สกุลเงินคริปโต: 25,506
กระดานซื้อขาย: 636
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,132,503,195,266.64
ปริมาณ 24 ชม.: $43,524,961,390
การปกครอง: BTC: 46.5% ETH: 20.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
สกุลเงินคริปโต: 25,506
กระดานซื้อขาย: 636
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,132,503,195,266.64
ปริมาณ 24 ชม.: $43,524,961,390
การปกครอง: BTC: 46.5% ETH: 20.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
LUFFY

Luffy [Old]LUFFY

Rank # -
Token
On 37,743 watchlists

สถานะ

Market data is untracked

โปรเจ็กต์นี้มีลักษณะเป็น "รายชื่อที่เลิกติดตามแล้ว"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

ข้อมูลราคาสด LUFFY

Luffy Token: Revolutionizing the Cryptoverse with a Comprehensive Ecosystem

Anime fans, gamers, and crypto enthusiasts alike will find something to love in Luffy Token, the revolutionary cryptocurrency that aims to provide a comprehensive ecosystem designed to meet the needs of its users in multiple ways.

Luffy Token provides its users with an array of opportunities to engage with the platform, whether it be through earning tokens through a flexible and long-term staking program with an APR of up to 15% or participating in the gaming world through Land of Kai, a 3D open-world game that provides a strong story mode.

In addition, Luffy Token also provides its users with a transparent and clear view of the token supply through the Luffy Burn Dashboard, which tracks the real-time burning of tokens. And for those looking to trade their tokens, Luffy Token offers Luffy Swap, a decentralized exchange that provides users with a tax-free trading experience.

Anime fans will also find something to love in Luffy Token's NFT Marketplace, where they can buy and sell anime/manga NFTs using the Ethereum blockchain. And for those new to the crypto world, the Crypto Academy provides educational content for beginners, intermediate, and advanced investors to help them understand the crypto world and make informed decisions about their investments.

Luffy Token also offers Anime Dext, a live charting platform that provides detailed information about users' favorite tokens, and Anime Mask, a DeFi multi-chain platform that allows users to buy crypto with their credit card, trade, and stake their tokens. Gamers will also find something to love in Mechero, an anime racing play-to-earn game with over 150 character attributes.

But that's not all – Luffy Token also provides its users with a virtual reality multiverse studio called Multiverse Studio, an adventure platform where users can challenge developers and community members in VR events.

In conclusion, Luffy Token is a comprehensive ecosystem that aims to revolutionize the cryptoverse by providing its users with a seamless and enjoyable experience. With a strong focus on community and transparency, Luffy Token is poised to become a leader in the crypto world. Whether you're an anime fan, gamer, or crypto enthusiast, there's something for everyone in Luffy Token.