Bảng thuật ngữ

Địa chỉ T (T-Address (Zcash))

Moderate

Địa chỉ T là một trong hai loại địa chỉ có sẵn cho tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, Zcash, được sử dụng khi muốn minh bạch.

Địa chỉ T (Zcash) là gì?

Zcash (ZEC) là một trong những loại tiền điện tử tập trung vào việc cung cấp cho người dùng của họ một cách để duy trì ẩn danh hoàn toàn khi giao dịch trên blockchain thông qua việc sử dụng bằng chứng không kiến thức cùng nhiều thứ khác. Một ví dụ nổi bật khác về một loại tiền điện tử ẩn danh hoàn toàn tương tự là Monero (XMR).
Theo mặc định, tất cả các giao dịch trên một blockchain công khai, chẳng hạn như Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum (ETH), đều hoàn toàn minh bạch. Mặc dù không có tên được gắn trực tiếp vào các địa chỉnhưng mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng cả địa chỉ gửi và nhận cũng như số tiền chính xác được gửi cho mỗi giao dịch đơn lẻ trên mạng. Sự xuất hiện của lĩnh vực điều tra blockchain (blockchain forensics) trong những năm gần đây đã tận dụng thực tế này, vì nó đã cho phép xác định và liên kết người thực dễ dàng hơn nhiều với các giao dịch tiền điện tử mà họ thực hiện.
Do sự suy giảm quyền riêng tư này, một số loại tiền điện tử đã xuất hiện sử dụng rộng rãi các công nghệ mã hóa để cho phép các giao dịch ngày càng ẩn danh mà không cần phải giảm tính minh bạch của các blockchain bằng cách biến chúng thành riêng tư.

Đặc biệt, Zcash là một trong những loại tiền điện tử tận dụng lợi thế của công nghệ bằng chứng không kiến thức (ZKP), cho phép một bên xác nhận rằng một sự kiện (chẳng hạn như giao dịch blockchain) đã thực sự diễn ra mà không tiết lộ bất kỳ thông tin khác nào.

Mặc dù rất có lợi trong một số trường hợp, nhưng các giao dịch ẩn danh hoàn toàn không phải lúc nào cũng được mong muốn. Do đó, Zcash sử dụng hai loại địa chỉ khác nhau nhưng hoàn toàn có thể tương tác với nhau: địa chỉ z (riêng tư) và địa chỉ t (mình bạch).

Khi người dùng muốn gửi một giao dịch minh bạch – ví dụ: cho mục đích kiểm toán hoặc tuân thủ pháp luật – họ sử dụng địa chỉ t, điều này sẽ làm cho giao dịch trông giống như được thực hiện trên một blockchain công khai hoàn toàn. Điều này trái ngược với các địa chỉ z, hoàn toàn ẩn danh: sự thật duy nhất được biết đến công khai về các giao dịch giữa chúng là chúng đã xảy ra, trong khi địa chỉ gửi và nhận cũng như số tiền được gửi vẫn được giữ bí mật.