สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 770
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.58T
0.56%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$100.55B
38.71%
การปกครอง: BTC: 53.1% ETH: 17.4%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 770
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.58T
0.56%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$100.55B
38.71%
การปกครอง: BTC: 53.1% ETH: 17.4%
 ค่าธรรมเนียม ETH: