สกุลเงินคริปโต: 25,506
กระดานซื้อขาย: 636
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,132,191,498,857.51
ปริมาณ 24 ชม.: $43,489,001,566
การปกครอง: BTC: 46.5% ETH: 20.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
สกุลเงินคริปโต: 25,506
กระดานซื้อขาย: 636
มูลค่าตามราคาตลาด: $1,132,191,498,857.51
ปริมาณ 24 ชม.: $43,489,001,566
การปกครอง: BTC: 46.5% ETH: 20.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
MARK

Benchmark ProtocolMARK

Rank # -
Token
On 8,303 watchlists

สถานะ

Market data is untracked

โปรเจ็กต์นี้มีลักษณะเป็น "รายชื่อที่เลิกติดตามแล้ว"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

ข้อมูลราคาสด MARK

Benchmark Protocol is a Supply Elastic Collateral and Hedging Device, Driven by the Volatility Index. The protocol operates as a rules-based utility that dynamically adjusts supply based on the CBOE volatility index (VIX) and deviations from the target metric - equal to 1 Special Drawing Rights (SDR) unit. Employing the SDR creates a larger use case rather than exposure to just one currency; the application of this creates a larger user base and delineated exposure to markets around the world. The DeFi space needs a collateral utility that retains its efficacy and increases inherent, baseline liquidity during periods of high volatility.