สกุลเงินคริปโต:  22,379กระดานซื้อขาย:  538มูลค่าตามราคาตลาด:  $1,041,145,039,934.65ปริมาณ 24 ชม.:  $56,737,388,384การปกครอง:  BTC: 42.4% ETH: 18.5%ค่าธรรมเนียม ETH:  16 Gwei
สกุลเงินคริปโต:  22,379กระดานซื้อขาย:  538มูลค่าตามราคาตลาด:  $1,041,145,039,934.65ปริมาณ 24 ชม.:  $56,737,388,384การปกครอง:  BTC: 42.4% ETH: 18.5%ค่าธรรมเนียม ETH:  16 Gwei
SSS

Simple Software SolutionsSSS

Rank # -
Coin
On 1,773 watchlists

สถานะ

Market data is untracked

โปรเจ็กต์นี้มีลักษณะเป็น "รายชื่อที่เลิกติดตามแล้ว"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

ข้อมูลราคาสด SSS

Simple Software Solutions (SSS) is a crypto currency project in the Storage Space. The project was founded in late 2019 and launched in early 2020, along with a product called Simple Cloud which leverages SSS Nodes to act as a ‘Private Storage Cloud’

SSS aims to develop a decentralized storage cloud which aims to bridge the gap for the average storage user, making End-User Experience a key factor. Being one of the few projects who operate multiple blockchains.

What is sDrive?

sDrive is a decentralized storage network built on Hyperledger Fabric Blockchain allowing SSS Nodes to leverage and participate in the incentivized storage network setting up a SSS Storage Node. It aims to revolutionize cloud storage technology.

Phase 0 "Nimbus" Testnet:

Phase 0 of “Nimbus” Testnet for sDrive has been launched and is currently ongoing with an incentivized community participation.

SSS the Coin:

SSS the coin is a proprietary Blockchain forked from Pivx. It will be used as a utility coin for the SSS Ecosystem along with Governance (DAO). SSS may also be used as a means of payment for Storage. There will only ever will be 14,000,000 coins in total supply with feature of staking, cold staking and masternodes (2500 Coins Locked).

sBridge Interoperability to Ethereum and DeFi:

The team recently announced that they plan to build a cross chain bridge to the Ethereum ecosystem which could bring interoperability between blockchains. SSS may become a wrapped (Tokenized) asset on the Ethereum Network. WSSS would provide entry to the Ethereum and Defi ecosystem along with the ability to provide liquidity on Decentralized Exchanges. The cross chain bridge would allow holders of SSS/WSSS to lock their tokens into the protocol and swap assets.