
Tokenlon
Curve (Arbitrum)
PulseX
SushiSwap (Ethereum)
Solidly (Ethereum)
Balancer v2 (Gnosis Chain)
Saber DEX
Sunswap v2
Slingshot Finance
Katana
iZiSwap (Scroll)
Nomiswap (Stable)
SyncSwap (zkSync Era)
Zeddex Exchange
Velodrome Finance v2
Trader Joe (Avalanche)
SushiSwap v3 (Base)
Quickswap v3 (Manta)
WigoSwap
Curve (Optimism)
Retro
QuickSwap
Thruster v2 (0.3%)
VVS Finance
1INTRO
zkSwap Finance
MerlinSwap
DODO (BSC)
GMX (Avalanche)
Curve (Polygon)
Balancer v2 (Polygon)
Beethoven X (Optimism)
Sushiswap v3 (Arbitrum)
Fraxswap v2 (Ethereum)
Biswap v2
DeFiChain DEX
Liquidswap v0.5
Syncswap (Scroll)
Camelot
xExchange
PancakeSwap v2 (Aptos)
Hermes Protocol
SaucerSwap V2
Sushiswap v3 (Polygon)
StellarTerm
DODO (Polygon)
PulseX v2
MethLab
Tealswap
Dragonswap
HiveSwap v3
Ring Protocol
SynFutures v2
Liquidswap
QuickSwap v3 (Polygon zkEVM)
Zyberswap v3
Phux (PulseChain)
SushiSwap (Arbitrum)
Sovryn
SyncSwap (Linea)
FusionX v3
SushiSwap (Polygon)
Ref Finance
iZiSwap(Taiko)
MDEX (BSC)
DackieSwap
Kim v4
StellaSwap v3
Uniswap v3 (Blast)
Bancor Network
PancakeSwap
Web3.World
Kujira Fin
SpookySwap
Beethoven X (Fantom)
Clipper (Ethereum)
Aperture (Manta)
SmarDex
PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM)
ShibaSwap
Maverick Protocol
KnightSwap
SaucerSwap v1
Orderly Network
Pangolin
THENA
Swappi
Koi Finance
Equalizer
Merchant Moe
Minswap
OKC Swap
ApeSwap (BSC)
Netswap
Balancer
XSwap v3 (XDC Network)
Blasterswap
Dfyn Network
mimo.exchange
Solarbeam
Curve (Gnosis)
Loopring Exchange
Ramses
MonoSwap v3 (Blast)
SaitaSwap
ICPSwap
OKX Ordinals
ArthSwap (Astar)
KLAYswap
BunnySwap
Balanced
Sushiswap v3 (Ethereum)
MDEX
Astroport (Cosmos)
Trisolaris
SwapBased
Orion (BSC)
EddyFinance
BabySwap
SushiSwap (Haqq)
DeFi Kingdoms (Crystalvale)
BitSwap V3
SquadSwap v2
Uniswap v2 (polygon)
DeFi Swap
MM Finance (Cronos)
SpaceFi (zkSync)
Swych
Alcor
UniSat
E3
DogeSwap
VyFinance
Astroport (Sei)
Klayswap v3
Dystopia
Swapr (Gnosis)
KyberSwap Classic (Polygon)
SushiSwap (Gnosis)
Fraxswap v2 (Avalanche)
Velodrome Finance
PayCash Swap
iZiswap(Mode)
Ubeswap
DOOAR (Ethereum)
SundaeSwap
Polkaswap
Baby Doge Swap
Skydrome (Scroll)
BakerySwap
PancakeSwap v2 (Ethereum)
Convergence
Rai Finance
ZilSwap
Curve (Avalanche)
Nomiswap
Clipper (Optimism)
Nash
Splash
DFX Finance (Polygon)
Kava Swap
iZiSwap (Zeta)
Sushiswap v3 (Optimism)
ArcherSwap
WingRiders DEX
Dark Knight
Glide Finance
PancakeSwap v2 (Arbitrum)
Wombat Exchange (BSC)
ICDex
Verse
Sonic
Trader Joe v2 (Avalanche)
Honeyswap
ApeSwap (Polygon)
SoulSwap
RocketSwap
YokaiSwap
KyberSwap (Scroll)
Tethys
Elk Finance (Polygon)
Fraxswap (Optimism)
Shadowswap
Thruster v2 (1.0%)
Henjin DEX
SpiritSwap
Energiswap
PancakeSwap v2 (zkSync Era)
SushiSwap (BSC)
Persistence DEX
Karura Swap
ThetaSwap
Swapr (Arbitrum)
10K Swap
Jedi Swap
StellaSwap
Sushiswap (Arbitrum Nova)
VaporDex
Trader Joe v2 (Arbitrum)
Voltage Finance
CroSwap
Orion (ETH)
SuiSwap
DOOAR (BSC)
YuzuSwap
Kaddex
KyberSwap Classic (Ethereum)
Dinosaur Eggs
ArbSwap (Arbitrum Nova)
BitSwap V2
QuipuSwap
FlatQube Exchange
ViteX
IDEX
RCP Swap
Swop.fi
Wagyuswap
JulSwap
Clipper (Polygon)
Lizard
OolongSwap
OpenSwap (Optimism)
Bored Candy City
MoraSwap
AstroSwap
Synthswap
MojitoSwap
Curve (Fantom)
Excalibur
iZiSwap (zkSync)
Tombswap
Fstswap
Pandora
AUX Exchange
Defi Kingdoms (Klaytn)
MagicSwap
SolidLizard
Wombat Exchange (Arbitrum)
Taffy Finance
BlueMove (Sui)
Alita Finance
Gravity Finance
1inch Liquidity Protocol
QuickSwap v3 (DogeChain)
SushiSwap (Celo)
DoveSwap v3
Sideswap
WX Network
Velocimeter (Base)
Jetswap (Polygon)
MM Finance (Polygon)
Zenlink (Astar)
CronaSwap
DegenSwap
BeamSwap
Uniswap v2 (Blast)
KAIDEX v3
Huckleberry
BenSwap
SharkSwap
Elk Finance (Avalanche)
Arbswap (Arbitrum One)
Horizon Dex
iZiSwap(X layer)
PancakeSwap v2 (Base)
Chronos Exchange
WingSwap
IceCreamSwap (Core)
CRODEX
ProtoFi
Morpheus Swap
LuaSwap
Velocore
LFGSwap (Core)
Kwenta
Planet Finance
DeFi Kingdoms
SkullSwap
WoofSwap
YodeSwap
WardenSwap
Curve (Celo)
Solidly
SushiSwap (Avalanche)
WaultSwap (Polygon)
RadioShack (Polygon)
MakiSwap
MM Finance (Arbitrum)
Zenlink (Moonriver)
Wannaswap
SushiSwap (Fantom)
Ezkalibur
SushiSwap (Harmony)
KyberSwap Classic (BSC)
Arbidex
KyberSwap Elastic (Arbitrum)
Trader Joe v2.1 (BSC)
MistSwap
KyberSwap Classic (Avalanche)
Birake Exchange
BXH
Firebird Finance (Polygon)
Lydia Finance
Équilibre
Bunicorn
ClaimSwap
Pearl v1.5
LFGSwap (Arbitrum)
AutoShark Finance
Zipswap
CherrySwap
KyberSwap Elastic (Optimism)
Tranquil Finance
RadioShack (Ethereum)
Yoshi Exchange (Fantom)
Trader Joe (BSC)
RadioShack (BSC)
KyberSwap Classic (Arbitrum)
Zyberswap
DAO Swap
Elk Finance (Elastos)
AnimeSwap (Aptos)
KyberSwap Classic (Optimism)
SithSwap
Wagmi (zkSync Era)
ViperSwap
SushiSwap (Fuse)
ApeSwap (Arbitrum)
KibbleSwap
Swapsicle (Avalanche)
RadioShack (Avalanche)
DuckyDefi
MilkySwap
StationDex v3
Elk Finance (BSC)
GemSwap
Mars Ecosystem
ZigZag (zkSync Lite)
Hakuswap
XCAD DEX
KyberSwap Elastic (Polygon)
OreoSwap
Wanswap
MonoSwap
Minter (Ethereum)
Symmetric (Gnosis Chain)
Kyotoswap
KSwap
PlasmaSwap (BSC)
Kwikswap
Jetswap (BSC)
YetiSwap
Fraxswap (Polygon)
MuesliSwap
KyberSwap Elastic (Avalanche)
Marswap
Forteswap
Sterling Finance
PlasmaSwap (Ethereum)
Sharkyswap
SpaceFi (Evmos)
DYORSWAP
DefySwap
Elk Finance (OKExChain)
Alien.Fi
KuSwap
Greenhouse
Baryon Network
Voltswap
FlameSwap
Trader Joe v2.1 (Ethereum)
Diffusion Finance
Yoshi Exchange (BSC)
Velocimeter v2
Elk Finance (Fuse)
FusionX v2
AbstraDex(X layer)
BinarySwap
FlairDex
ApeSwap (Telos)
Velocimeter
3xcalibur
Spartan Protocol
DogSwap
Jswap Finance
Core Dao Swap
W3Swap
KyberSwap Elastic (Fantom)
PolyDEX
IslandSwap
PlasmaSwap (Polygon)
CantoSwap
mySwap (Starknet)
Zappy
Symmetric (Celo)
Lifinity
WEMIX.Fi
Wagmi (Fantom)
BlastDex
Fraxswap (Fantom)
EvmoSwap
KAIDEX
AnimeSwap (Sui)
CrescentSwap
Leonicorn Swap
Trader Joe v2 (BSC)
LeetSwap (Base)
Mento
Capital DEX
Unicly
CoinSwap Space
OpenLeverage
DFX Finance (Ethereum)
Jetswap (Fantom)
Tinyman
Hebeswap
Pegasys
KyberSwap Elastic (BSC)
ZigZag (Arbitrum)
Decaswap
NSKSwap
Fraxswap (Arbitrum)
onAVAX
Cronus Finance
Apeswap (Ethereum)
KyberSwap Elastic (Ethereum)
ALEX
Daylight Protocol
IceCreamSwap
Arbiswap
Oasis Swap
NESTFi
Merlin DEX
ko.one
Purple Bridge
Balancer v2 (Avalanche)
NeutroSwap
แสดง 1-500 จาก 500
ดูวิธีที่เราทำงานโดยคลิกที่นี่
อ่านเพิ่ม