สกุลเงินคริปโต: 25,404
กระดานซื้อขาย: 636
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,144,048,647,542.99
ปริมาณ 24 ชม.: $22,004,691,543
การปกครอง: BTC: 45.9% ETH: 19.8%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
สกุลเงินคริปโต: 25,404
กระดานซื้อขาย: 636
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,144,048,647,542.99
ปริมาณ 24 ชม.: $22,004,691,543
การปกครอง: BTC: 45.9% ETH: 19.8%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 

กราฟของคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลก

มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินคริปโต

กราฟข้างบนแสดงมูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินคริปโตทั้งหมด รวมถึง Stablecoin และ Token

มูลค่าตามราคาตลาดรวม (ไม่รวม Bitcoin)

Loading Data

Please wait, we are loading chart data

กราฟข้างบนแสดงมูลค่าตามราคาตลาดรวมของสกุลเงินคริปโต (ไม่รวม Bitcoin) ซึ่งรวมถึง Stablecoin และ Token สำหรับคนจำนวนมากในโลกคริปโต นี่คือกราฟ Bitcoin หลักในการทำความเข้าใจขอบเขตทั้งหมด นี่ยังเป็นวิธีในการดูมูลค่าตลาดรวมของ Alt Coins อีกด้วย

เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตามราคาตลาดรวม (ส่วนแบ่งตลาด)

Loading Data

Please wait, we are loading chart data

กราฟข้างบนแสดงสัดส่วนตลาดของสลุกเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดสิบสกุล ตามมูลค่าตามราคาตลาดรวมของสกุลเงินคริปโตทั้งหมด เนื่องจาก BTC เป็นสกุลเงินคริปโตแรก จึงยังมีมูลค่าตามราคาตลาดรวมสูงสุด ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ผู้คนส่วนใหญ่ติดตามสัดส่วนในตลาดของสกุลเงินคริปโตนี้ เราอธิบายสินทรัพย์ที่ติดตามในกราฟนี้ว่าเป็นสกุลเงินคริปโต เนื่องจากรวมถึง Token และ Stablecoin ด้วย