สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 667
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.08T
2.51%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$30.38B
3.53%
การปกครอง: BTC: 49.0% ETH: 18.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
42/100
สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 667
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.08T
2.51%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$30.38B
3.53%
การปกครอง: BTC: 49.0% ETH: 18.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
42/100

Disclaimer

ไม่มีคำแนะนำการลงทุน

ข้อความในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการเงิน คำแนะนำการซื้อขาย หรือคำแนะนำใด ๆ และคุณไม่ควรถือเอาเนื้อหาในเว็บไซต์เป็นคำแนะนำดังกล่าว CoinMarketCap ไม่ได้แนะนำให้คุณซื้อ ขาย หรือถือสกุลเงินคริปโต คุณควรตัดสินใจอย่างรอบคอบและปรึกษาผู้ให้คำแนะนำด้านการเงินก่อนตัดสินใจด้านการลงทุน

ความแม่นยำของข้อมูล

CoinMarketCap will strive to ensure accuracy of information listed on this website although it will not hold any responsibility for any missing or wrong information. CoinMarketCap provides all information as is. You understand that you are using any and all information available here at your own risk.

ไม่มีการสนับสนุน

การที่มีโฆษณาและไฮเปอร์ลิงก์ของบุคคลที่สามปรากฏใน CoinMarketCap ไม่ได้หมายความว่า CoinMarketCap เป็นผู้สนับสนุน รับประกัน รับรอง หรือแนะนำ คุณควรตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนใช้บริการของบุคคลที่สาม

Affiliate Disclosure

CoinMarketCap may receive compensation for affiliate links. This compensation may be in the form of money or services and could exist without any action from a site visitor. Should you perform activities in relation to an affiliate link, it is understood that some form of compensation might be made to CoinMarketCap. For example, if you click on an affiliate link, and sign up and trade on an exchange, CoinMarketCap may receive compensation. Each affiliate link is clearly marked with an icon next to it.