สกุลเงินคริปโต: 24,888
กระดานซื้อขาย: 631
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,146,302,196,923.41
ปริมาณ 24 ชม.: $24,769,360,148
การปกครอง: BTC: 46.7% ETH: 19.4%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
สกุลเงินคริปโต: 24,888
กระดานซื้อขาย: 631
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,146,302,196,923.41
ปริมาณ 24 ชม.: $24,769,360,148
การปกครอง: BTC: 46.7% ETH: 19.4%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 

FEG
FEG Token [OLD] priceFEG $0.0000000007034

FEG Token has migrated to new contract address. For official announcement, kindly visit here.
เพิ่มไปยังรายการเฝ้าดู
โครงการนี้เป็นรายการที่ไม่ได้มีการติดตาม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของรายชื่อ
ผู้สนับสนุน

FEG Token has migrated to new contract address. For official announcement, kindly visit here.

FEG Token [OLD] ชุมชน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสาร FEG Token [OLD]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับ FEG Token [OLD]

What Is FEG Token (FEG)?

FEG Token is a decentralized transaction network on Ethereum and Binance Smart Chain. It is driven by its native FEG token, which is a hyper-deflationary, community-driven governance token with a 2% transaction tax.

FEG offers an entire ecosystem built with a focus on reshaping and evolving how decentralized finance works. It includes a FEG Exchange for swapping, staking and providing liquidity to tokens, as well as fWraps, which enable users to wrap another cryptocurrency like ADA, DOGE, or XRP and receive rewards. Moreover, it offers FEGtrack, a mobile and web app enabling users to track their FEG rewards. FEG also introduces Smart DeFi, which it calls “the latest innovation.” According to FEG, it makes decentralized finance more secure, efficient and provides better returns by removing the need for liquidity pools.

FEG stands for Feed Every Gorilla, and FEG has Pan African Sanctuary Alliance (PASA) as a charity partner. It matches the first $750 in donations by the community each month.

Who Are the Founders of FEG Token?

What Makes FEG Token Unique?

How Many FEG Token (FEG) Coins Are There in Circulation?

How Is the FEG Token Network Secured?

Where Can You Buy FEG Token (FEG)?

Related Pages: