×
Get our crypto and blockchain news delivered to your inbox, daily!
New! See the top 65 exchanges ranked by our liquidity metric
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
加密貨幣:  4,901交易市場:  20,781市值:  $201,013,732,19524小時交易量:  $58,345,597,988比特幣主導:  66.9%
市值:  $201,013,732,19524小時交易量:  $58,345,597,988比特幣主導:  66.9%加密貨幣:  4,901交易市場:  20,781

歷史記錄 - 21 July 2013

Loading...Loading...Loading...
#名稱簡寫市值價格流通供給量% 1小時% 24小時% 7天
#名稱
#名稱簡寫市值價格流通供給量% 1小時% 24小時% 7天
1
比特幣
$1,038,799,170
$90.76
11,445,900 BTC
0.48%
0.81%
-3.89%
2
萊特幣
$57,116,054
$2.92
19,586,904 LTC
0.88%
0.85%
0.98%
3
NMC
$2,962,846
$0.488274
6,067,993 NMC
0.06%
-2.71%
-8.25%
4
PPC
$2,753,788
$0.139766
19,702,806 PPC
0.48%
-6.31%
-10.69%
5
NVC
$1,204,790
$3.85
312,791 NVC
0.64%
1.91%
-2.97%
6
XPM
$1,168,855
$1.04
1,119,905 XPM
0.17%
16.19%
569.85%
7
FTC
$882,016
$0.080774
10,919,550 FTC
0.48%
0.82%
-2.72%
8
TRC
$487,871
$0.149750
3,257,910 TRC
0.54%
-1.59%
-6.02%
9
DVC
$254,345
$0.000052
4,916,620,288 DVC
2.34%
3.96%
-25.99%
10
FRC
$244,976
$0.010784
22,717,088 FRC
0.54%
-0.18%
-6.58%
11
DGC
$170,031
$0.031810
5,345,141 DGC
-1.53%
-11.50%
-43.56%
12
MEC
$161,426
$0.012321
13,101,500 MEC
12.28%
40.52%
151.36%
13
WDC
$145,792
$0.011798
12,356,888 WDC
1.52%
12.70%
18.42%
14
PXC
$126,116
$0.036939
3,414,150 PXC
-4.76%
-0.86%
49.74%
15
YAC
$81,633.98
$0.017698
4,612,695 YAC
-1.93%
5.66%
-19.87%
16
BQC
$77,919.22
$0.003694
21,094,464 BQC
0.54%
0.08%
-13.24%
17
CNC
$62,014.01
$0.011798
5,256,114 CNC
0.54%
0.81%
26.21%
18
FST
$55,913.27
$0.004533
12,333,824 FST
-0.71%
-6.79%
142.37%
19
IXC
$55,740.50
$0.003904
14,276,402 IXC *
0.59%
13.68%
8.26%
20
MNC
$46,706.59
$0.038897
1,200,783 MNC
0.48%
18.60%
71.54%
21
FRK
$44,951.35
$1.07
41,974 FRK
0.73%
-12.07%
456.66%
22
ARG
$31,939.47
$0.083950
380,460 ARG
3.43%
0.91%
76.73%
23
CAP
$24,485.37
$0.060735
403,154 CAP
-7.48%
-14.57%
268.11%
24
LKY
$24,405.64
$0.004356
5,602,312 LKY
0.59%
2.84%
13.22%
25
IFC
$23,300.62
$4.05e-7
57,553,715,200 IFC
0.28%
-0.20%
7.85%
26
BTB
$22,134.27
$4.98
4,442 BTB
0.59%
0.81%
28.74%
27
ANC
$20,857.49
$0.070337
296,537 ANC
-0.06%
152.40%
150.24%
28
GLC
$15,996.61
$0.000726
22,032,950 GLC
0.68%
17.12%
82.26%
29
BTG
$14,601.53
$0.816830
17,876 BTG
-1.06%
1.38%
14.53%
30
BTE
$13,860.23
$0.015043
921,400 BTE
-0.09%
4.91%
-15.39%
31
CRC
$13,490.37
$0.144759
93,192 CRC
0.59%
3.87%
31.85%
32
KGC
$10,302.33
$0.001724
5,974,482 KGC
-4.59%
14.00%
-16.66%
33
NRB
$8,880.02
$0.016015
554,480 NRB
-5.65%
5.34%
255.46%
34
ALF
$8,875.94
$0.001075
8,253,050 ALF
1.01%
11.11%
25.05%
35
SBC
$6,945.30
$0.001997
3,478,455 SBC
43.08%
57.47%
46.82%
36
MEM
$6,858.28
$0.000345
19,850,350 MEM
0.25%
0.28%
-33.12%
37
NAN
$6,260.25
$0.009121
686,347 NAN
0.51%
-3.46%
0.00%
38
NBL
$5,357.45
$0.006903
776,104 NBL
0.65%
-2.31%
2.05%
39
EZC
$2,686.54
$0.000540
4,976,660 EZC
9.91%
1,399.81%
0.00%
40
HYC
$2,414.44
$0.004719
511,600 HYC
-16.39%
-25.69%
-28.04%
41
ELC
$2,395.77
$0.106685
22,456 ELC
0.59%
-15.67%
-28.70%
42
DBL
$1,044.11
$0.002575
405,503 DBL
0.35%
-9.79%
4.42%