สกุลเงินคริปโต: 25,210
กระดานซื้อขาย: 632
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,154,780,784,411.8
ปริมาณ 24 ชม.: $30,655,293,719
การปกครอง: BTC: 46.4% ETH: 19.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
สกุลเงินคริปโต: 25,210
กระดานซื้อขาย: 632
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,154,780,784,411.8
ปริมาณ 24 ชม.: $30,655,293,719
การปกครอง: BTC: 46.4% ETH: 19.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: