สกุลเงินคริปโต:  21,887กระดานซื้อขาย:  529มูลค่าตามราคาตลาด:  $835,595,981,400.26ปริมาณ 24 ชม.:  $43,648,344,915การปกครอง:  BTC: 37.9% ETH: 17.9%ค่าธรรมเนียม ETH:  11 Gwei
สกุลเงินคริปโต:  21,887กระดานซื้อขาย:  529มูลค่าตามราคาตลาด:  $835,595,981,400.26ปริมาณ 24 ชม.:  $43,648,344,915การปกครอง:  BTC: 37.9% ETH: 17.9%ค่าธรรมเนียม ETH:  11 Gwei
SGB

SubGameSGB

Rank # -
Token
On 1,446 watchlists

สถานะ

Market data is untracked

โปรเจ็กต์นี้มีลักษณะเป็น "รายชื่อที่เลิกติดตามแล้ว"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

ข้อมูลราคาสด SGB

SubGame focuses on building a future value interconnection network. It uses the Substrate blockchain framework as the underlying technology and adds a high-performance database architecture. It uses a new system architecture to improve the original resource inefficiency. It combines public cloud and private cloud hybrid storage technology, and the cryptographic double encryption system strictly guards the user's data privacy and security, realizing the double optimization of efficiency and privacy, providing users around the world with the the highest level of user experience and more efficient and secure mobile methods for value transfer.

SubGame builds multiple applications through a complete technical architecture, including game type modules, payment model interfaces, communication field development, data on-chain applications, cross-chain settlement, and blockchain storage space, etc., and uses relay chain contract agreements as plug-in modules Can develop cross-public chain smart contracts, minimize the cost of value transmission between chains, maximize the scalability of applications. It allows developers to develop smart contracts that run across chains at the lowest cost, and at the same time reduces the learning curve and development difficulty for developers, and then develops more applications that are conducive to the positive development of the ecology, triggering huge industrial changes.